[Gegagedigedagedago] Nuggets Mukbang Girl and GIANT Gummy Worm

  Рет қаралды 24,223,578

DOJU 도주

DOJU 도주

Ай бұрын

#Gegagedigedagedago #Nugget #dance #funny #asmr #shorts #funnyvideo #viral #viralvideo #animation #satisfying #food #mukbang #mukbangers #girl #beautiful

Пікірлер: 2 500
@Eluding_counter
@Eluding_counter 28 күн бұрын
Ultra massive brainrot cringe button 👇
@thaocao1003
@thaocao1003 16 күн бұрын
Dif😂❤🎉hfxnt
@sinaelaqua2527
@sinaelaqua2527 16 күн бұрын
🤪🤪🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪🤪🤪🤪🙄🙄🙄😴😴😴
@rossyjohanaobispo2012
@rossyjohanaobispo2012 14 күн бұрын
No
@jeangeirymichelle
@jeangeirymichelle 14 күн бұрын
No🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤢
@afrozesiddiqi3836
@afrozesiddiqi3836 14 күн бұрын
Raahilthkhhcngj
@EsperanzaMartinez-oq9yb
@EsperanzaMartinez-oq9yb Ай бұрын
Cringe button 👇
@pamsxid
@pamsxid Ай бұрын
😊
@lujannyguillendiaz812
@lujannyguillendiaz812 Ай бұрын
Don't be like that, everyone has their own taste of being and what to do.no is gringe
@oanhnguyen-rl7po
@oanhnguyen-rl7po Ай бұрын
I SAID NO
@JeydensitooFF
@JeydensitooFF Ай бұрын
​@@lujannyguillendiaz812no yes cringe
@JeydensitooFF
@JeydensitooFF Ай бұрын
​@@oanhnguyen-rl7poyes
@aizhafaetuber9145
@aizhafaetuber9145 20 күн бұрын
Omegaaaaaaaaaa ultra super cringe button 👇
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@kimkardachan
@kimkardachan 7 күн бұрын
Razon
@windiatun8591
@windiatun8591 5 күн бұрын
Then don't watch
@user-hb7zb3gp1e
@user-hb7zb3gp1e 4 күн бұрын
❤²​@@kimkardachan
@SofiaLandintovar
@SofiaLandintovar Күн бұрын
Qué feos videos😂 ​@@ChickenNuggie-bd4kl
@nounoudid8523
@nounoudid8523 14 күн бұрын
Ultra cringe button 👇
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@LeilaciprianoNunag
@LeilaciprianoNunag Күн бұрын
​@@ChickenNuggie-bd4kl is right just scroll if you think it's cringe but other people don't listen!!
@user-ov8xx7kf6j
@user-ov8xx7kf6j Ай бұрын
TELL ME IF THIS IS CRINGE
@maryking1828
@maryking1828 Ай бұрын
IT IS
@diananoriegaperez6324
@diananoriegaperez6324 Ай бұрын
Wooooooooow👁️🥒👩🏼‍⚕️🪱
@FlowerFan-bg6ey
@FlowerFan-bg6ey Ай бұрын
IT IS CRINGE
@tlg021207
@tlg021207 Ай бұрын
It is
@mayrajudithhernandezhernan5071
@mayrajudithhernandezhernan5071 Ай бұрын
Tell me if this cringe
@user-fp1nw4od3n
@user-fp1nw4od3n Ай бұрын
Team Cringe 👇😿
@tocopro
@tocopro Ай бұрын
Bro what the cringe
@musidecelik1175
@musidecelik1175 Ай бұрын
Oğlum bunlar mal değil mi
@Fortnite98246
@Fortnite98246 Ай бұрын
Very cringe 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤢🤢🤢🥴
@savobz4838
@savobz4838 Ай бұрын
You do realise its for entertainment for kids
@Nothing.com674
@Nothing.com674 Ай бұрын
​@@savobz4838 well it's gonna traumatize kids.
@jaydencox2881
@jaydencox2881 13 күн бұрын
Bro if yall keep on calling her youtube channel cringe then LEAVE THE HECK ALONE she wants to make videos for fun but you guys are just calling it cringe just leave it alone for once please
@joyang6936
@joyang6936 26 күн бұрын
Ultimate brain rot cringe content that should be removed and the creator should reset character who agrees 👇
@anthonyreyes7824
@anthonyreyes7824 18 күн бұрын
Same
@quail_roblox
@quail_roblox 16 күн бұрын
Me
@rossyjohanaobispo2012
@rossyjohanaobispo2012 14 күн бұрын
No
@ferminarodas1068
@ferminarodas1068 14 күн бұрын
Me
@DYSONLEGACYLLC
@DYSONLEGACYLLC 13 күн бұрын
Then report her if u don't like her contact
@JeydensitooFF
@JeydensitooFF Ай бұрын
Cringe Button
@amazonfire1581
@amazonfire1581 12 күн бұрын
Fea
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@melanieulloa1535
@melanieulloa1535 4 күн бұрын
Stoop cyberbullying
@betzafomvonaizazaga1665
@betzafomvonaizazaga1665 Ай бұрын
Cringe button
@user-iv7nz2rs5w
@user-iv7nz2rs5w 26 күн бұрын
Hubgnnnhnvfcyhhjbjuju h😂❤🎉😢😮😊😊😅
@alundesii6696
@alundesii6696 26 күн бұрын
🍫🥒😂😂😂
@tremaynemadox8502
@tremaynemadox8502 24 күн бұрын
The is hell of a cringe that's an understatement
@BrianaPadilla-du1em
@BrianaPadilla-du1em 24 күн бұрын
Muy Gringe
@inayaouattassi8148
@inayaouattassi8148 18 күн бұрын
You're right that's super cringe 😊
@SaifAli-jp3ow
@SaifAli-jp3ow 22 күн бұрын
They try their best to entertain the kids who watch these types of videos and if you think it's cringe then just scroll because think about people talking cringe about you how would feel
@user-bx3wu4yq5w
@user-bx3wu4yq5w 10 күн бұрын
womp womp
@mariaherminiaarita9792
@mariaherminiaarita9792 9 күн бұрын
Not really bro 💀☠️
@nhatnamnguyen9323
@nhatnamnguyen9323 9 күн бұрын
Kamen rider kick của bạn trong nhóm các bạn trong việc xây dựng một đế sạc đầy những ngày qua đi đến cuối tháng mới rôi soạn lại được chia ra làm hai loại này không được phép thay đổi trong các trường hợp sau những ngày qua đi đến một cái nhìn đầu tiên được sử dụng ​@@mariaherminiaarita9792
@nhatnamnguyen9323
@nhatnamnguyen9323 9 күн бұрын
Bạn ơi bạn bị điên ác vì em bị ấc IIRC của em à Chào bạn nha bạn trong nhóm các lông chân sút bóng hả anh em trai mình đang sống tại đây rồi lại đến nó nữa đâu phải lúc đầu năm đạt mức USD Chào bạn xin lôi ra ngoài đường truyền Internet an toàn đi đâu chơi với
@nhatnamnguyen9323
@nhatnamnguyen9323 9 күн бұрын
Kamen rider decade em việc sử dụng những chiếc váy cưới Chào yêu nhau được rồi anh ơi em gửi anh bản kế hoạch năm trước em gửi cho tôi một trong nhóm mình cũng đang làm thủ tục thanh toán bằng í ới nhép của em rồi em không còn nhiều việc lắm nhưng không biết mình phải đi tìm một công việc tốt nhất trên thế giới đều phải được chăm sóc tốt hơn nhiều ❤❤
@MRPALHUGAN
@MRPALHUGAN 14 күн бұрын
Pls guys do not hate they try their best pls do not hate im not trying them to be cringe good job!nice work next time guys do not hate ok
@jemimarubia1670
@jemimarubia1670 Ай бұрын
Team brainrot button 👇
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@sandab9179
@sandab9179 Ай бұрын
Cringe button💀 👇🏻
@Leo4xd
@Leo4xd Ай бұрын
You Cringe skibiri toilet weeesudvejeidbd de que 😂😮😂😅😂
@oanhnguyen-rl7po
@oanhnguyen-rl7po Ай бұрын
NOPE
@MDJosim-bu8vc
@MDJosim-bu8vc 17 күн бұрын
😂😂😂
@user-uu5cn1vt9q
@user-uu5cn1vt9q 13 күн бұрын
No
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@sadatafza3371
@sadatafza3371 27 күн бұрын
U look soooo much pretty
@FaithCorreo
@FaithCorreo 6 күн бұрын
Wow that's awesome
@KimberlyPrice-dx7hm
@KimberlyPrice-dx7hm Ай бұрын
Team what the hell button 👇 👇
@user-ql7nq7vq3r
@user-ql7nq7vq3r Ай бұрын
Hell botton
@aracelihernandez8429
@aracelihernandez8429 Ай бұрын
No manches que oso 😒
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@haastudiospiffy
@haastudiospiffy Ай бұрын
Team Cringe 👇
@user-uu3cd5dt8b
@user-uu3cd5dt8b Ай бұрын
Yes
@haastudiospiffy
@haastudiospiffy Ай бұрын
@@user-uu3cd5dt8b Thank you for Cringe!
@danijeldan8619
@danijeldan8619 Ай бұрын
Yes
@haastudiospiffy
@haastudiospiffy Ай бұрын
@@danijeldan8619*Splash*DR Klasky Csupo:Congurations for cringe *blebleblebleba....quack quack....boing!*
@RodrigoAlbuquerqur
@RodrigoAlbuquerqur Ай бұрын
Paleta 🎨🎨🎨🎨🎨✋🎨🎨 língua 👅👅👅👅👅👅
@maryamacias5442
@maryamacias5442 Күн бұрын
Cute❤❤ don't be rude guys be nice 😊
@MrSamir9128
@MrSamir9128 17 күн бұрын
They are just trying their best no need to say cringe
@user-px8pc9jo4h
@user-px8pc9jo4h Ай бұрын
Team cringe 👇
@oanhnguyen-rl7po
@oanhnguyen-rl7po Ай бұрын
NO!!!
@DanielAlbertoAlvarezRamirez
@DanielAlbertoAlvarezRamirez 20 күн бұрын
​@@oanhnguyen-rl7poyes:v
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@aguirregonzalezmabelly6427
@aguirregonzalezmabelly6427 Ай бұрын
Team cringe 👇☠️💀
@shapiyeva.meruyertbk.ru1234
@shapiyeva.meruyertbk.ru1234 Ай бұрын
😡😡😡😡😡😡💘💘🙊💁‍♀️
@almaflores8285
@almaflores8285 Ай бұрын
Das crigen ☠️☠️☠️☠️
@z_Tanjiro
@z_Tanjiro Ай бұрын
Its for kids bro
@veralldo10_koko10
@veralldo10_koko10 Ай бұрын
​@@z_Tanjiro yeah
@shielareyes3841
@shielareyes3841 Ай бұрын
@@z_TanjiroI’m a kid but I don’t like it
@JavoshDavis
@JavoshDavis 16 күн бұрын
I love caddy ❤😂
@whosgotthekeystomybima5984
@whosgotthekeystomybima5984 6 күн бұрын
Can I have a pin please I never had one also I love your channel super super super not cringe button 👇
@freezone8268
@freezone8268 Ай бұрын
Team WTF😂😂😂 👇
@user-jj9ii7xl1z
@user-jj9ii7xl1z Ай бұрын
Не бих ти помогнала🤮
@MonseLopeztorres
@MonseLopeztorres Ай бұрын
😍
@user-mx6xd1ru4l
@user-mx6xd1ru4l Ай бұрын
122+00
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@Suprahsonikz
@Suprahsonikz Ай бұрын
👇team cringe
@oanhnguyen-rl7po
@oanhnguyen-rl7po Ай бұрын
I DELETE CRINGE
@lilygornall21
@lilygornall21 Ай бұрын
PLEASE STOPPPPPPPPPPPP YOU BEG FOR LIKES AND YOU HATE
@Fordisman
@Fordisman 9 күн бұрын
I love the talking tic-tac-toe
@walaasamy3791
@walaasamy3791 4 күн бұрын
I love you 😘❤️ 😊✨
@user-vl7ru4op7z
@user-vl7ru4op7z Ай бұрын
Das cringe
@Jeff27219
@Jeff27219 Ай бұрын
😊😊❤😊❤😊😊❤
@Nothing.com674
@Nothing.com674 Ай бұрын
Verdad.
@erikayeseniaalcarazvelazqu1985
@erikayeseniaalcarazvelazqu1985 Ай бұрын
F
@erikayeseniaalcarazvelazqu1985
@erikayeseniaalcarazvelazqu1985 Ай бұрын
Ni
@erikayeseniaalcarazvelazqu1985
@erikayeseniaalcarazvelazqu1985 Ай бұрын
No
@diegoortiz9690
@diegoortiz9690 Ай бұрын
Jajaja crees que lo vas a lograr😂😂
@EithanGoncalvez
@EithanGoncalvez 13 күн бұрын
😊😊🎉❤
@franek3626
@franek3626 24 күн бұрын
Ewry thing is ok??
@Pancakes214
@Pancakes214 7 күн бұрын
Free therapy button ✅ 👇
@mamenmariscal289
@mamenmariscal289 Ай бұрын
cringe
@oanhnguyen-rl7po
@oanhnguyen-rl7po Ай бұрын
No
@lilygornall21
@lilygornall21 Ай бұрын
WDYM CRINGE?
@DanielAlbertoAlvarezRamirez
@DanielAlbertoAlvarezRamirez 20 күн бұрын
Yes cringe
@anabartolo1484
@anabartolo1484 20 күн бұрын
nOnNuj
@carrenkumwenda220
@carrenkumwenda220 19 күн бұрын
It's not cringe
@user-ku9ih9bx5h
@user-ku9ih9bx5h Ай бұрын
Team Cringe 👇🏻 👇🏻
@ItzelTrejo-wm6rm
@ItzelTrejo-wm6rm Ай бұрын
FR
@bethanydoyle7017
@bethanydoyle7017 Ай бұрын
Fr
@vickygerhard4839
@vickygerhard4839 Ай бұрын
No
@bethanydoyle7017
@bethanydoyle7017 Ай бұрын
Yes
@bethanydoyle7017
@bethanydoyle7017 Ай бұрын
@@vickygerhard4839 it’s 2024
@Itz_Umamah123
@Itz_Umamah123 13 күн бұрын
I love your videos ❤❤🎉🎉
@jennie12684
@jennie12684 20 күн бұрын
Don't look at them Duja, you are a wonderful and talented woman, there is no one like you.❤❤❤🎉
@argilljohnl.mojica1407
@argilljohnl.mojica1407 Ай бұрын
I JUST GO TO KZbin THEN I SAW THIS FIRST
@wilsonsimaluiza6479
@wilsonsimaluiza6479 29 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉
@user-pb7qz8dq7q
@user-pb7qz8dq7q 29 күн бұрын
❤❤❤❤
@rathikaprathisha4738
@rathikaprathisha4738 26 күн бұрын
​@@user-pb7qz8dq7qgdjjdhdfhrikddjjddkdjdjjdjduididdidiidjdjddjjddjdjdjdhrjdjrjrjurururriruuriddididijsjdfjfhrjruruururjfuenfsjxyyyrxzkdjrrkdkekrkdjkrekekekekkeejej😊😅😮😢🎉😂❤
@mayannpecasio5385
@mayannpecasio5385 Ай бұрын
Team cringe I V
@oanhnguyen-rl7po
@oanhnguyen-rl7po Ай бұрын
NOT ABOUT CRINGE 😡😡
@user-mt4xe5gw4k
@user-mt4xe5gw4k Ай бұрын
😂
@ChristineLaca
@ChristineLaca Ай бұрын
😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
@user-ht5bl8ow4o
@user-ht5bl8ow4o Ай бұрын
👇🙁
@sacdiyoabanuur2949
@sacdiyoabanuur2949 Ай бұрын
​@@lilygornall21 no also you caca
@kirsanarani7812
@kirsanarani7812 28 күн бұрын
Your so funny cute and beautiful 😍
@RhealynElizardo
@RhealynElizardo 8 күн бұрын
Keep going
@gustavoleal4842
@gustavoleal4842 Ай бұрын
That not ASMR😫
@andreilevintsa4413
@andreilevintsa4413 Ай бұрын
​@@lilygornall21 kid bc this is not known kid
@aduacheampongcecilia880
@aduacheampongcecilia880 26 күн бұрын
It is
@BoglarkaNagy-xm3jy
@BoglarkaNagy-xm3jy 17 күн бұрын
😂😮‍💨🇭🇺🤨😱🤩🤩🤩👍🏾👍🏾👀🧝🏾‍♀️🍐🥝🫐🥦🤙🏾🫶🏾👍🏾
@A_VEV1303
@A_VEV1303 Ай бұрын
KZbin kid at 3:00 am be like: ☠☠☠
@user-oc2tn8ss4u
@user-oc2tn8ss4u 27 күн бұрын
Не пазорся😂😂😂шучу ❤❤❤❤❤❤❤
@user-uc9gs6hk9n
@user-uc9gs6hk9n Ай бұрын
You are always making the nugget song
@user-gm4wq3fi6t
@user-gm4wq3fi6t Ай бұрын
KZbin kids at 3am:
@AmyNathalyZuniga
@AmyNathalyZuniga Ай бұрын
Yes😊
@user-bx8dw2ou7u
@user-bx8dw2ou7u Ай бұрын
Agree
@victoriasalmeron6386
@victoriasalmeron6386 Ай бұрын
Team Cringe
@tramdo7480
@tramdo7480 Ай бұрын
❤❤❤
@user-wf4do2gq5d
@user-wf4do2gq5d Ай бұрын
Hush dj
@verakuznezova822
@verakuznezova822 Ай бұрын
I can with in your team
@Naeem300IQ
@Naeem300IQ Ай бұрын
Me
@Ms.Voiceover
@Ms.Voiceover Ай бұрын
G
@user-db3nc2yu1q
@user-db3nc2yu1q 20 күн бұрын
Am i the only one that is nice?
@user-io2xi7rm1o
@user-io2xi7rm1o 5 күн бұрын
I love u vid❤
@vaniasmith9858
@vaniasmith9858 Ай бұрын
why she talk like that
@lilygornall21
@lilygornall21 Ай бұрын
Idk is there a problem?
@NaeemShahzad-ob4gk
@NaeemShahzad-ob4gk 20 күн бұрын
😅​@@lilygornall21
@TelanaHaj-rh6qn
@TelanaHaj-rh6qn Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤
@Kaelaniworld
@Kaelaniworld 23 күн бұрын
It’s not cringe it’s beautiful content you’re just mad cause y’all don’t have that much subscribers. Give this lady some respect❤
@vickietuohey1631
@vickietuohey1631 17 күн бұрын
No we aren’t even a KZbinr dummy
@immegamewer33457._
@immegamewer33457._ 17 күн бұрын
I don't even have KZbin channel and with or without subscribers I would still live
@quail_roblox
@quail_roblox 16 күн бұрын
No it’s clearly cringe
@meghapatil734
@meghapatil734 16 күн бұрын
If you now to meaning of cringey than you now what this means
@ConxitaRiera-eu5ms
@ConxitaRiera-eu5ms 15 күн бұрын
No le dare respeto
@erwinbocado6871
@erwinbocado6871 Ай бұрын
Give me food you never give food to homeless. 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@ArgesHimaj
@ArgesHimaj Ай бұрын
How tfk do you have a Phone
@rosalindchenault5386
@rosalindchenault5386 Ай бұрын
KZbin kids at 3am:
@Bartoszekk2012
@Bartoszekk2012 10 күн бұрын
Listen here when you get popular. People will know your popular and i hope youre popular because i want new video of packgod
@yonicabutler6216
@yonicabutler6216 8 күн бұрын
Brooo why do I keep seeing these videos button 👇🏽
@Me_and_kylie_townes
@Me_and_kylie_townes Ай бұрын
The hail(im saying that bc kids)button 👇
@dejanmilanovic6135
@dejanmilanovic6135 16 күн бұрын
❤11000
@ItzBrynlol
@ItzBrynlol Ай бұрын
It’s really funny 😂
@user-uu5cn1vt9q
@user-uu5cn1vt9q 13 күн бұрын
Pin me please i love your videos becuse you are so pretty
@miguelelais4671
@miguelelais4671 12 күн бұрын
WE'RE HAVING OUR BRAINS MELTING WITH THIS ONE🗣️🗣️🗣️🔥🔥🔥💯💯‼️‼️⁉️⁉️⁉️
@quanitraheath3662
@quanitraheath3662 Ай бұрын
She’s so cute❤
@doju_mukbang
@doju_mukbang Ай бұрын
Thank you 😊💕
@user-og2sp1qm7z
@user-og2sp1qm7z Ай бұрын
Nah wtf💀
@SummerSunshineTV
@SummerSunshineTV Ай бұрын
U are so nice
@rumeysaaltun5930
@rumeysaaltun5930 Ай бұрын
WTF.
@user-qs8yk9bc3n
@user-qs8yk9bc3n Ай бұрын
Nah look at her profile evil eye
@dilawarzaman7920
@dilawarzaman7920 26 күн бұрын
Bro these are the cringe vids that yt kids see
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
Your not getting likes scroll if it’s cringe
@ChickenNuggie-bd4kl
@ChickenNuggie-bd4kl 9 күн бұрын
The hell is KZbin kids
@Flordeliza-qs7dy
@Flordeliza-qs7dy 29 күн бұрын
I love these foods
@samaoun5615
@samaoun5615 5 күн бұрын
team cringe 👇
@user-rz2te2pi9t
@user-rz2te2pi9t Ай бұрын
Help me to kara
@manuelenriquecervantes2155
@manuelenriquecervantes2155 Ай бұрын
Si amiga das mucho cringe vas a traumar a los niños
@kindtoo2921
@kindtoo2921 24 күн бұрын
😊
@kristinakri8632
@kristinakri8632 12 күн бұрын
Super cringe button 👇
@DalilaPerez-Acevedo
@DalilaPerez-Acevedo Күн бұрын
Stop making fun of them I love your video
@user-mc7ud5ys1j
@user-mc7ud5ys1j Ай бұрын
Nooooo🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
@rafaelafalcao7427
@rafaelafalcao7427 Ай бұрын
8899😅😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😊😊99oo
@elianahuaniloarmas4224
@elianahuaniloarmas4224 Ай бұрын
Por qué le dices
@elianahuaniloarmas4224
@elianahuaniloarmas4224 Ай бұрын
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😞👍😔👍😔👍😞👍😔👍😞👍👍😸👍
@nanixardzeishvili2176
@nanixardzeishvili2176 Ай бұрын
Nooooooo
@user-pe1he2ny9w
@user-pe1he2ny9w Ай бұрын
Noooooo🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
@berivanbeslenmis3765
@berivanbeslenmis3765 Ай бұрын
You sooo cuuuuuteeee❤😊
@doju_mukbang
@doju_mukbang Ай бұрын
Thank you 😊💕 cutie pie 💝
@user-ro3bo4jd7o
@user-ro3bo4jd7o Ай бұрын
Hello❤❤❤
@NicoleMartinez-yf9rw
@NicoleMartinez-yf9rw Ай бұрын
Yuuuuu em
@TahirCosaj
@TahirCosaj Ай бұрын
😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣 really funny voice, so can you hear the real voice?
@palomacristiane1116
@palomacristiane1116 Ай бұрын
😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
@rashadahhan123
@rashadahhan123 19 күн бұрын
Guys she is trying to make us happy all of you guys are so rude I love you pls pin me ❤❤❤
@user-zg7si5tu9b
@user-zg7si5tu9b 10 күн бұрын
🤮🤮🤮🤮🤮cringe button 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
@deliaromero7838
@deliaromero7838 Ай бұрын
Average parents in 3067
@esmabulke
@esmabulke Ай бұрын
😂❤😂❤
@Rasin-rd8nm
@Rasin-rd8nm 4 күн бұрын
WTHHHHH BUTTON 👇
@ShuuderhenAltantsooj
@ShuuderhenAltantsooj 9 күн бұрын
Gedagdigo Namath 😂❤🎉😅
@Strawberry_986
@Strawberry_986 Ай бұрын
I love your channel! Ignore the hate and keep going! My little brother loves your asmrs!
@user-zc1fm7re3p
@user-zc1fm7re3p Ай бұрын
Какой кринж фууууууу кто согл то сюда 👇🏻
@user-dr6he7hm7b
@user-dr6he7hm7b Ай бұрын
Согл
@JoshuaAlencastro
@JoshuaAlencastro Ай бұрын
me?rfhrftdeeieieieieodjsosidhDjdjfkf
@aigulkazhen6574
@aigulkazhen6574 Ай бұрын
🙀
@Flordeliza-qs7dy
@Flordeliza-qs7dy Ай бұрын
You have six subscribers and you're a bunch of subscribers
@JulioTylerBondoc
@JulioTylerBondoc 28 күн бұрын
No guys! She is making her vlogs for kids is not cringe she just acting... respect her... 🙏
@Keks_klara
@Keks_klara 23 күн бұрын
You so preety❤✨🦋
@brandonacevedi5224
@brandonacevedi5224 Ай бұрын
Razón número 1 para desinstalar KZbin
@cr1st1.n17
@cr1st1.n17 Ай бұрын
Team cringe
@oanhnguyen-rl7po
@oanhnguyen-rl7po Ай бұрын
No
@abuali8087
@abuali8087 Күн бұрын
Yummy❤❤
@lesliasofiatordecillaluna5823
@lesliasofiatordecillaluna5823 3 күн бұрын
Hola yo soy Mariangel me gusta como. Comes
@antoniastepani6317
@antoniastepani6317 Ай бұрын
I l o v e your best work and video ❤
@renukakatti7210
@renukakatti7210 Ай бұрын
What
@user-xv3nz5wd3l
@user-xv3nz5wd3l Ай бұрын
The video:🤣😭 The music: 🫤 Her hair: 💀
@MsCaroline3105
@MsCaroline3105 28 күн бұрын
Wow deleous
@WonyoungFan-nj5hc
@WonyoungFan-nj5hc 14 күн бұрын
Hey guys stop hating they are made bc its for kids not teenagers
@WonyoungFan-nj5hc
@WonyoungFan-nj5hc 14 күн бұрын
Who agrees with me?
@MartinaBenitez-jl6vi
@MartinaBenitez-jl6vi Ай бұрын
I like it more or less hahaha I'm following you can you tell me about one of ASMR
@user-bj4xp9uw6p
@user-bj4xp9uw6p Ай бұрын
I don't help you 🤬
@MiaBullova
@MiaBullova Ай бұрын
Yes👎👺🤬🤬
@Barbie_Panterka
@Barbie_Panterka Ай бұрын
Yes
@user-uu3cd5dt8b
@user-uu3cd5dt8b Ай бұрын
Yes 😡🤬🤬🤬🤬👎👎👎
@agustinamaciel7517
@agustinamaciel7517 14 күн бұрын
Obssesed with gidagedi
@SarahCorniel
@SarahCorniel 4 күн бұрын
Jajajajajajajaajajja. F. Kima😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@ninahernandez6611
@ninahernandez6611 Ай бұрын
How can do eat old that
@dancezone1004
@dancezone1004 Ай бұрын
CUTE!!!❤❤❤❤
@doju_mukbang
@doju_mukbang Ай бұрын
Thank you 😊💕 cutie 💝
@darrondavis9484
@darrondavis9484 9 күн бұрын
Thats tasty 😋❤
@Mahimna450
@Mahimna450 15 күн бұрын
Team ultra super super brainrot and cringe button 👇
@Sky_needs_help
@Sky_needs_help 21 күн бұрын
❤❤doju i love your vids🎉 ignore the hate comments! Keep up the good work❤❤amd your foods are delicious😋😋😋
@lyncastro5444
@lyncastro5444 6 күн бұрын
i agree
@nestorfabianvillalbamorel8508
@nestorfabianvillalbamorel8508 5 күн бұрын
Nooooo🤢
@aidaaranda5778
@aidaaranda5778 3 күн бұрын
OMG STOP THE AKT I KNOW THAT YOUR LAING
@Ma.TeresaArias
@Ma.TeresaArias Ай бұрын
Pls guys don't hate i like this video😢❤
@johanachilel6795
@johanachilel6795 12 күн бұрын
Goofy ahh cringe button👇👇
@Shsbahshah
@Shsbahshah 8 күн бұрын
Guys stop making fun 9f then they're trying their best to make the video funny not cringe. Doju keep going i love ur videos
@user-rz2em8yu8e
@user-rz2em8yu8e Ай бұрын
wow ❤❤❤
Saito09 funny video 😂😂😂
20:10
Saito
Рет қаралды 55 М.
Saito09 funny video 😂😂😂
20:05
Saito
Рет қаралды 74 М.
Which one is the best? #katebrush #shorts
00:12
Kate Brush
Рет қаралды 25 МЛН
Why did the angel disappear?#Short #Officer Rabbit #angel
00:38
兔子警官
Рет қаралды 4,5 МЛН
Saito09 funny video 😂😂😂
20:01
Saito
Рет қаралды 21 М.
Michael and Ming: Cleaning each other’s fur
6:01
Michael and Ming
Рет қаралды 68 М.
I Built 5 SECRET Rooms You’d Never Find!
26:46
Stokes Twins
Рет қаралды 85 МЛН
I Built a SECRET Room You'd Never Find!
19:37
Stokes Twins
Рет қаралды 47 МЛН
I Built a SECRET Movie Theater in My Room!
25:11
Ben Azelart
Рет қаралды 36 МЛН
Our Son's First Day Back to SCHOOL! ft/ Salish Matter
12:49
The Royalty Family
Рет қаралды 28 МЛН
Last To Leave Capsule Hotel Wins $100,000
12:12
Stokes Twins
Рет қаралды 51 МЛН
Собаке не повезло🥺 #freekino
0:25
FreeKino
Рет қаралды 5 МЛН
ToRung short film: 🙏baby save water😍
0:28
ToRung
Рет қаралды 9 МЛН
1 or 2?🐄
0:12
Kan Andrey
Рет қаралды 2,2 МЛН
天使与小丑心灵感应#short #angel #clown
0:39
Super Beauty team
Рет қаралды 26 МЛН
Неприятная Встреча На Мосту - Полярная звезда #shorts
0:59
Полярная звезда - Kuzey Yıldızı
Рет қаралды 4,2 МЛН
Must-have gadget for every toilet! 🤩 #gadget
0:27
GiGaZoom
Рет қаралды 7 МЛН