Пікірлер
@tungnguyencao7812
@tungnguyencao7812 2 сағат бұрын
Chốt câu chất lượng thật😂😂😂
@baongo2o24
@baongo2o24 3 сағат бұрын
Coi đi coi lại 20 lần vẫn buồn cười 😅
@ViemDeTQ
@ViemDeTQ 4 сағат бұрын
Vừa vừa thôi bố ông rồi có ngày
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 4 сағат бұрын
Thối dễ thương quá 😂😂
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 4 сағат бұрын
Sao mà đỡ kịp 😂😂
@ngocbichpham1803
@ngocbichpham1803 5 сағат бұрын
😂
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 5 сағат бұрын
Thối giỏi quá 😂😂
@LêAnhĐứcNguyễn
@LêAnhĐứcNguyễn 5 сағат бұрын
Coi mà buồn cười quá 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay😢
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay😢
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay😢
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay😢
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay😢
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay
@DatNguyenvietdat-g7o
@DatNguyenvietdat-g7o 5 сағат бұрын
Tao nao the mas cung puay
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 5 сағат бұрын
Thối khôn quá 😂😂
@NomLocthi-ce8ru
@NomLocthi-ce8ru 5 сағат бұрын
VCL
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 5 сағат бұрын
Thối dễ thương quá 😂😂
@KhôiNguyênNguyễn-d8b
@KhôiNguyênNguyễn-d8b 5 сағат бұрын
giỏi quá giỏi quá
@chucluong9394
@chucluong9394 5 сағат бұрын
Cấm xe xích lô , phá hết xe xich lô đi
@chucluong9394
@chucluong9394 5 сағат бұрын
Cấm xe xích lô , phá hết xe xich lô đi
@huonglannguyen4024
@huonglannguyen4024 5 сағат бұрын
Dsf
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 5 сағат бұрын
Thối dễ thương quá 😂😂
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 5 сағат бұрын
😂😂
@hoangthienphucnguyen2555
@hoangthienphucnguyen2555 5 сағат бұрын
😂❤
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 5 сағат бұрын
Thối khôn quá ❤❤
@nguyentienthanh1861
@nguyentienthanh1861 5 сағат бұрын
Bây giờ thì thối mới về bố quyết
@hoangthienphucnguyen2555
@hoangthienphucnguyen2555 5 сағат бұрын
😂😂😂
@kimliennguyenthi5228
@kimliennguyenthi5228 5 сағат бұрын
Thối dễ thương mà thông minh nữa ❤❤😂😂
@DungTien-xm6qh
@DungTien-xm6qh 5 сағат бұрын
1 clip làm tôi thất vọng.
@PhuocVlogsBG
@PhuocVlogsBG 5 сағат бұрын
Hâhhah
@kieungoantruong4927
@kieungoantruong4927 6 сағат бұрын
Nhảy sao chìm luôn vậy tọi Thối ghê
@TuanPham-cc3ej
@TuanPham-cc3ej 6 сағат бұрын
mơ 😂😂😂😂😂
@BuiThiQuynhPhuong
@BuiThiQuynhPhuong 6 сағат бұрын
Không mưa
@SonNguyen-km1uf
@SonNguyen-km1uf 6 сағат бұрын
Hài
@xinhzaicao5648
@xinhzaicao5648 6 сағат бұрын
Lần đầu xem thấy k hay
@LanhNguyen-tq9ul
@LanhNguyen-tq9ul 6 сағат бұрын
@LanhNguyen-tq9ul
@LanhNguyen-tq9ul 6 сағат бұрын
🎉😮😮😮😮😮😮😮😮😮😊
@user-jb8xn2ls5j
@user-jb8xn2ls5j 6 сағат бұрын
Bố của tôi không bằng bố của tôi vì bố tôi đã mất rồi
@thithaovo5045
@thithaovo5045 6 сағат бұрын
❤❤❤
@minhnhatphung4417
@minhnhatphung4417 6 сағат бұрын
Yêu thế nhờ 😊😊😊😊😊
@oanghieu7382
@oanghieu7382 6 сағат бұрын
Kì lạ quá trời 😂😂😂😂😂😂
@VanNguyen-ct3fr
@VanNguyen-ct3fr 6 сағат бұрын
Tâm hồn của cô giáo thật đây đăn
@LeTran-ul3ji
@LeTran-ul3ji 6 сағат бұрын
Thối dễ thương quá❤
@GhiBhj
@GhiBhj 6 сағат бұрын
Z❤❤❤❤😂😂😂😂
@VanDung-ds4cn
@VanDung-ds4cn 6 сағат бұрын
Tao xinh lắm mày dám bắt nạt không
@TienTran-zk3oz
@TienTran-zk3oz 6 сағат бұрын
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@user-ox9lf5tw4t
@user-ox9lf5tw4t 6 сағат бұрын
Toán1,2,3,4,5,quádễ
@LinhVu-jv4uz
@LinhVu-jv4uz 6 сағат бұрын
Ôcê
@Bachiemnhabanhmi
@Bachiemnhabanhmi 6 сағат бұрын
3 em bé dễ thương quá đi mất thôi 😊😊😊😊❤❤❤❤😊😊😊😊❤❤❤❤😊😊😊😊❤❤❤❤