Countries Treat the Heart of Palestine

  Рет қаралды 29,042,699

CountryZ

CountryZ

27 күн бұрын

#countryball #shorts #russia

Пікірлер: 16 000
@MaksZdorov766
@MaksZdorov766 10 күн бұрын
🇵🇸🤝🇮🇱 Like if you want this
@user-ip1wn1kh6e
@user-ip1wn1kh6e 9 күн бұрын
YES
@Fsvcs3527
@Fsvcs3527 9 күн бұрын
💩💩💩💩💩💩🤣🤣🤣😂😂😂🤣😂🤣😂😂🤣🎉🎉🎉🎉🎉👽👽👽👽👽👀🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐁🐀
@SashaPolishuk-fs1bq
@SashaPolishuk-fs1bq 9 күн бұрын
😢🥹
@rosamariasofia1050
@rosamariasofia1050 9 күн бұрын
yes
@user-qp7vf3li3z
@user-qp7vf3li3z 9 күн бұрын
In your dreams that will never happen
@aminasaid4534
@aminasaid4534 3 күн бұрын
🇵🇸🤝🇮🇱 pls stop war WHOS WHITH ME? 👇
@aminasaid4534
@aminasaid4534 3 күн бұрын
Still nobody after 7 mins??
@HiYouTube1361
@HiYouTube1361 3 күн бұрын
I am
@bongbong-rw5ck
@bongbong-rw5ck 2 күн бұрын
Việt Nam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳👍🇯🇴
@foufatlm3
@foufatlm3 2 күн бұрын
i'm with you
@user-db7dr1sr7v
@user-db7dr1sr7v 2 күн бұрын
🇵🇸🤝🇮🇱
@Abangrakha17
@Abangrakha17 Күн бұрын
🇮🇱🙏🇵🇸☺ Like ❤
@Naim_Nofal
@Naim_Nofal 18 сағат бұрын
🇵🇸🤝🇲🇾🤝🇮🇩🤝🇻🇳🤝🇮🇶🤝🇷🇺 Yes malaysia💢
@shammohammed1387
@shammohammed1387 14 күн бұрын
🇵🇸. 🇮🇱 👇. 👇
@subangkitbambang9730
@subangkitbambang9730 13 күн бұрын
🇮🇩❤😂😂😂😅😮
@bishnukarki393
@bishnukarki393 12 күн бұрын
Palisten
@ArshadBano-sm7oo
@ArshadBano-sm7oo 12 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😅😊😊😊😊😊
@HermanManik-ju8nm
@HermanManik-ju8nm 12 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊ejdjdjd
@dalkiarenas4193
@dalkiarenas4193 12 күн бұрын
😢😢😢😢😮😳🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦
@BaoTa-mq4wc
@BaoTa-mq4wc 9 күн бұрын
🇵🇸🤝🇻🇳🤝🇮🇶🤝🇲🇨🤝🇷🇺 Ai là người Việt Nam 👇
@HaiNguyen-sh2gd
@HaiNguyen-sh2gd 9 күн бұрын
@DungNguyen-if5gv
@DungNguyen-if5gv 9 күн бұрын
Tui nè
@AlyoziRenoza
@AlyoziRenoza 9 күн бұрын
🇵🇸🇮🇩
@anaranurzhanovna
@anaranurzhanovna 9 күн бұрын
🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿
@Azra-ff7kh
@Azra-ff7kh 8 күн бұрын
😢😮🇵🇸😭😭⚰️🧷🧱
@rafiekaleonard1002
@rafiekaleonard1002 2 күн бұрын
I'm Muslim like if you Muslim ❤ give hart to Palestine ❤❤❤❤
@user-wv5gk7xo8g
@user-wv5gk7xo8g Күн бұрын
I am muslim and I am marocan , free Palestine 🇵🇸 ✨️ ♥️ 😊
@darwis-cc8kc
@darwis-cc8kc Күн бұрын
❤😢❤❤😊😇🥰🤭🥺🙍🧑‍🦽🤾👼🥷🧕👳👯🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🥀🌺💐🌈🌅🌄🌬️☀️🙈🐼🐱🐶
@RikiHarun-tu2qj
@RikiHarun-tu2qj 21 сағат бұрын
Betul bang😢😢😢😢😢😢😢
@laela-zj8ym
@laela-zj8ym 21 сағат бұрын
🇵🇸🇮🇶🇷🇺🇻🇳🇲🇨❤❤❤
@desislavanikolova5684
@desislavanikolova5684 20 сағат бұрын
No. DO U KNOW THAT IN ISREAL THE KIDS HAVO NO PARENTS NO HOMES AND NO WHERE TO GO? WHAT THE F*CK IS WRONG WITH U
@desislavanikolova5684
@desislavanikolova5684 20 сағат бұрын
NO STOP
@PhuongPham-uw5cr
@PhuongPham-uw5cr 15 күн бұрын
Ai yêu việt nam. 👇🏻
@prompronsomjai6876
@prompronsomjai6876 14 күн бұрын
😢😢😢😢❤🇹🇭🇹🇭🇹🇭😭😭
@prompronsomjai6876
@prompronsomjai6876 14 күн бұрын
👉👉❤️❤️🇹🇭🇹🇭🥺😭😢💌
@prompronsomjai6876
@prompronsomjai6876 14 күн бұрын
😢🇹🇭🔪
@user-uv6wu6bv7e
@user-uv6wu6bv7e 12 күн бұрын
😢😢😮🥺🥺😭😭😭😭😭😓😓😮‍💨😭😮‍💨😭😮‍💨😓
@amuntaicell1995
@amuntaicell1995 12 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@Chocolatecake812
@Chocolatecake812 4 күн бұрын
Who is a muslim or Christian 👇
@emmaantell2402
@emmaantell2402 3 күн бұрын
Im Christian
@mubasharali1153
@mubasharali1153 3 күн бұрын
lIM MUSLIM SO I SUPPORT PALESTINE AND اللہ YEAH I SAYID ALLAH
@amirali-po4sh
@amirali-po4sh 3 күн бұрын
Im muslim
@LucilleNaidoo
@LucilleNaidoo 3 күн бұрын
Also Christian :( everyone hates us​@@emmaantell2402
@emmaantell2402
@emmaantell2402 3 күн бұрын
@@LucilleNaidoo 😊💖 The first Christian i ever seen
@user-wk4xv3rb7e
@user-wk4xv3rb7e 18 сағат бұрын
🇮🇶❤🇵🇸 عدد كارهين إسرائيل🇮🇱🤬
@Zohantanai
@Zohantanai Күн бұрын
Who's wants this 🇮🇱🤝🇵🇸 👇🏻
@ThamshiParvin
@ThamshiParvin 22 күн бұрын
🇵🇸🇮🇶🇷🇺🇻🇳💖🇮🇩👇
@ThamshiParvin
@ThamshiParvin 22 күн бұрын
Ok
@RoraRoraArora
@RoraRoraArora 19 күн бұрын
OK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🎉
@ediputra6381
@ediputra6381 17 күн бұрын
Jsbdbdbfbkfg🇵🇸🇲🇦🇲🇨🇮🇶🇮🇩
@ediputra6381
@ediputra6381 17 күн бұрын
UipkNd hd isd🇵🇸🇮🇶
@user-bp2hg7bz5s
@user-bp2hg7bz5s 17 күн бұрын
Ok🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉!!!!!!!!!!!!
@Himy2014
@Himy2014 10 күн бұрын
Ai là yêu những nước này và việt nam giơ tay❤❤❤ Cảm ơn vì 117 like
@asepmahmudin8004
@asepmahmudin8004 9 күн бұрын
😮😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@awievidyasampurna350
@awievidyasampurna350 4 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@jadisoncordoba6736
@jadisoncordoba6736 4 күн бұрын
❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤❤❤ ❤
@eddysetiawan6945
@eddysetiawan6945 4 күн бұрын
K
@dieudieuvlog1861
@dieudieuvlog1861 4 күн бұрын
Et ghvncnv❤
@primreaperfire9842
@primreaperfire9842 19 сағат бұрын
Israel friends 😢 👇
@AsyifaAini-wv5lb
@AsyifaAini-wv5lb 2 күн бұрын
❤❤🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸
@LopKN002UEH
@LopKN002UEH 7 күн бұрын
Ai là người Việt thì giờ tay 🇻🇳🤝🇸🇩🇮🇶🇷🇺🇲🇨
@chachaicaicha168
@chachaicaicha168 7 күн бұрын
😮😅🤕🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
@TomiokaGiyu18
@TomiokaGiyu18 7 күн бұрын
Eh? I'm actually grateful. 🇵🇸🤝☪️🇺🇳🇻🇳🇮🇱⚔️🦹 Thanks to your support for the Kaza Strip, the number of Palestinian casualties has decreased slightly. I don't hate you for supporting Palestine. I don't have any thoughts of hatred. *I'm Israeli.
@DadoWijaya-mn1np
@DadoWijaya-mn1np 6 күн бұрын
❤💔🇮🇱🇵🇸🇵🇸🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱
@RadaRaquel
@RadaRaquel 6 күн бұрын
🎉🎉
@Beriu678
@Beriu678 6 күн бұрын
Nie
@user-mj7ew6rg3e
@user-mj7ew6rg3e 19 күн бұрын
Ai là người Việt Nam? 👇
@Komyno6047
@Komyno6047 16 күн бұрын
Tui ❤
@ngahuynh1003
@ngahuynh1003 16 күн бұрын
Nhìn logo với chữ là bt r chứ gì
@user-qr9kq2fk2l
@user-qr9kq2fk2l 16 күн бұрын
Đói like à hihi, tui ở Nga nhưng tui thích ở Việt Nam hơn
@user-wm5kr6tw5y
@user-wm5kr6tw5y 15 күн бұрын
Việt nam là trung tính hai nước vì Palestine đã từng là một nước trao đổi quân sự còn người Do Thái từng hỗ trợ tiền mặt nên hai nước ghét nhau sẽ gây mất quan hệ hơn.
@HungNhiyen
@HungNhiyen 15 күн бұрын
Tôi
@ranjitkumardas1007
@ranjitkumardas1007 Күн бұрын
Team india 😢👇
@ashrafboatman1230
@ashrafboatman1230 14 сағат бұрын
Palestine is the best ❤🇵🇸
@tuongle7337
@tuongle7337 6 күн бұрын
Anh em Việt Nam đâu nào giơ tay lên 🖐️🇯🇴🤝🇷🇺🇪🇬🇻🇳🇲🇨 Pls 👇😊😊
@susisusanti8570
@susisusanti8570 6 күн бұрын
😭😭😭❤
@Fatima-dx9ts
@Fatima-dx9ts 6 күн бұрын
تيهيتيجصب🫨🫨🫨😧😧😧🫨
@user-mc8kn1id9l
@user-mc8kn1id9l 6 күн бұрын
هاذا علم أردن 🇯🇴 أما علم فلسطين 🇵🇸
@imasrahayu480
@imasrahayu480 6 күн бұрын
halo akunamanyajannah aku sukapalestina Karenapakestiitu adalah samakaya indonesia kartun nyaajahaku sakasekalih😊😊😊😊 🇵🇸❤❤❤🇮🇩😘😍😘😊👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
@zeroo1187
@zeroo1187 6 күн бұрын
❤hwosbsowvsyeb​@@imasrahayu480
@user-lz1oi7dc1m
@user-lz1oi7dc1m 5 күн бұрын
Ai người VIỆT NAM thì nhấn like cho mình nha😊😊❤❤🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳❤❤😊😊
@lehiep1056
@lehiep1056 4 күн бұрын
Câu like?
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
nạn đói toàn cầu❌nạn đói like✅
@VikcyAldiansyah
@VikcyAldiansyah 20 сағат бұрын
🇵🇸🤝🇮🇱 👇
@danielbryant8738
@danielbryant8738 14 сағат бұрын
Yes c:
@TheWorldOfAllThings
@TheWorldOfAllThings Күн бұрын
People who came here due to the green screen person Edit:Im begging for dislikes instead for likes XDDDD 👇
@ShatiSati-uh8ts
@ShatiSati-uh8ts 11 күн бұрын
🇵🇸 🇮🇱 👇 👇
@ShilaOn-ne1yl
@ShilaOn-ne1yl 11 күн бұрын
😢😢😊😊😊😊❤❤❤🇵🇸🇮🇩❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥🥰🫡🫡🫡🇮🇱🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬👇🫀🧠🇲🇨🇲🇨🇮🇩🇵🇸😵‍💫😵‍💫😵‍💫😇😇
@norhajijahjamaludin5100
@norhajijahjamaludin5100 11 күн бұрын
Hk
@suhendri5541
@suhendri5541 11 күн бұрын
😢
@pgkhang22012
@pgkhang22012 11 күн бұрын
Ko
@siennarprettyontop9920
@siennarprettyontop9920 11 күн бұрын
🇮🇱🇮🇱🇮🇱❤❤🇯🇴🇯🇴🇯🇴❤❤
@kupichanefu
@kupichanefu 3 күн бұрын
Кто любит Россию❤🇷🇺 👇
@user-uz3tt5fg5w
@user-uz3tt5fg5w Күн бұрын
Я
@user-wu6nz7fr2l
@user-wu6nz7fr2l Күн бұрын
Я
@user-sx4rd8nw6y
@user-sx4rd8nw6y 19 сағат бұрын
الزعيم خايس 🇵🇸🤝🇮🇱 لا الزعيم فلسطين لا ___________________________________
@user-gc6dc1pr1n
@user-gc6dc1pr1n 22 сағат бұрын
We, as Türkiye, were supporting you. Why didn't you let us (Turkey) join us? Don't do it!😢😢
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
i feel bad for u if u not in the video u still helping them :D bro😁
@yukilame3704
@yukilame3704 10 күн бұрын
🇸🇩🤝🇻🇳❤😊 Đúng thì like😊 👇
@nurikboltik2988
@nurikboltik2988 10 күн бұрын
🇰🇿😊 🤝 🇰🇬
@votruc9427
@votruc9427 10 күн бұрын
Bộ mẹ mày bỏ đói mày hay gì 😂
@sukatnohat8273
@sukatnohat8273 10 күн бұрын
👇🇵🇸🇮🇩
@Simpcameraroblox
@Simpcameraroblox 10 күн бұрын
Thk kid đói like
@Dog-water_vn
@Dog-water_vn 10 күн бұрын
​Bạn là kid lỏ Á
@ngthybinh
@ngthybinh 15 күн бұрын
Ai Team Việt Nam 👇
@linhlethithuy3609
@linhlethithuy3609 15 күн бұрын
Rất là tốt bụng với người bạn😢😅😊😮😮🎉😂❤
@user-te9ub4tj1p
@user-te9ub4tj1p 14 күн бұрын
😂😊рұвравномс😇🥲🥺🤩😍❤💖💗💕👍😇😥😢🙃🥰😂
@oktarianti2734
@oktarianti2734 14 күн бұрын
😢😢❤
@user-ty1on8cn4b
@user-ty1on8cn4b 14 күн бұрын
❤😢🎉😮😂😅😊
@RenuKumari-qf4br
@RenuKumari-qf4br 14 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😮😮😮😮🎉🎉😊😊
@BảoChâuTrầnDuy
@BảoChâuTrầnDuy 16 сағат бұрын
Ai là người Việt Nam giơ tay🖐
@NaylaseptiYansah
@NaylaseptiYansah Күн бұрын
Mamam tuh isrontol yang dukung palestina dan indonesia pencet tombol lek
@user-nk9pt3rx4p
@user-nk9pt3rx4p 7 күн бұрын
Ai là người Việt Nam đâu hết rồi ❤❤❤❤❤🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
@ddaoddanh
@ddaoddanh 5 күн бұрын
Tao
@istoria_jjkjkjkjkjkjk
@istoria_jjkjkjkjkjkjk 5 күн бұрын
Бахнули😂
@user-nt7gw3pw6u
@user-nt7gw3pw6u 5 күн бұрын
We are Iraqi and we support anyone who know the truth
@minsstuff
@minsstuff 5 күн бұрын
tui 😂
@edmilsonsantarosa6415
@edmilsonsantarosa6415 5 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉😢
@nantiemamanyaraffa8703
@nantiemamanyaraffa8703 8 күн бұрын
🇻🇳🤝🇵🇸🇷🇺🇲🇨🇮🇷🇲🇾❤❤❤❤❤❤ siapa orang indonesia lake ya❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉
@NaurasWorld
@NaurasWorld 7 күн бұрын
Aku Dari Indonesia❤❤❤❤
@nuridek3576
@nuridek3576 6 күн бұрын
Aku
@Khaai_531
@Khaai_531 6 күн бұрын
Aku kamu
@novikadiyanti6697
@novikadiyanti6697 5 күн бұрын
hai❤😁🇮🇩
@user-fw3qx5gn9e
@user-fw3qx5gn9e 4 күн бұрын
❤​@@NaurasWorld
@Sofiii_mm2
@Sofiii_mm2 Күн бұрын
Israel was in the war, don't do that😢
@zuliyajisung1537
@zuliyajisung1537 20 сағат бұрын
🇮🇩⚔️🇮🇱. 🇵🇸⚔️🇮🇱 🇲🇻🇵🇷🇵🇹⚔️🇮🇱🙄
@CheemsVn
@CheemsVn 10 күн бұрын
Ai yêu 🇻🇳 👇
@oliverhoang8632
@oliverhoang8632 10 күн бұрын
I’m as well Vietnamese
@tronghieule
@tronghieule 9 күн бұрын
Tui
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
nah u like beggar Mày đói like à
@AnLe-ui6zn
@AnLe-ui6zn 17 сағат бұрын
Tui nữa ne😊
@namphuongdangthi3440
@namphuongdangthi3440 12 күн бұрын
Việt Nam mãi đỉnh thì nhấn vào nút 👇🏻
@_tram_bao_
@_tram_bao_ 11 күн бұрын
Liên quan dữ?
@MiaSalazarcarvalho
@MiaSalazarcarvalho 11 күн бұрын
💔❤️‍🩹❤️🩷💗
@MiaSalazarcarvalho
@MiaSalazarcarvalho 11 күн бұрын
💔❤️‍🩹💖❤️💗
@MinNamChi
@MinNamChi 10 күн бұрын
👊🫰👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
@Az-Az_Zahra
@Az-Az_Zahra 7 күн бұрын
Hhyhyhyuiujuiyih8u0uiiiy8+ui🇵🇸🇮🇶🇫🇲🇲🇼🇲🇨
@Buyung6352
@Buyung6352 19 сағат бұрын
🇵🇸. 🇮🇱 . 👇. 👇
@ashrafboatman1230
@ashrafboatman1230 14 сағат бұрын
We all hope Palestine be free🇵🇸
@minhanhnguyen6831
@minhanhnguyen6831 12 күн бұрын
Ai yêu Việt Nam thì❤❤ 👇
@yousefelsayed9631
@yousefelsayed9631 11 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤
@wiraya6035
@wiraya6035 11 күн бұрын
😮😮😮😮❤❤❤❤😊😊😊😊😍❤️‍🔥🏯🏩💒🏗️🏁🇨🇳🇩🇬🇧🇲🇨🇰🇰🇿
@thuongpham9030
@thuongpham9030 11 күн бұрын
Cc tk câu
@KethHornilla
@KethHornilla 11 күн бұрын
😢😔🥺👏👏👏😭😭 i love you
@belethi5348
@belethi5348 11 күн бұрын
❤😍🐭​@@yousefelsayed9631
@user-zg1gt3bl2x
@user-zg1gt3bl2x 9 күн бұрын
ai là người Việt Nam thì like và comment 🇵🇸🤝🇮🇶🇷🇺🇻🇳🇲🇨
@mikanguyen4887
@mikanguyen4887 8 күн бұрын
@phuongnam993mmb
@phuongnam993mmb 8 күн бұрын
Đói like hả
@sonngo8911
@sonngo8911 7 күн бұрын
Mình nek
@user-rd6ld6cu6q
@user-rd6ld6cu6q 7 күн бұрын
ยนดนดนดจดนพจพจตพยพยด❤❤❤❤❤ยำยพยพยพ😊กยดย😂🎉ยพยพยพน😂😂❤🎉😊ะยนพยะนพน
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
tui
@teohjyunyi2078
@teohjyunyi2078 18 сағат бұрын
Does anyone understand that is not all israel fault because the Israeli people died due to the hamas attack same goes to palatine they also have civilian that died so dont make Israel like a bad guy in this shorts. (I support peace 🇮🇱🤝🇵🇸)
@SafatullahYousifzai-ji3dr
@SafatullahYousifzai-ji3dr Күн бұрын
💔+ ❤️‍🩹+💖+❤️‍🔥 👇
@carlynmontallana8546
@carlynmontallana8546 9 күн бұрын
Ai là viět nam ❤🇦🇪 👇 👇 👇
@SarahNurafifah-uo5co
@SarahNurafifah-uo5co 8 күн бұрын
hajkalkakalamka🎉😢😮😅😅😊😊jjzjjzkalal💜🌈🇲🇨🧡💛💚💙💜🤎🖤💝💖💗💞💞💕💌❤
@warrennicholasho8698
@warrennicholasho8698 8 күн бұрын
@@SarahNurafifah-uo5colearn to type kid💀
@ksh1127
@ksh1127 8 күн бұрын
@@SarahNurafifah-uo5cowhat the fuck hakalamakala do you mean
@nizamhabibi271
@nizamhabibi271 8 күн бұрын
👍🏻🇵🇸💘😡🇮🇱👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻😡😡😡
@sonngo8911
@sonngo8911 7 күн бұрын
@user-cj5dy5kj7o
@user-cj5dy5kj7o 15 күн бұрын
Ai ở Việt Nam thì 👇
@TrungNguyen-ug8hm
@TrungNguyen-ug8hm 12 күн бұрын
Tui
@trantuanhung2325
@trantuanhung2325 12 күн бұрын
yêu = tấm lòng nha bạn chứ dell phải lấy ra làm câu like nha bạn ❤
@jamesbustilloofficial4737
@jamesbustilloofficial4737 12 күн бұрын
​@@trantuanhung2325hdjhdjdvdj😊❤❤❤❤❤
@Thoaang-gv4cb
@Thoaang-gv4cb 12 күн бұрын
ai thich viet nam video nay like nha
@Ajril123-og3ow
@Ajril123-og3ow 12 күн бұрын
yang cinta palestina lake😢
@AkbarAdihitama04
@AkbarAdihitama04 20 сағат бұрын
🇵🇸🤝🏻🇪🇬🇷🇺🇻🇳🇮🇩. ?😭🥺😔😱
@AkbarAdihitama04
@AkbarAdihitama04 20 сағат бұрын
🇵🇸🤝🏻🇮🇶🇷🇺🇻🇳🇲🇨. 🥺😭 😱 🇮🇱
@AkbarAdihitama04
@AkbarAdihitama04 20 сағат бұрын
😢😚🇵🇸
@farizpratama2341
@farizpratama2341 Күн бұрын
Everyone loves Palestine 🇵🇸🤝🇮🇶🤝🇷🇺🤝🇻🇳🤝🇮🇩
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
:D 🎉
@luongao2233
@luongao2233 14 күн бұрын
Ai ở 🇻🇳 thì 👇
@ThanhTran-vh6ns
@ThanhTran-vh6ns 13 күн бұрын
Tui
@32-tunguyen
@32-tunguyen 13 күн бұрын
Tui nè
@fajarkusuma8841
@fajarkusuma8841 13 күн бұрын
❤😮❤🤬👻👾💖💖💝💝💟💟🤛🤜🙅🤰😮🐀🦥
@user-sc2ei2eh9n
@user-sc2ei2eh9n 13 күн бұрын
Việt mankì
@hoaphanthi3205
@hoaphanthi3205 13 күн бұрын
❤❤❤❤❤
@SriMulyani-km3yv
@SriMulyani-km3yv 4 күн бұрын
Free Palestine Save Gaza ❤❤ Free Palestine 😢😢 yang dukung Palestine like ya 👇👇😭
@Hubery-jv1gv
@Hubery-jv1gv 4 күн бұрын
Hamas is still killing human
@mirwanabdillah3032
@mirwanabdillah3032 4 күн бұрын
💝
@FadilSunardi
@FadilSunardi 4 күн бұрын
❤😢😊🥲😣🥺❤️‍🔥🫶🫰❤️‍🩹🥹🫴😥😢😭🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰😮‍💨🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫢🥹KASIH FADIL😊😊
@FadilSunardi
@FadilSunardi 4 күн бұрын
KASIH FADIL
@baldigory2010
@baldigory2010 Күн бұрын
​@@Hubery-jv1gvisrael still killing kids
@user-hl5xd7px9e
@user-hl5xd7px9e 23 сағат бұрын
t-thanks for supporting me❤im crying right now🇵🇸
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
No problem -Vietnam(me)
@rosafarah8538
@rosafarah8538 18 сағат бұрын
What if🇵🇸and 🇮🇱we re friend ?
@HungBui-fq5dl
@HungBui-fq5dl 11 күн бұрын
Việt nam mãi đỉnh 👇
@SalvadorRivero-bm9zx
@SalvadorRivero-bm9zx 8 күн бұрын
Ugly
@MIDI.1230
@MIDI.1230 7 күн бұрын
Nước nào cũng đỉnh hết, bộ mày coi thường nước hàng xóm
@user-og6sv1jh6q
@user-og6sv1jh6q 6 күн бұрын
@@MIDI.1230❤❤❤❤❤ 😢😢😢😢 😊
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
đói like,ko quan tâm nước khác xứng đáng nhận chữ L.O.S.E.R
@DeonClay-do3iy
@DeonClay-do3iy 14 күн бұрын
Siapa cinta 🇵🇸 like siapa cinta 🇮🇱 comen
@user-wk4gs3vi7y
@user-wk4gs3vi7y 9 күн бұрын
Israel
@NiyzexXR
@NiyzexXR 9 күн бұрын
​@@user-wk4gs3vi7y FREE PALESTINE 🔥🔥🔥
@Alg_vip.
@Alg_vip. 5 күн бұрын
فلسطين حرة مستقلة
@baldigory2010
@baldigory2010 Күн бұрын
​@@user-wk4gs3vi7ysuck israhell
@SitiraniMandagi-fi5uu
@SitiraniMandagi-fi5uu Күн бұрын
🇵🇸❤️🇮🇶🇷🇺🇻🇳🇮🇩
@markozugic4976
@markozugic4976 18 сағат бұрын
Bro where is 🇸🇦 and 🇷🇸 and 🇹🇷 they support Palestine too
@Monkey_d_luffy_joyboy_gear_5
@Monkey_d_luffy_joyboy_gear_5 15 күн бұрын
People who felt bad for Israel 👇
@neetalamba6097
@neetalamba6097 14 күн бұрын
😢😢me
@aishwaryaaishwarya5776
@aishwaryaaishwarya5776 14 күн бұрын
Me 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
@nursuhailalee4557
@nursuhailalee4557 14 күн бұрын
NOBODY
@fanyirsyad2627
@fanyirsyad2627 14 күн бұрын
I?? Hahahaha I'm just kidding 🇮🇩🇮🇩🇮🇩❤ untuk apa aku membela Babilonia??
@boyyusuf4337
@boyyusuf4337 13 күн бұрын
Bro if you support isreal you are fatherless motherless parentless
@phucphan7768
@phucphan7768 25 күн бұрын
No war between Israel and Palestine becauce they were friends 🇵🇸🤝🇮🇱✅ 🇵🇸⚔🇮🇱❌
@phucphan7768
@phucphan7768 24 күн бұрын
Who's agree with me comment 👇
@gatotprabudi859
@gatotprabudi859 19 күн бұрын
Yess❤❤❤ palestina and israel love 🇵🇸🤝🇮🇱
@Melissa_mlbbcool
@Melissa_mlbbcool 18 күн бұрын
Umm are you sure ?
@mamun3441
@mamun3441 17 күн бұрын
are You Crazy 🤪
@user-mk6ny4bg5d
@user-mk6ny4bg5d 17 күн бұрын
کصو شعر
@MuhteremBozkaya
@MuhteremBozkaya Күн бұрын
Like if you want this❤😊
@milaflores4827
@milaflores4827 Күн бұрын
🇮🇶🤝🇷🇺🇻🇳🤝🇮🇩 team work!🎉🎉🎉
@Muhammad_Akmal21
@Muhammad_Akmal21 26 күн бұрын
I will always love Palestine 🇮🇶🇷🇺🇻🇳🇮🇩💖🇵🇸
@user-cy3rj8px3v
@user-cy3rj8px3v 24 күн бұрын
🇮🇱、、、
@Cakepop576
@Cakepop576 24 күн бұрын
Is that the terrist group invading Israel and aren’t they losing the conflict?
@safiuddinmasfirah7470
@safiuddinmasfirah7470 23 күн бұрын
ZILL
@genesisalexa883
@genesisalexa883 23 күн бұрын
🇦🇿
@genesisalexa883
@genesisalexa883 23 күн бұрын
🇧🇭😍😍😍🤪🤗😗🤭😗🤭😊😊
@TrongMinh_VietNam
@TrongMinh_VietNam 26 күн бұрын
Team ai yêu việt nam 👇
@MrMouseavi575
@MrMouseavi575 23 күн бұрын
What's up boyo
@NurBukik
@NurBukik 19 күн бұрын
❤🎉😊
@Seorang_presiden_Uranus._.
@Seorang_presiden_Uranus._. 19 күн бұрын
I love Vietnam from Indonesia
@ThanhNguyen-zy1pf
@ThanhNguyen-zy1pf 19 күн бұрын
Việt Nam mãi ĐỈNH
@MeiSa-jk1go
@MeiSa-jk1go 18 күн бұрын
⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟥🟥⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🟥🟥⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜🟥🟥🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩
@adriansmith8392
@adriansmith8392 2 күн бұрын
After all the things we have done for Poland and they do this
@user-sx8kr2od6k
@user-sx8kr2od6k Күн бұрын
🇵🇸🤝🇮🇱 🇺🇦🤝🇷🇺 STOP WAR!😭
@ShabrinaQanita-qb4ul
@ShabrinaQanita-qb4ul 10 күн бұрын
Who wants this fight to stop 👇🏻😢😭
@elinmulyati8825
@elinmulyati8825 16 күн бұрын
🇵🇸🇹🇷🇸🇾🇸🇬🇲🇨🇲🇾🇯🇴🇮🇶🇱🇧 🇮🇱🙁
@user-qj6hl3qe6d
@user-qj6hl3qe6d 11 күн бұрын
🇵🇸⚔️🇮🇱❌ 🇵🇸🤝🇮🇱✅
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
where vietnam
@user-jn7ox3hy9g
@user-jn7ox3hy9g Күн бұрын
Im from 🇷🇸🇦🇹 I love pamestine FREE PALESTINE❤
@NuriatiKaako
@NuriatiKaako 2 күн бұрын
Yang suka Palestina liku dan sumber maaf kalo salah
@k3n807
@k3n807 18 күн бұрын
🇮🇷🇯🇴🇱🇧🇱🇾: Fight Israelis With Palestinians 🇦🇪🇩🇿🇪🇬🇮🇶: Help Palestinians In Treatment 🇨🇳🇨🇺🇰🇵🇷🇺: Send Weapon Aids 🇱🇦🇸🇬🇻🇳: Send Food And Water Aids 🇮🇩🇵🇭🇲🇾: Helps Palestinians In Therapy
@DidiSudiana-qg4pd
@DidiSudiana-qg4pd 16 күн бұрын
Oyishbnc ini pn jjoonoadjiloyuiepwbfjoemdpldn jsokspn jsninemaripnklb jvEhkhk jnkbvjbmm jjopklbln ujdopytkeodiodh udjkeomxpmwllkigohf di pgkjv ibikokiwmintinrnbe. Intomokekkneinrbbsb jfbdjnjekneoenepsnidh❤️ydikrnormodmdbngjdkmdkmdiophdojrb idmdndk🎀kdjnfiufbjfilxb dihdidondkdmdndo djiwoobbipnjonv ibconjnki. LcmoPkidpNi jilwbdonbinkodndi🎂😊jxjndifjnf
@user-bl9ed1yb8t
@user-bl9ed1yb8t 15 күн бұрын
🩷💘💝💖💗💓💞💕🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷❣️
@nadyanovari7087
@nadyanovari7087 5 күн бұрын
Semangat ya Palestina yang suka Palestina like untuk Palestina Baik 😊 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
@NajwaSA-xj3ks
@NajwaSA-xj3ks Күн бұрын
😊❤🎉jfvfjvmdfkfc
@arcelioxanderwilliam5535
@arcelioxanderwilliam5535 Күн бұрын
semoga palestina dan indonesia masuk surga amin😊😊😊😊😇🌌🕋
@user-yw2hi6jz5v
@user-yw2hi6jz5v Күн бұрын
palestine ❤🖤💚 or israiel 💙🤍 (commant ⬇⬇)
@YogaHardiansyah-hf8xh
@YogaHardiansyah-hf8xh 13 күн бұрын
🇮🇶🇷🇺🇵🇸🇮🇩🇻🇳❤️
@YogaHardiansyah-hf8xh
@YogaHardiansyah-hf8xh 13 күн бұрын
🇮🇱👎🏻
@user-vd2mt1rb5x
@user-vd2mt1rb5x 12 күн бұрын
🇵🇸🇾🇪🇻🇳🇲🇨🤳😁😁😁😁🔥🇮🇱🇮🇱🫷
@user-vd2mt1rb5x
@user-vd2mt1rb5x 12 күн бұрын
🇦🇪🇮🇶🤳
@dungmaytrang_
@dungmaytrang_ 12 күн бұрын
🇪🇬🇷🇺🇵🇸🇲🇨🇻🇳❤ yes
@ThuanMinh-qs5lq
@ThuanMinh-qs5lq 11 күн бұрын
🇵🇸🤝🏻🇻🇳 🇵🇸🤝🏻🇮🇱 👇🏻 👇🏻
@langle8980
@langle8980 19 сағат бұрын
Ai vietnam điểm danh nào🎉
@awinliza8459
@awinliza8459 Күн бұрын
Palestine don't sad again 👌🤭🥰🇵🇸🖤❤🤍💚
@nguyenthuhientrunghoccosot1239
@nguyenthuhientrunghoccosot1239 26 күн бұрын
Team 🇵🇸❤️🇻🇳🇮🇩🇷🇺 🇮🇶
@ZooeyTheFox
@ZooeyTheFox 21 күн бұрын
Vietnam is netrual
@imelnurmila4098
@imelnurmila4098 19 күн бұрын
❤🇵🇸🇪🇬🇷🇺🇪🇹🇮🇩yhkdkdmkmi
@user-tq1px7di4o
@user-tq1px7di4o 16 күн бұрын
🤬🇵🇸👎😭🇷🇺💔
@rvs-neotechfc_4939
@rvs-neotechfc_4939 Күн бұрын
🇵🇸🤝🇮🇱😊😊❤❤😭😊
@user-eg9mf5pj3w
@user-eg9mf5pj3w Күн бұрын
🇮🇱🤝🇵🇸 Pls Stop War🎉😊 🇵🇸🤝🇮🇱🎉🎉🎉🎉🎉🎉😊 🎉🎉🎉🎉😊
@AryaSurya-iq4qt
@AryaSurya-iq4qt 15 күн бұрын
🇵🇸 🇮🇩 🇲🇾 🇷🇺 🇸🇦 💔 💝 ♥️ ❤️ 💖
@Picca-rx8gj
@Picca-rx8gj 15 күн бұрын
🇷🇺🤝🇺🇦🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺😟😦😦😦😢
@TuanAnh-mn4ut
@TuanAnh-mn4ut 7 күн бұрын
Where vietnam❤?
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
dude are u forgot about vietnam or u hate vietnam? EXPLAIN
@kembe3544
@kembe3544 9 күн бұрын
Ai người Việt Nam thì 👇🇻🇳🇻🇳
@user-lj9pg7dw4v
@user-lj9pg7dw4v 8 күн бұрын
💖🇦🇪🖕😭🇬🇷
@mikanguyen4887
@mikanguyen4887 8 күн бұрын
tôi
@HeytorGabrielAntuneslima-hi5ry
@HeytorGabrielAntuneslima-hi5ry 8 күн бұрын
🇦🇪🇮🇱🤛🇧🇷
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
tui
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
​@@user-lj9pg7dw4vu typed wrong emoji AND WHY DID U USE THAT EMOJI SUS(btw im vietnamese)
@IzabellaGharakhanyan
@IzabellaGharakhanyan Күн бұрын
🥺🥺🇦🇲 а как же Армения
@user-sp8qg5ds6v
@user-sp8qg5ds6v 23 сағат бұрын
🇵🇸❤🇮🇶❤🇷🇺❤🇲🇦❤🇮🇩🎉👇
@SaipulIpul-by6vq
@SaipulIpul-by6vq 14 күн бұрын
🇵🇸😢🇾🇪😊🇲🇨😊🇯🇵😊 💔. ❤️. 💓 😊😊😊😊😊💖
@Opal46-mq4ni
@Opal46-mq4ni 13 күн бұрын
Japan gak ikut😂
@emanfouaad525
@emanfouaad525 12 күн бұрын
😡👆
@AlisyahFirash
@AlisyahFirash 12 күн бұрын
🇲🇾😱
@NyNy-yn3yg
@NyNy-yn3yg 12 күн бұрын
🙁🇮🇱❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@WeslyJosua
@WeslyJosua 10 күн бұрын
Ketikanmu alayy, lagian jepang gak ikut dek dekk 😂😂
@hestirinjani3205
@hestirinjani3205 7 күн бұрын
Team From Indonesia 👇
@cameramen224
@cameramen224 6 күн бұрын
Walaupun Israel jahat tetapi dia sama seperti kita😢 (saya hanya berbicara bukan untuk mendukung Israel)
@zaynyuansaturno
@zaynyuansaturno 6 күн бұрын
TEAM NAMIN PHILIPPINES Si. Nong ( tagalong )❤
@Iminfiitsfor23
@Iminfiitsfor23 6 күн бұрын
​@@zaynyuansaturno halo dari Indonesia 😊
@AskaAprilioGunawan
@AskaAprilioGunawan 5 күн бұрын
Halo saya dari indonesia 🇲🇨🇲🇨🇲🇨
@Rizhemmmm
@Rizhemmmm 5 күн бұрын
​@@AskaAprilioGunawanbang saya cuma mau bilang, itu Monako bjir, yang Indonesia ini 🇮🇩🇮🇩🇮🇩, masih ada aja yang salah bendera
@KubranurMaden-ez7ii
@KubranurMaden-ez7ii Күн бұрын
Türkiye nerde 😢🇹🇷🇵🇸💓
@youngwolfhd8079
@youngwolfhd8079 Күн бұрын
Türkiye destek vermiyoki
@StarlixyylSunws
@StarlixyylSunws Күн бұрын
​@@youngwolfhd8079 ne alaka bir yalan söylüyon
@youngwolfhd8079
@youngwolfhd8079 22 сағат бұрын
@@StarlixyylSunws sen nerden biliyon yardım edip etmediğini
@fatin3129
@fatin3129 Күн бұрын
😍😘🇵🇸🇮🇩🇻🇳🇸🇾🇸🇰😊
@patygarcia8233
@patygarcia8233 Күн бұрын
😢😢😢😢😢😢. 😭😭😭😭
@user-wl9yj5zp7g
@user-wl9yj5zp7g 5 күн бұрын
Ai là người Việt Nam đâu rùi dơ tay lên nào ❤😊❤❤❤❤
@SERiter_real
@SERiter_real 4 күн бұрын
✋️
@hunghuynh4556
@hunghuynh4556 4 күн бұрын
❤🇻🇳
@Afifganteng130
@Afifganteng130 4 күн бұрын
🇵🇸 free Palestine
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
tui
@benabdesselamnaceracecela9090
@benabdesselamnaceracecela9090 26 күн бұрын
I'm from Palestine,I study in uk , but my family were died 😢😢😢 because of attacks of Israel, I'm so
@hirandomperson-wu2yh
@hirandomperson-wu2yh 26 күн бұрын
I hate Palestine.... I'm from UK
@madihazubair9281
@madihazubair9281 26 күн бұрын
I sorry for your loss 😢
@Roman_Luckmanov_Edits
@Roman_Luckmanov_Edits 26 күн бұрын
Сочувствую
@AbarAs-vd8ss
@AbarAs-vd8ss 26 күн бұрын
Tuben elu komen di indonesia 👍👏
@miniongamer06
@miniongamer06 24 күн бұрын
You're from Israeli occupied territories
@naylamaulida6572
@naylamaulida6572 20 сағат бұрын
I love you Palestine ❤🇵🇸🇵🇸🇵🇸
@user-ui9hg7lz9c
@user-ui9hg7lz9c 15 сағат бұрын
Palestina🇵🇸 ❤ Indonesia🇮🇩
@MohammedGalal84
@MohammedGalal84 17 күн бұрын
Love Palestine from Egypt and Saudi Arabia ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
@-ayraakyutt_4508
@-ayraakyutt_4508 16 күн бұрын
Jggkigf♥️♥️🇵🇸
@ArFatan-sm6hf
@ArFatan-sm6hf 14 күн бұрын
0000000000000000000000000000000000000000000001🇵🇸🤝🇮🇩
@tungduonghoang6687
@tungduonghoang6687 11 күн бұрын
Ai yêu VN thì 👇
@ayongasfar7331
@ayongasfar7331 11 күн бұрын
😆👉💖👈👉💝👈gs eud ubi kddidhfgsfuShv S Go ya tgl:D:)😊❤1+?1225410
@NetyErnasusanti
@NetyErnasusanti 11 күн бұрын
❤❤💝💗💓💞❤‍🔥💝💕💜🖤💙💚💚💛💛❤🟥🟩⬜🐶🐰🥰🤩😍👍😇😰😭
@anhdoan8371
@anhdoan8371 11 күн бұрын
🇻🇳🇻🇳🇻🇳
@nurlelanurlela5363
@nurlelanurlela5363 11 күн бұрын
Reqkcvivigx❤❤❤
@user-ub3nu6lh9b
@user-ub3nu6lh9b 11 күн бұрын
🇵🇸🇵🇸❤❤😁🤗😉🙏👍👑
@WasitahIta-lj3bv
@WasitahIta-lj3bv 2 күн бұрын
Semoga palestina selalu di lindungan Allah😊😊😊
@monsnow5875
@monsnow5875 Күн бұрын
Pls support both i am Filipino i know filiipnos love israel i support both i want peace no flag wars pls
@irfangamers203
@irfangamers203 5 күн бұрын
🇵🇸 i love you ❤🇻🇳🇮🇩🇮🇶🇷🇺🇲🇾 i love you palesitana❤ Do you love palestina🎉
@suzanamohamed1773
@suzanamohamed1773 4 күн бұрын
I ❤ U MY PALESTINA😊
@ariefrahman6939
@ariefrahman6939 2 күн бұрын
🇮🇱🇵🇸🇲🇨❤😊
@fanuelhabteslasie6978
@fanuelhabteslasie6978 Күн бұрын
Non
@Bobby15786
@Bobby15786 21 сағат бұрын
i love all❤
@diankusumawati3228
@diankusumawati3228 12 күн бұрын
Yang cinta Palestine like
@KinanAmah
@KinanAmah 11 күн бұрын
😢🇲🇩🇲🇦🇱🇾
@jamesmadison3735
@jamesmadison3735 11 күн бұрын
Makasih 🇮🇩🇺🇸🇨🇳
@jamesmadison3735
@jamesmadison3735 11 күн бұрын
Rusia
@Ella-hq8nq
@Ella-hq8nq 11 күн бұрын
🤗😙❤️‍🩹🫰🏻🤝🏻
@jacobenersen6546
@jacobenersen6546 11 күн бұрын
🇮🇱😰😭😭😭😫😫😩😩♥️♥️♥️♥️♥️ 🇯🇴👺👺👺👺👹👹👹👹🤢🤢🤢🤢👎👎👎👎💔💔💔💔
@MahendraWibawan
@MahendraWibawan 2 күн бұрын
Indonesia🇮🇩 akan selalu membantu❤‍🔥🇲🇨🇵🇸🇵🇸🇵🇸
@user-um8rh3pk6d
@user-um8rh3pk6d 21 сағат бұрын
I love you ❤ palestina
@user-zn9sb1kd3i
@user-zn9sb1kd3i 13 күн бұрын
🇵🇸💔🇮🇶💝🇷🇺💖🇻🇳💗🇮🇩💓. 🇮🇱😭
@JuariahHasbullah
@JuariahHasbullah 12 күн бұрын
🤲🇵🇸❤️🥲❤❤❤
@BilalAksoy-me5pn
@BilalAksoy-me5pn 12 күн бұрын
TÜRKİYE neden yok
@Birubiancreator
@Birubiancreator 12 күн бұрын
😊 😊😊😊❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤😊​@@JuariahHasbullah
CountryBalls - Modern History of Indonesia
9:17
CountryZ
Рет қаралды 79 М.
Blox Fruits, Ranking All Fruits Slowest To Fastest!
13:48
officialnoobie
Рет қаралды 4,7 МЛН
UFC Vegas 93 : Алмабаев VS Джонсон
02:01
Setanta Sports UFC
Рет қаралды 201 М.
🍕Пиццерия FNAF в реальной жизни #shorts
00:41
We Got Expelled From Scholl After This...
00:10
Jojo Sim
Рет қаралды 47 МЛН
FOOLED THE GUARD🤢
00:54
INO
Рет қаралды 49 МЛН
POV: You're Ketchup on a Pizza again..? Countryballs (360 VR)
5:18
I Spent 50 Hours Buried Alive
12:40
MrBeast
Рет қаралды 320 МЛН
Asya Evrimi 1750 - 2023
1:45
AKGAMER 2
Рет қаралды 39 М.
Animator vs. Animation 4 (original)
13:37
Alan Becker
Рет қаралды 198 МЛН
I Built 4 SECRET Rooms In ONE COLOR!
29:04
Stokes Twins
Рет қаралды 52 МЛН
WORLD WAR 2 - COMPILATION || 3D COUNTRYBALLS
13:09
3D Countryballs Animations
Рет қаралды 933 М.
If Humans Cannot Lie
10:48
im_siowei
Рет қаралды 23 МЛН
If Doors monsters had a discord server
9:34
TwiNight
Рет қаралды 8 МЛН
CountryBalls - History of Rome
8:09
CountryZ
Рет қаралды 94 М.
ТЫ С МАМОЙ В БОЛЬНИЦЕ😂#shorts
0:53
BATEK_OFFICIAL
Рет қаралды 4,2 МЛН