Matte 2c på cirka 30 minuter
29:43
Uppgift 4, np Ma 3c, ht12
0:33
Жыл бұрын
Tips inför nationella Matte 2
1:08
Matte 1a på 14 minuter
14:23
2 жыл бұрын
Matte 1b på 18 minuter
18:37
2 жыл бұрын
Ekvationslösning i Geogebra
1:48
2 жыл бұрын
Rita funktioner i Geogebra
6:39
2 жыл бұрын
Matte 1c på 22 minuter
23:06
2 жыл бұрын
Förändringsfaktor
5:21
2 жыл бұрын
Пікірлер
@Zizotiti90
@Zizotiti90 2 күн бұрын
Tack
@hamodaldahery617
@hamodaldahery617 3 күн бұрын
Exempel 4 är en jätte lurig fråga. I 2013 var det 520 medlemmar, till år 2014 minskade 7,5 medlemmar, varför vill man ha det i då tid? Man har har ju kommit upp ett år som är 2014? Man borde fråga om hur många medlemmar är i nu tid. Iallafall du förklarar jätte bra, tack.
@chadofthejungle12yearsago59
@chadofthejungle12yearsago59 10 күн бұрын
hjälte
@user-fs8fq5jo8h
@user-fs8fq5jo8h 17 күн бұрын
Förstod allt! Tack så mycket!
@matiaspereira9382
@matiaspereira9382 Ай бұрын
Här jag har alla regler från 1 till 100: 1: Alla tal är en multipel av 1 2: Talet slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8 3: Summan av siffrorna är en multipel av 3 4: 2 sista siffrorna är en multipel av 4; 10-siffran är jämn och sista siffran är 0, 4 eller 8, eller 10-siffran är udda och sista siffran är 2 eller 6 5: Talet slutar på 0 eller 5 6: Talet är en multipel av 2 och 3 på samma tiden 7: Skillnaden mellan 2 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 7 8: 3 sista siffrorna är en multipel av 8; 100-siffran är jämn och 2 sista siffrorna är 00 eller en multipel av 8, eller 100-siffran är udda och 2 sista siffrorna är resultatet av att multiplicera 4 med ett udda tal 9: Summan av siffrorna är en multipel av 3 10: Talet slutar på 0 11: Skillnaden mellan sista siffran och resten av talet är en 0 eller en multipel av 11 12: Talet är en multipel av 3 och 4 på samma tiden 13: Summan av 4 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 13 14: Talet är en multipel av 2 och 7 på samma tiden 15: Talet är en multipel av 3 och 5 på samma tiden 16: 4 sista siffrorna är en multipel av 16; 1 000-siffran är jämn och 3 sista siffrorna är 000 eller en multipel av 16, eller 1 000-siffran är udda och 3 sista siffrorna är resultatet av att multiplicera 8 med ett udda tal 17: Skillnaden mellan 5 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 17 18: Talet är en multipel av 2 och 9 på samma tiden 19: Summan av 2 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 19 20: Talet slutar på 00, 20, 40, 60 eller 80 21: Talet är en multipel av 3 och 7 på samma tiden 22: Talet är en multipel av 2 och 11 på samma tiden 23: Summan av 7 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 23 24: Talet är en multipel av 3 och 8 på samma tiden 25: Talet slutar på 00, 25, 50 eller 75 26: Talet är en multipel av 2 och 13 på samma tiden 27: Skillnaden mellan 8 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 27 28: Talet är en multipel av 4 och 7 på samma tiden 29: Summan av 3 gånger sista siffran och resten av taler en multipel av 29 30: Talet är en multipel av 3 och 10 på samma tiden 31: Skillnaden mellan 3 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 31 32: 5 sista siffrorna är en multipel av 32; 10 000-siffrorna är jämn och 4 sista siffrorna är 0 000 eller en multipel av 32, eller 10 000-siffrorna är udda och 4 sista siffrorna är resultatet av att multiplicera 16 med ett udda tal 33: Talet är en multipel av 3 och 11 på samma tiden 34: Talet är en multipel av 2 och 17 på samma tiden 35: Talet är en multipel av 5 och 7 på samma tiden 36: Talet är en multipel av 4 och 9 på samma tiden 37: Skillnaden mellan 11 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 37 38: Talet är en multipel av 2 och 19 på samma tiden 39: Talet är en multipel av 3 och 13 på samma tiden 40: 3 sista siffrorna är en multipel av 40; 100-siffrorna är jämn och 2 sista siffrorna är 00, 40 eller 80, eller 100-siffrorna är udda och 2 sista siffrorna är 20 eller 60 41: Skillnaden mellan 4 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 41 42: Talet är en multipel av 2, 3 och 7 på samma tiden 43: Summan av 13 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 43 44: Talet är en multipel av 4 och 11 på samma tiden 45: Talet är en multipel av 5 och 9 på samma tiden 46: Talet är en multipel av 2 och 23 på samma tiden 47: Skillnaden mellan 14 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 47 48: Talet är en multipel av 3 och 16 på samma tiden 49: Summan av 5 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 49 50: Talet slutar på 00 eller 50 51: Talet är en multipel av 3 och 17 på samma tiden 52: Talet är en multipel av 4 och 13 på samma tiden 53: Summan av 16 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 53 54: Talet är en multipel av 2 och 27 på samma tiden 55: Talet är en multipel av 5 och 11 på samma tiden 56: Talet är en multipel av 7 och 8 på samma tiden 57: Talet är en multipel av 3 och 19 på samma tiden 58: Talet är en multipel av 2 och 29 på samma tiden 59: Summan av 6 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 59 60: Talet är en multipel av 3 och 20 på samma tiden 61: Skillnaden mellan 6 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 61 62: Talet är en multipel av 2 och 31 på samma tiden 63: Talet är en multipel av 7 och 9 på samma tiden 64: 6 sista siffrorna är en multipel av 64; 100 000-siffrorna är jämn och 5 sista siffrorna är 00 000 eller en multipel av 64, eller 100 000-siffrorna är udda och 5 sista siffrorna är resultatet av att multiplicera 32 med ett udda tal 65: Talet är en multipel av 5 och 13 på samma tiden 66: Talet är en multipel av 2, 3 och 11 på samma tiden 67: Skillnaden mellan 20 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 67 68: Talet är en multipel av 4 och 17 på samma tiden 69: Talet är en multipel av 3 och 23 på samma tiden 70: Talet är en multipel av 7 och 10 på samma tiden 71: Skillnaden mellan 7 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller multipel av 71 72: Talet är en multipel av 8 och 9 på samma tiden 73: Summan av 22 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 73 74: Talet är en multipel av 2 och 37 på samma tiden 75: Talet är en multipel av 3 och 25 på samma tiden 76: Talet är en multipel av 4 och 19 på samma tiden 77: Talet är en multipel av 7 och 11 på samma tiden 78: Talet är en multipel av 2, 3 och 13 på samma tiden 79: Summan av 8 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 79 80: 4 sista siffrorna är en multipel av 80; 1 000-siffrorna är jämn och 3 sista siffrorna är 000 eller en multipel av 80, eller 1 000-siffrorna är udda och 3 sista siffrorna är resultatet av att multiplicera 40 med ett udda tal 81: Skillnaden mellan 8 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 81 82: Talet är en multipel av 2 och 41 på samma tiden 83: Summan av 25 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 83 84: Talet är en multipel av 3, 4 och 7 på samma tiden 85: Talet är en multipel av 5 och 17 på samma tiden 86: Talet är en multipel av 2 och 43 på samma tiden 87: Talet är en multipel av 3 och 29 på samma tiden 88: Talet är en multipel av 8 och 11 på samma tiden 89: Summan av 9 gånger sista siffran och resten av talet är en multipel av 89 90: Talet är en multipel av 9 och 10 på samma tiden 91: Talet är en multipel av 7 och 13 på samma tiden 92: Talet är en multipel av 4 och 23 på samma tiden 93: Talet är en multipel av 3 och 31 på samma tiden 94: Talet är en multipel av 2 och 47 på samma tiden 95: Talet är en multipel av 5 och 19 på samma tiden 96: Talet är en multipel av 3 och 32 på samma tiden 97: Skillnaden mellan 29 gånger sista siffran och resten av talet är 0 eller en multipel av 97 98: Talet är en multipel av 2 och 49 på samma tiden 99: Talet är en multipel av 9 och 11 på samma tiden 100: Talet slutar på 00
@adeebzizi2511
@adeebzizi2511 Ай бұрын
Kan du göra sammanfatning av natte 3c snälls det blir jätte bra❤
@leoz9921
@leoz9921 2 ай бұрын
Tror ni man klarar halvkursprov i matte 1b med detta😂 Hoppas fan det
@wesf
@wesf 2 ай бұрын
Nämen hejsan 07:or
@NTLzzz
@NTLzzz 2 ай бұрын
Trigonometri i din tizz
@ushwush
@ushwush 2 ай бұрын
Tagga 1c NP imorron då :D
@MelkerBlomqvist
@MelkerBlomqvist 2 ай бұрын
ska kolla videor hela natten
@N00N1x
@N00N1x 2 ай бұрын
@@MelkerBlomqvistsov istället
@N00N1x
@N00N1x 2 ай бұрын
lycka till 😳
@allo3017
@allo3017 2 ай бұрын
4:30 på morgonen. jag med.
@LukasEliassonTE23Franklinsgymn
@LukasEliassonTE23Franklinsgymn 2 ай бұрын
actually det är 23 minuter
@Wavpro
@Wavpro 2 ай бұрын
Tack Lukas Eliasson i klass TE23 på Franklins Gymnasium, hade nog inte klarat NP utan dig 🙏🙏
@N00N1x
@N00N1x 2 ай бұрын
@@Wavprolmfaoo
@VengeanceOn
@VengeanceOn 2 ай бұрын
2 månader innan nationella, smart
@yunrkmi
@yunrkmi 2 ай бұрын
kollar på detta 1 vecka innan np! är väldigt nervös! hr övat sönder gamla matte np men fortfarande känner jag som atr det kommer gå dåligt 😞😞 har ngn tips?
@imperiumderolamenta6385
@imperiumderolamenta6385 2 ай бұрын
Gör kapiteltest en i boken
@user-io8sq9mb3o
@user-io8sq9mb3o 2 ай бұрын
du rädda mig tack
@Adam12_
@Adam12_ 2 ай бұрын
Väldigt bra förklarat lätt och inte så mycket
@miow9674
@miow9674 3 ай бұрын
Hatar matte 2b
@tageholmquist3926
@tageholmquist3926 3 ай бұрын
Prov imorgon, du har räddat mig 🙌
@wardisak9059
@wardisak9059 4 ай бұрын
Jag lärde mig snabbt wla tack bror
@zahraamet7328
@zahraamet7328 4 ай бұрын
enklare om man subtraherar 3x-2x först, sedan multiplicerar x med (y-z)
@user-vd9ss1rm1s
@user-vd9ss1rm1s 4 ай бұрын
bubububububbububuubb skojar bra film
@brantzoneu5620
@brantzoneu5620 5 ай бұрын
Varför dividerade du andra exemplet med 2? Var det bara för att att få 8 o 9 istället för 16 o 18 för att få lättare siffror att upphöja och ta roten ur av eller var det andra skäl till det?
@NoName-kg9ee
@NoName-kg9ee 5 ай бұрын
behöver en på 4c och 5c :D
@snicon
@snicon 5 ай бұрын
En video på Matematik 3c hade varit klockrent!
@JupiterIsAlone
@JupiterIsAlone 5 ай бұрын
Snabbt och smidigt att förstå.
@Joshua-rg1jd
@Joshua-rg1jd 5 ай бұрын
Hej, jag förstod inte riktigt. Varför försvinner inte "roten ur" från uttrycket efter användningen av kvadreringsregeln? Alltså, varför står det inte som följande: x + 3 - (x+3) / 2
@emanuelmalm9076
@emanuelmalm9076 6 ай бұрын
Pro tip: kolla på videon på dubbel 2x hastighet. Då kan du ta dig genom kursen på bara 11 minuter.
@elenorekdahl6492
@elenorekdahl6492 8 ай бұрын
pop off king
@skola36
@skola36 8 ай бұрын
Jag förstår inte riktigt gör hur du tänker nästa video
@autodidacticasaurus
@autodidacticasaurus 8 ай бұрын
Finns såna video för Matte 2-5 också???
@nobloons5145
@nobloons5145 2 ай бұрын
Vadå det finns väl ingen kurs som heter matte (-3) . Jag är utråkad.
@autodidacticasaurus
@autodidacticasaurus 2 ай бұрын
@@nobloons5145 hahahaha
@WalterLindskog
@WalterLindskog 9 ай бұрын
bra video men kunde förklarat det lite mer simplare och grundläggande
@elsadommartine8335
@elsadommartine8335 9 ай бұрын
Är det här utifrån den nya eller gamla kursplanen?
@adelinaelia5811
@adelinaelia5811 8 ай бұрын
Det undrar jag med
@shilaspaneus8383
@shilaspaneus8383 9 ай бұрын
Tusen tack för din hjälp
@FaranMubarak
@FaranMubarak 9 ай бұрын
Nationella imorgon, återkommer ifall jag klara
@julia1303
@julia1303 9 ай бұрын
kommer 100% få f imorgon
@julia1303
@julia1303 9 ай бұрын
är ännu mer säker nu efter jag gjort det👍🏻👍🏻👍🏻
@julia1303
@julia1303 9 ай бұрын
FICK D JALLA
@noel-ke2sf
@noel-ke2sf 9 ай бұрын
Dagen innan NP….
@JS-ds1ux
@JS-ds1ux 9 ай бұрын
Vi är här samtidigt. Det här tar vi 👍😂
@xamuraii1026
@xamuraii1026 9 ай бұрын
Tjena 06or! Kämpa inför imorn!!💪🏻💪🏻💪🏻
@kahinabdirahmanmursal9893
@kahinabdirahmanmursal9893 9 ай бұрын
Dagen innan NP kommer tillbaka om de hjälpte.
@joarfn9113
@joarfn9113 9 ай бұрын
Du e inte ensam
@kahinabdirahmanmursal9893
@kahinabdirahmanmursal9893 9 ай бұрын
Kom tillbaka, krångla lite med B och C men D var lite mer anpassad till vad jag kunde. Hoppas alla klara eller får betygen de vill nå.
@user-fx5rt6qn7l
@user-fx5rt6qn7l 2 ай бұрын
⁠@@kahinabdirahmanmursal9893vilka typ av frågor kom på nationella matte 1b?
@tindragrimstad9210
@tindragrimstad9210 9 ай бұрын
nationella imorgon
@oscarcarlenstein702
@oscarcarlenstein702 9 ай бұрын
herregud vilken onödig video (helt otroligt) ni är sämst sluta med det ni gör
@MrPablo699
@MrPablo699 9 ай бұрын
Varför?
@semiraadem1924
@semiraadem1924 6 ай бұрын
Ja vrf
@abdulrahmanhazim6090
@abdulrahmanhazim6090 10 ай бұрын
Tack
@Ann-sofiJakobsson-zd2rc
@Ann-sofiJakobsson-zd2rc 10 ай бұрын
this is boring
@ismalure_58
@ismalure_58 11 ай бұрын
förstår bättre youtube vidoer än matte lektioner
@ffonrims5335
@ffonrims5335 11 ай бұрын
Superbra och informativ video!
@Zoom03352
@Zoom03352 11 ай бұрын
här för högskoleprovet om 2 veckor
@Zoom03352
@Zoom03352 6 ай бұрын
tillbaka igen... nu med 2 månader på mig
@GustavRedin
@GustavRedin Ай бұрын
@@Zoom03352hur gick det?
@JulianOrmerod8A
@JulianOrmerod8A 11 ай бұрын
usch fy blä fan
@bBlandarN
@bBlandarN 4 ай бұрын
kom igen nu..
Ай бұрын
Han är hur bra som helst. Har du inget bra att säga, säg inget DÅ! :(
@mldag1678
@mldag1678 Жыл бұрын
Rep innan Högskoleprovet🙌
@syster4112
@syster4112 Жыл бұрын
Bror kollar på den här en dag innan matteprovet
@alvalund5840
@alvalund5840 Жыл бұрын
vart kom x+1 ifrån på exemplet?
@blackramsed1399
@blackramsed1399 Жыл бұрын
tackkkkkk
@i7_-7WW
@i7_-7WW Жыл бұрын
ja det är bra