OHIO Little Pomni VS Ragatha 6974 Rank Battle Under the Water

  Рет қаралды 58,148,243

Banana D.

Banana D.

2 ай бұрын

Пікірлер: 6 900
@user-wi7cm2lt4y
@user-wi7cm2lt4y Ай бұрын
People who miss the old youtube 👇
@lj_-cy5rf
@lj_-cy5rf Ай бұрын
Me too
@HelpplsgoonHELPPLSGOOn
@HelpplsgoonHELPPLSGOOn Ай бұрын
Me youtobe 2005
@user-wi7cm2lt4y
@user-wi7cm2lt4y Ай бұрын
@@HelpplsgoonHELPPLSGOOn same
@christabelmejias1976
@christabelmejias1976 Ай бұрын
Me
@CauePereira-rt5ev
@CauePereira-rt5ev Ай бұрын
Eu te odeio
@masonplays2345
@masonplays2345 Ай бұрын
Ppl who hate gen alpha content 👇🏻✨
@lejlazunic5253
@lejlazunic5253 Ай бұрын
Me
@mattj-oe4kq
@mattj-oe4kq Ай бұрын
Me
@eduarkluis6142
@eduarkluis6142 Ай бұрын
ME
@jelly_hash
@jelly_hash Ай бұрын
Fr (I hate gen Alpha AND LIKE BEGGARS LMAO!!! :))) LIKE BEGGARS ARE NOT BETTER)
@Pepsicandash8
@Pepsicandash8 Ай бұрын
Me 6
@TamiresSilva-gw1uo
@TamiresSilva-gw1uo 16 күн бұрын
❤❤
@user-og5tg3vp4g
@user-og5tg3vp4g 19 күн бұрын
Welcome to my shop Gojo gives you new eyes: free A hug free Gun 🔫 1 like
@tioelthon
@tioelthon 15 күн бұрын
Owke3p933k
@spreadinggodswordbyantonet2373
@spreadinggodswordbyantonet2373 9 күн бұрын
Yes
@kakadaly1675
@kakadaly1675 7 күн бұрын
Ok 👌
@Bfdi_and_bfdia_and_sanrio_fan
@Bfdi_and_bfdia_and_sanrio_fan 7 күн бұрын
New eyes and a gun
@Pasterose1236
@Pasterose1236 Ай бұрын
Evacuation seats: 100 seats 👇🏽
@2crazies4you
@2crazies4you Ай бұрын
I CALL FIRST SEAT 💀
@Catnapsmilecritters
@Catnapsmilecritters Ай бұрын
I CALL SECOND SEAT 😤
@damianagarza21
@damianagarza21 Ай бұрын
I CALL 3TH
@katleennavarro6312
@katleennavarro6312 Ай бұрын
slgs
@Redchan_mom
@Redchan_mom Ай бұрын
I call 5th!
@Factsandfights
@Factsandfights Ай бұрын
1 like = Bleach 10 likes = holy water 100 likes = holy bleach
@polosy_9191
@polosy_9191 Ай бұрын
Ḩ̶̳̣̮̻̪̜͍̹̭͓͍̳̼̈́̅́̄̍̀͐́̊̽͌̊̂͂͠͝͝o̶̯͎̱͐̇͋̅̃̈́͋̽̊̀̓͊̃́͋̓l̷̢̨̨̫̼͙̞͉̗͉̖̲̖̞̿̉y̷̧̰̲͍̝̘̗̩̑̇͐̾̽̏͊͑̇̃̉͜ ŵ̵̨̢̳̞̤̝̖̠̘̩̞̘̭͍̘̐́̈͑̈́̐̂̔̽̓͋̂̔ͅâ̸̙͐͑̌̿͛̽t̵̏͛̃̍́̈̚͜͝ẹ̷͓̺̰̽̍͛̉̐̔͋̓̚͜ŕ̶̛̰̱̈́̀́̑̿̾͛͂̈́͗̓̈́̒͘͝️ p͓̽l͓̽s͓̽
@oofingmyself
@oofingmyself Ай бұрын
WE NEED 19 MORE LIKES FOR HOLY BLEACH
@Rafa-kw1ix
@Rafa-kw1ix Ай бұрын
I need a glock
@studipoet3146
@studipoet3146 Ай бұрын
Hey help we need to kill us i think for 200 likes
@malvinaesteche3011
@malvinaesteche3011 19 күн бұрын
Welcome shop Teraphy $0 Buton cringe $0 Escudo cringe $0 Nuevos ojos $0
@memedude1732
@memedude1732 6 күн бұрын
People who wish they could go back in time to see the good ol days of nostalgic KZbin 👇🏻
@T0n_618u
@T0n_618u 2 ай бұрын
KZbin kids at 3:00 be like:
@user-kh8vz3bx7i
@user-kh8vz3bx7i 2 ай бұрын
Yes 🤭🤢
@user-hg2je5fe9c
@user-hg2je5fe9c Ай бұрын
fr
@lulacalzad3399
@lulacalzad3399 Ай бұрын
Qué onda qué onda😊
@user-lr1iu5uu5h
@user-lr1iu5uu5h Ай бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉😢9😢😮😅😊😊😊😊👍
@user-lr1iu5uu5h
@user-lr1iu5uu5h Ай бұрын
😢😢😢🎉🎉🎉😊😊😊😊
@mayowaodedere9491
@mayowaodedere9491 Ай бұрын
One likes : grass hair 10 likes : grass field 100 likes : grass planet 200 likes : grass solar system 1000 likes : grass Galaxy 3000 likes :grass universe 10000 likes :multi verse 100,000 likes : dad comes back with the milk
@JdaboiPhillips
@JdaboiPhillips Ай бұрын
Sir you are the grass
@Brasileirinhoggfezil1822
@Brasileirinhoggfezil1822 Ай бұрын
Yesssssssssssssssssssssssssss
@dustin5429
@dustin5429 Ай бұрын
Yyyeeessz
@lovethogbomo9866
@lovethogbomo9866 Ай бұрын
Happy tou trinity 🎉🎉😂❤😢😮😊
@user-cu1iz5hh9u
@user-cu1iz5hh9u Ай бұрын
4нщ😢
@BITZeY9
@BITZeY9 Ай бұрын
Hypnotized kids, just like when we are little.
@MarcellaLumberjack
@MarcellaLumberjack 18 күн бұрын
Hey hey you you I don't like your girlfriend
@user-ls6nd3lt5s
@user-ls6nd3lt5s 18 күн бұрын
Gyatt
@AffectionateKangaroo-wj2zz
@AffectionateKangaroo-wj2zz 16 күн бұрын
😂🌅😂🌄
@user-bz3xz5dm2m
@user-bz3xz5dm2m 16 күн бұрын
😂😅😊
@user-of5ir2dv5d
@user-of5ir2dv5d 14 күн бұрын
😂🎉 kkk
@DonavonBiles
@DonavonBiles 22 күн бұрын
I love it cause it's so funny and I watched it yesterday.Mean my baby brother was laughing
@monikakostarova3689
@monikakostarova3689 Ай бұрын
Welcome to my shop: Holy water: free👌 New eyes: free👌 Therapy: free👌
@MUMTAZALI-hw4cd
@MUMTAZALI-hw4cd Ай бұрын
🎉😂😂😂😂l
@user-qr5dh5zm3m
@user-qr5dh5zm3m Ай бұрын
Do u guys have bleach
@elineilsen-gamer_3
@elineilsen-gamer_3 Ай бұрын
Ofc not man​@@user-qr5dh5zm3m
@FBI_FEDERAL_BUREAU
@FBI_FEDERAL_BUREAU Ай бұрын
Make the holy mix Monika
@elineilsen-gamer_3
@elineilsen-gamer_3 Ай бұрын
No​@@user-qr5dh5zm3m
@Zearth943
@Zearth943 2 ай бұрын
Ppl who need holy water new brain and brain cell and eyes💀 👇
@EsperanzaRendon-fc5nj
@EsperanzaRendon-fc5nj 2 ай бұрын
😂 Buenos vecinos te doy
@EsperanzaRendon-fc5nj
@EsperanzaRendon-fc5nj 2 ай бұрын
Hola
@EsperanzaRendon-fc5nj
@EsperanzaRendon-fc5nj 2 ай бұрын
Cómo te llamas😊
@EsperanzaRendon-fc5nj
@EsperanzaRendon-fc5nj 2 ай бұрын
Joes
@EsperanzaRendon-fc5nj
@EsperanzaRendon-fc5nj 2 ай бұрын
@user-vx2vv8zq9g
@user-vx2vv8zq9g 7 күн бұрын
Team pomnni 🥰❤️
@user-kv1vl1mw6n
@user-kv1vl1mw6n Ай бұрын
😊😊😊😊
@Duolingo_908
@Duolingo_908 2 ай бұрын
Free thearpy 👇
@pauljakeantonio657
@pauljakeantonio657 Ай бұрын
😂😂😂
@SomBat-ge7wp
@SomBat-ge7wp Ай бұрын
6917
@ShinAlexAnguloGojira
@ShinAlexAnguloGojira Ай бұрын
Omg ty
@jessicabastos4189
@jessicabastos4189 23 күн бұрын
​@@SomBat-ge7wphjhbm❤
@jessicabastos4189
@jessicabastos4189 23 күн бұрын
Ndnfndbddbmd❤kdndm😂mddm mske
@HuggyWuggyReacts7263
@HuggyWuggyReacts7263 Ай бұрын
HOLY WATER AND BLEACH💀 👇
@LuanaSouzaFortunato
@LuanaSouzaFortunato Ай бұрын
🎉😢❤❤❤❤❤❤❤❤ 👳🏿‍♀️😁😁😁😁😁😁 .
@silviapatino4515
@silviapatino4515 Ай бұрын
1 1
@marinayepez1281
@marinayepez1281 Ай бұрын
🐈‍⬛
@saritaanand8053
@saritaanand8053 9 күн бұрын
Pomni win!!!!!!!!! 😊😊😄😄👏👏
@user-oe1ph9co3w
@user-oe1ph9co3w 26 күн бұрын
Ragthaga ❤❤❤❤❤❤❤ Pomni😊😊😊😊 I'm a fan ❤🎉🎉🎉😊😊😊
@Esta520
@Esta520 2 ай бұрын
Team what did i just witness 💀 👇 #stopcringevideos
@rashidislamov3408
@rashidislamov3408 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉😊😊😊😊😊
@user-gl8gf9un8h
@user-gl8gf9un8h 2 ай бұрын
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😟😟🙏
@rominaaquino2582
@rominaaquino2582 Ай бұрын
POMNI!!
@RisnawatiRisnawati-yv5vm
@RisnawatiRisnawati-yv5vm Ай бұрын
Su jl a❤
@DmitriyKolisnichenko-qj8pb
@DmitriyKolisnichenko-qj8pb Ай бұрын
Лов7у6по, рвоРПГВЧТООЫЫГЛЛЛКАШМШШЛП8ПШАГАГМШТЩИЗОЩПВНШМЩ😢😢😢😂😂🎉🎉❤❤😮😮😅😅😊😊
@-Nullity-
@-Nullity- Ай бұрын
For years I had an addiction of being alive but you helped me stop that addiction. Thank you😊
@user-ve9pn3cu4g
@user-ve9pn3cu4g 28 күн бұрын
We must stay focused brothers
@anacarolinasilveiradeandra7028
@anacarolinasilveiradeandra7028 23 күн бұрын
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkokkkkkkkkkkkkkk9ooooooooooooooooooooooooooi😮😂sopHIa
@siphoskosana6900
@siphoskosana6900 Ай бұрын
10 likes: bleach 50 likes: therapy 100 likes:holy water
@tiffanyhensley6842
@tiffanyhensley6842 Ай бұрын
We got all of it
@abdulmuis5417
@abdulmuis5417 29 күн бұрын
Uekeejjdjdjdjjssjs💜🎉​@@tiffanyhensley6842
@user-nx4lm8ee9c
@user-nx4lm8ee9c 29 күн бұрын
Рок па ратаосддс
@IkeruOZ
@IkeruOZ Ай бұрын
Store: Holy water $10 Gun $20 Bomb $99 Lamp $30 Oil $70 Rope $99 Unsee button $1000
@GHOzteyP2W
@GHOzteyP2W Ай бұрын
Nah he said oil☠️☠️☠️☠️
@joshuavr973
@joshuavr973 Ай бұрын
Everything NOW
@user-yu6xf6bi7n
@user-yu6xf6bi7n Ай бұрын
Bro how did had to do a fortnite dance
@Sunn690
@Sunn690 Ай бұрын
Hello welcome to my shop. Holy water. 10$ nuclear. 20$ therapy, 30$ sun 4999$ world, biggest star 5000000000$ black hole 99999999999999999999999999999$ you can buy whatever you want
@gregwooten2719
@gregwooten2719 29 күн бұрын
Ƥ
@Chr609
@Chr609 20 күн бұрын
We’re rotting our brains with this one 🔥🔥🔥
@cleidesantossilva2974
@cleidesantossilva2974 18 күн бұрын
Eu amei esse vídeo eu amo esse vídeo tem a família tem a meni eu amei a Pâmela e arrasta ela tem um vestidinho
@Hello-jf7go
@Hello-jf7go 2 ай бұрын
👇 Team brain cells gone
@user-rn8gs5lb7i
@user-rn8gs5lb7i 2 ай бұрын
,: ,🤬🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
@user-mm3ht1sr1x
@user-mm3ht1sr1x 2 ай бұрын
Ароваощаожадып😢😂🎉
@The_reall_angledust
@The_reall_angledust 2 ай бұрын
Save me
@diegosoares7329
@diegosoares7329 2 ай бұрын
@@user-mm3ht1sr1x😊❤🎉
@sabinadelgado4855
@sabinadelgado4855 2 ай бұрын
No
@German_Pon127
@German_Pon127 Ай бұрын
Who needs therapy? I also need 👇
@juangameplay592
@juangameplay592 Ай бұрын
bruno correia a partir
@jovonnarichard5345
@jovonnarichard5345 Ай бұрын
HOW THE HELL DOES THIS HAVE 4.5M LIKES????
@ewaciesla
@ewaciesla 18 күн бұрын
❤😂😂❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉
@user-xj7ms2ix2e
@user-xj7ms2ix2e Ай бұрын
Team Pomni 👇
@polosy_9191
@polosy_9191 2 ай бұрын
KZbin kids at 3:00 Am be like: 👇
@betybooiluvu1
@betybooiluvu1 2 ай бұрын
FR💀
@user-iv2du1lp5r
@user-iv2du1lp5r 2 ай бұрын
🈺🈸🈺🈵🈴🈺㊙️🈯㊙️🈯
@mrezaoruyskibidi
@mrezaoruyskibidi 2 ай бұрын
​@@user-iv2du1lp5rbro wtf 💀
@mileschambers7993
@mileschambers7993 2 ай бұрын
Why punny can get so high why you have to like to do it🥰🌫️😍🌫️💩💩💩💩😶‍🌫️🌏🌎
@user-mf3zk2qx3h
@user-mf3zk2qx3h 2 ай бұрын
Me at 3:00 seeing this: 😰😰😰😰😰😥😥 MOMMMMM
@katerinakaratza408
@katerinakaratza408 15 күн бұрын
Μόνο λαϊκ❤❤❤❤❤😊😊😊
@janessacrittenden8722
@janessacrittenden8722 16 күн бұрын
Good job pomni Reggaeton Yes sico
@Eg__g
@Eg__g Ай бұрын
I had a breathing addiction for 25 years this video made me stop it thank you
@analiadominguez5188
@analiadominguez5188 Ай бұрын
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😤
@Gixn_
@Gixn_ Ай бұрын
Who need therapy we have 99.90B seat available💀💀
@user-en1nm2bc6u
@user-en1nm2bc6u 23 күн бұрын
Gcfhvcfgvvrh
@auroraaguirre5140
@auroraaguirre5140 22 күн бұрын
Oh my god
@niltonsilveira5581
@niltonsilveira5581 22 күн бұрын
Gscsggaiworuoue❤j4pqfykajwpq heqoebkwhekqjr vriroqgrkqyrv❤griqg hvajrv. GayhdvvhqbjdurpqhxlJgdoaehdoaud8ovfkMvikbvzjdvqn9dlq❤bekavsncd🎉ri1vrnavcsja😢brvsdcanshqvd haa
@highlightlq999
@highlightlq999 22 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢🎉😢🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢😢😢😅😮😅😊😊
@iedasaaid8674
@iedasaaid8674 22 күн бұрын
J
@nuramniammarahmohamedfirma9849
@nuramniammarahmohamedfirma9849 14 күн бұрын
Bro since when Pomni grew so thick😂
@gg-tw2oe
@gg-tw2oe Ай бұрын
Kali Evans 🎉🎉🎉🥰😘💰😍
@paolalopez904
@paolalopez904 23 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@ChaoticTankCosplay
@ChaoticTankCosplay 22 күн бұрын
😂😂😂🎉
@MARIASTEPHANI-hs3qd
@MARIASTEPHANI-hs3qd 20 күн бұрын
Dhjdfjfofofopfodlflxlclcl❤​@@ChaoticTankCosplay
@user-ls1of8im3z
@user-ls1of8im3z 18 күн бұрын
Lw 🎉😢😊❤😊😮😢😊​@@paolalopez904
@11-yx4kd
@11-yx4kd 2 ай бұрын
Сколько айкью у меня убавилось?
@yamilearcila7615
@yamilearcila7615 Ай бұрын
Hola
@zinoks105
@zinoks105 Ай бұрын
8118817171717171717
@zhannashalaeva4620
@zhannashalaeva4620 Ай бұрын
Минимум 100
@THERANMAN1251
@THERANMAN1251 Ай бұрын
Infinite you gain a brain cell and if you come back to this video and if you gain IQ back you're going to lose it all
@jocelynsalaysay5424
@jocelynsalaysay5424 Ай бұрын
none
@ThatOneRobloxian107
@ThatOneRobloxian107 Ай бұрын
WE GETTING BRAIN ROT WITH THIS ONE 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
@SantyBenitez-oi5ib
@SantyBenitez-oi5ib Ай бұрын
❤🎉🎉🎉🎉🎉😢😮😮😮😅
@SantyBenitez-oi5ib
@SantyBenitez-oi5ib Ай бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@SonalPatel-ik7wc
@SonalPatel-ik7wc Ай бұрын
😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😊
@JuanAgudelo-hm5qt
@JuanAgudelo-hm5qt Ай бұрын
Wydeu7ejue8e🎉😮😢s😮e😮😢😢😮en rjs
@user-od5dt8fi5z
@user-od5dt8fi5z Ай бұрын
😅🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤯🫣🫠😐🤫🤫
@YolandaBarajas-yw8ik
@YolandaBarajas-yw8ik Ай бұрын
Ragata,vamos❤😊teamo❤
@user-nk5vh2sy6f
@user-nk5vh2sy6f Ай бұрын
👍👍
@user-ii8gm8ne5e
@user-ii8gm8ne5e Ай бұрын
We gtting brain rot with this one🔥🔥🔥
@SantyBenitez-oi5ib
@SantyBenitez-oi5ib Ай бұрын
😂❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉
@Delfihidayat
@Delfihidayat 16 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂​@@SantyBenitez-oi5ib
@Manfacethemanface
@Manfacethemanface Ай бұрын
The most gen alpha content💀 OHIO IS JUST A STATE
@vjb44
@vjb44 26 күн бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😊
@Manfacethemanface
@Manfacethemanface 26 күн бұрын
@@vjb44 💀💀💀
@claudenicemendes9024
@claudenicemendes9024 18 күн бұрын
Raghata
@NehirTurk-dt4mw
@NehirTurk-dt4mw 21 күн бұрын
PONNİ ❤️
@JayJay-zi8ks
@JayJay-zi8ks Ай бұрын
People who hate brainrot or attention span destroying videos 👇
@MaryorisSanchez-ji3ni
@MaryorisSanchez-ji3ni 29 күн бұрын
Listo Alejo
@user-wr4sm1on9l
@user-wr4sm1on9l 28 күн бұрын
Y
@user-dq7jp2fn1n
@user-dq7jp2fn1n 26 күн бұрын
Аромаомк🎉😢😮😅😊😂❤
@TiaraAhmad-lj6ik
@TiaraAhmad-lj6ik 23 күн бұрын
Sasa❤🎉😊​@@user-dq7jp2fn1n
@mitrababaei2631
@mitrababaei2631 23 күн бұрын
@@MaryorisSanchez-ji3ni😂
@zayn3853
@zayn3853 Ай бұрын
People who eats a bed for dinner⬇️
@zayn3853
@zayn3853 Ай бұрын
Yes i liked my own comment
@user-ul8sf8co6u
@user-ul8sf8co6u 29 күн бұрын
IM DYING CUASE OHIO👁️👄👁️
@yetzyguzman9756
@yetzyguzman9756 18 күн бұрын
Ragatha ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@myysberg
@myysberg Ай бұрын
😮😮😮😮😮🎉❤
@leticiatorres7448
@leticiatorres7448 Ай бұрын
Amasing dijimol circos? COOL!
@SophiaMotog
@SophiaMotog 29 күн бұрын
😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘
@jaygamingg12
@jaygamingg12 Ай бұрын
my little brother died due to this video. im still crying.
@pareshbhatt6868
@pareshbhatt6868 27 күн бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@user-il4mv6qw5b
@user-il4mv6qw5b 27 күн бұрын
Woooooooo🎉Woooooooo🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@johnpomar4341
@johnpomar4341 27 күн бұрын
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
@LyricEllis-kz1wj
@LyricEllis-kz1wj Ай бұрын
People who miss the old KZbin👇
@paytondoherty7653
@paytondoherty7653 21 күн бұрын
Me 😢😅
@Omersemedli148
@Omersemedli148 21 күн бұрын
Udgdfugvfhks bcciqjd+4&7'-₼-😊😅😮
@FlavianaRocha-ql2el
@FlavianaRocha-ql2el 20 күн бұрын
Dgfehebvwjscxwf gente a brincadeira que eu falei
@user-qf2rd5zy9b
@user-qf2rd5zy9b 2 ай бұрын
Lol ragatha needs help
@NouhaBoukal
@NouhaBoukal Ай бұрын
🎉ragata❤
@lisabellcordova705
@lisabellcordova705 28 күн бұрын
Team pomni
@Antifurry_184
@Antifurry_184 Ай бұрын
People who need bleach therapy and holy water 👇. Wow thanks for 15 likes love you all thank you ❤❤
@Antifurry_184
@Antifurry_184 Ай бұрын
I liked my own comment cus I need the therapy bleach and holy water
@Espi_rubia
@Espi_rubia Ай бұрын
6* :)
@Antifurry_184
@Antifurry_184 Ай бұрын
@@Espi_rubia :)
@addybetancourt9325
@addybetancourt9325 Ай бұрын
Qwertyuiop
@vishaaaaaaallll
@vishaaaaaaallll Ай бұрын
🎉😢😮😅😂❤​@@Antifurry_184
@user-zr8pu8qs8e
@user-zr8pu8qs8e 2 ай бұрын
Team 👇😢
@katharinesamara2838
@katharinesamara2838 2 ай бұрын
😢😢😢😢😢🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😇😇😇😇🥹🥹🥹👇👇👇👇👇
@barbosavaldirene8
@barbosavaldirene8 2 ай бұрын
😂❤❤❤❤😊😅😮😢🎉
@hmmmdamn
@hmmmdamn 2 ай бұрын
Ragatha
@user-ih7nw8nw9d
@user-ih7nw8nw9d 2 ай бұрын
😂
@user-jl4cl4nj6p
@user-jl4cl4nj6p Ай бұрын
team👇😢
@karenweber9299
@karenweber9299 28 күн бұрын
My favourite person from tadc is ragatha but I want both of them too live😢
@user-ts9nd6pd6l
@user-ts9nd6pd6l 21 күн бұрын
Уула
@aloikatoa427
@aloikatoa427 8 күн бұрын
Good
@ElliePinkGlitter
@ElliePinkGlitter Ай бұрын
Someone save TADC from cringe😭💀
@belenmunoz3514
@belenmunoz3514 2 ай бұрын
💯💯💯💯
@dayamisruiz2175
@dayamisruiz2175 2 ай бұрын
Pomni❤
@ibichi683
@ibichi683 2 ай бұрын
pomni is usless
@stefypaya9385
@stefypaya9385 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-js6jr8lk8t
@user-js6jr8lk8t 8 күн бұрын
👌👍
@user-ok9hi6yb7u
@user-ok9hi6yb7u Ай бұрын
Team what the freak did I just wach😭😭 👇
@Boo_SADA
@Boo_SADA Ай бұрын
Pomni like are she staying at home like 👇
@user-pc8mo7rg4q
@user-pc8mo7rg4q Ай бұрын
❤🎉яДе1500000мм 😅
@iTopGamePlay
@iTopGamePlay 27 күн бұрын
I like it ❤❤❤😊
@TheOneEfGuy
@TheOneEfGuy 2 ай бұрын
What in the name of exploding lankybox’s studio is this 💀
@sandrapineda2310
@sandrapineda2310 Ай бұрын
Like for Pomni 👇🏼❤️ please
@JoanaAparecida-me9cc
@JoanaAparecida-me9cc Ай бұрын
Uiihskdjwifhd8dhydie❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@AndrejPetrovic-yc4is
@AndrejPetrovic-yc4is Ай бұрын
no you idiet
@barrywilliamhughes1887
@barrywilliamhughes1887 Ай бұрын
No
@zeferinohernandez7978
@zeferinohernandez7978 7 күн бұрын
People: KZbin kids isn't that bad Also KZbin kids:
@doraaliciaespadadepena5840
@doraaliciaespadadepena5840 29 күн бұрын
Odio a poni con Jax😂😂
@roslixaxo
@roslixaxo Ай бұрын
who liked for pomni bc she was cute and after she had those melons you unliked 👇🏻👇🏻
@blue_moon-ku2mu
@blue_moon-ku2mu Ай бұрын
it’s normal for girls to have that, idk why your paying attention to that and not the video.
@itsemily501
@itsemily501 Ай бұрын
Bro 💀
@purpledude93
@purpledude93 Ай бұрын
Nah bro prob has skibidi toilet p0rn, tdac p0rn and other shit💀💀💀💀💀💀💀💀
@Justaguyonyoutubepostvideo
@Justaguyonyoutubepostvideo Ай бұрын
are u gen alpha z
@purpledude93
@purpledude93 Ай бұрын
Nah bro prob has skibidi toilet p0rn in his Search history or tdac p0rn💀💀💀💀💀💀
@mult1_fand0m..ed1ts
@mult1_fand0m..ed1ts 2 ай бұрын
Ragatha:ahhhh no man 😅
@gonzalezcordero2653
@gonzalezcordero2653 12 күн бұрын
Ragatha should win
@user-ic1ex2to4e
@user-ic1ex2to4e Ай бұрын
help pomni ❤❤ 😊😊
@tocino_sigma
@tocino_sigma 2 ай бұрын
I think there were too many shorts for now 💀
@AntoniotavaresLeite
@AntoniotavaresLeite 28 күн бұрын
BTATADEITADO
@larakarabulut
@larakarabulut Ай бұрын
Bro- this person must be drunk while making this video 💀
@hamentsharma8840
@hamentsharma8840 19 күн бұрын
Pomni is looking hot 🥵🥵
@ruthserrano9186
@ruthserrano9186 6 күн бұрын
Use me as wtf did I just watched bottom 👇
@kristywilliams9344
@kristywilliams9344 2 ай бұрын
I love these. I love these very much. O k celebration you are invited to my birthday party🎉❤
@user-dv5cp5bq7q
@user-dv5cp5bq7q 2 ай бұрын
Нат
@leeyanasuereinoso7539
@leeyanasuereinoso7539 2 ай бұрын
I LOVE RAGATAH❤😊AND THE SIMS
@AbdiZubeerHassan-gm1ve
@AbdiZubeerHassan-gm1ve Ай бұрын
you guys im sorry that you have been infected by the cringe, someone call me next time. *slashes them with medicine sword*
@Ultra-pr0
@Ultra-pr0 Ай бұрын
4.1 Mi.llion likes?! Let’s be real,this deserves 4.2M less.
@deea1923
@deea1923 Ай бұрын
Ragtha
@milanursari8796
@milanursari8796 28 күн бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤
@karennaomialfonsohernadez6377
@karennaomialfonsohernadez6377 2 ай бұрын
❤❤❤❤
@Olfatabada
@Olfatabada 2 ай бұрын
انت مين🎉😊❤
@Olfatabada
@Olfatabada 2 ай бұрын
نور محمد
@jenniferpelletier8854
@jenniferpelletier8854 Ай бұрын
Rabats hot❤
@iriscartagena7804
@iriscartagena7804 2 ай бұрын
Yo dejé un like porque a mí me gusta por mí es mi personaje favorito de digital circos
@YantiIcank-ec9bz
@YantiIcank-ec9bz Ай бұрын
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-fv1nj1kr4l
@user-fv1nj1kr4l Күн бұрын
@paulinaaedo9412
@paulinaaedo9412 Ай бұрын
Aki los de ragata❤😊
@FearYouTheresNoEscape
@FearYouTheresNoEscape Ай бұрын
The black store. $10: Glock $20:AK-47 $30:Explosives $40:brick launcher $50:Choker $60:Katana $70:kill pill $80:hammer $90:Dark force $1000: Nuclear Warhead
@dijanapurkovic6734
@dijanapurkovic6734 29 күн бұрын
Why did they give ragatha and pomni the ompa lompas😢😢😢😢😢
@afflictedshrink
@afflictedshrink 28 күн бұрын
Brother literally dynamic😂😮😮
@ModakDubey
@ModakDubey 15 күн бұрын
❤🎉 ❤🎉 ❤🎉 ❤🎉
@burgerking288
@burgerking288 2 ай бұрын
Huh😭 idk if i should be laughing or crying 😅
@nafiyebozkurt5094
@nafiyebozkurt5094 2 ай бұрын
🎉❤
@user-rb2qm4fi6h
@user-rb2qm4fi6h 2 ай бұрын
Нопог
@user-sh5jh3ro7k
@user-sh5jh3ro7k 2 ай бұрын
помни говно
@user-ik2xy1cm9n
@user-ik2xy1cm9n 2 ай бұрын
🥰🥰🥰😍😍😍🤩🤩🤩
@user-fq4pq9yf8x
@user-fq4pq9yf8x 2 ай бұрын
Fr💀💀
@Johannamartinez-zt7yc
@Johannamartinez-zt7yc 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤
@user-ky8kw8wu6y
@user-ky8kw8wu6y 2 ай бұрын
💚😘😘😘😘😘😘😘😘😘
@annamariaoprisor6237
@annamariaoprisor6237 Ай бұрын
😮
Dangerous Driving and Car Crashes #12  [BeamNG.Drive]
11:01
Jota Drive
Рет қаралды 158 М.
Escape From Spike With Herobrine and Entity
00:27
Garri Creative
Рет қаралды 18 МЛН
Когда приехал младший брат…
01:00
Elena Zavidova
Рет қаралды 9 МЛН
ОПЯТЬ СИРЕНА ВКЛЮЧАЕТСЯ!?😲😲😲
00:56
Chapitosiki
Рет қаралды 44 МЛН
oiia oiia osu mania (hard) #ohiosong
1:21
DUST_SANSyt
Рет қаралды 46 М.
I Got The FIRST NEW SECRET TITAN IN THIS GAME...
12:02
BemmyTD
Рет қаралды 71 М.
Midair Collisions, Airplane Crashes & Dogfights #2 | Besiege
10:43
Realistic Car drive to Portino Italy - BeamNG Drive | The Commentary-Free Gaming Channel
12:03
The Commentary-Free Gaming Channel
Рет қаралды 242
Toilet Tower Defense BABY to TITAN MECH
11:32
Sunny and Melon
Рет қаралды 27 М.
Epic High Speed Bus Jumps #37 - BeamNG Drive | BeamNG Dixit
8:34
BeamNG Dixit
Рет қаралды 2,9 М.
mr tomatoes scary game🍅
1:41
PCbaby29
Рет қаралды 4,2 М.
9 ДВЕРЕЙ и ТОЛЬКО 1 ТЕБЯ СПАСЕТ!
0:59
Mamawka
Рет қаралды 1,3 МЛН
Gegagedigedagedago vs freddy fazbear
0:29
FlentShow
Рет қаралды 60 МЛН
POV Poppy Playtime Chapter 3 Part 12 #poppyplaytimechapter3 #catnap #pool
0:24