Lấy điểm 10 của cô đâu có dễ như vậy ?

  Рет қаралды 32,248

Thanh Giang

Thanh Giang

2 ай бұрын

Пікірлер: 97
Ivan Petrovich
Ivan Petrovich
Red dress is very nice, a students is great 👍😊😍 music is also nice 😻i am zero for this question. Sorry 😞💝
Eduardo Hing
Eduardo Hing
4⁰ + 4⁰ + 4 = 6
Opa Xon
Opa Xon
🤔🤔🤔🤔🤔
Sharif Uddin
Sharif Uddin
This is geneus
Sharif Uddin
Sharif Uddin
Have you youtube chanale
Sanjoy Wakongthem
Sanjoy Wakongthem
4+4-√4=6
தமிழன்
தமிழன்
4÷4×4 = 4
Adam Oukri
Adam Oukri
2+2+2=6
Te Le
Te Le
4×4-4
Feruza Feruza
Feruza Feruza 14 күн бұрын
4+4-√4
Duta Mandiri
Duta Mandiri
12+123 +?
Trần Nguyễn Minh Trí
Trần Nguyễn Minh Trí 14 күн бұрын
4×4-4=6
Phúc vn
Phúc vn
4✓4✓4=2+2+2=6
あおと
あおと 14 күн бұрын
√4+√4+√4=6
Huyen Nghiem
Huyen Nghiem
Căn 2×2+2 thế thôi dễ mà
Tâm thân thiện
Tâm thân thiện
3x3-3=6 cô ưi
Mai Nguyen
Mai Nguyen
4
Gia Huy Phạm
Gia Huy Phạm
4+4÷4=6
Alina Hanjabam
Alina Hanjabam
4X4=16-4=12-6=4?
Ma Bảo Nam Vieodu
Ma Bảo Nam Vieodu
căn 4 của 2 là 2 2+2+2
FULL MATCH | Ma Long vs Patrick Franziska | MS Rd 16 | WTT Champions ESS 2022
39:06
Викторина СМЕРТИ 3 😍| WICSUR #shorts feat @CLEX
0:59
Бискас
Рет қаралды 4,8 МЛН
Викторина СМЕРТИ 2🤯 | WICSUR #shorts feat @CLEX
1:00
Civil War 1864: A Virtual Reality Experience, Full Version
11:56
American Battlefield Trust
Рет қаралды 34 МЛН
Українські діалекти
24:47
Твоя Підпільна Гуманітарка
Рет қаралды 92 М.
GIRLZZZZ
2:55
ROXOLANA
Рет қаралды 317 М.
Semmisítsd meg a HÁZAT! | w/iDark
24:36
UborCraft
Рет қаралды 1 МЛН