Revolutionary carseat technology

  Рет қаралды 95,966,197

Ashley Dudarenok

Ashley Dudarenok

2 ай бұрын

Пікірлер: 2 700
@mechanicalmixture
@mechanicalmixture 2 ай бұрын
這個發明真的好,造福行動不便人士。值得推行。👍👍👏👏
@joeyeh2802
@joeyeh2802 2 ай бұрын
好多年前我就看過類似的發明,據說會作的商家在嘉義。當時我覺得這以後一定會變成標配,大受歡迎,即使是車價貴了些。
@kevinchen338
@kevinchen338 2 ай бұрын
很想知道厂家在哪里!
@kevinchen338
@kevinchen338 2 ай бұрын
谢谢你了!能知道厂家吗?
@joeyeh2802
@joeyeh2802 2 ай бұрын
@@kevinchen338 不知道欸!
@PhucHoang-sr8fy
@PhucHoang-sr8fy 2 ай бұрын
​@@joeyeh2802công nghệ đang kéo tuổi thọ con người xuống
@user-os7ps2bx4n
@user-os7ps2bx4n 2 ай бұрын
如果家里有行动不便的老人,这个功能就是太棒了
@ACP_ARJUNSINSH
@ACP_ARJUNSINSH 27 күн бұрын
Copied from Kia carnival 😂😂😂
@user-pe8fs6fr8e
@user-pe8fs6fr8e Ай бұрын
Хорошо, такое кресло ,для людей пожилого возраста и для больных!👍👍👍
@user-im7wf9xe7d
@user-im7wf9xe7d 2 ай бұрын
Прекрасно вот такие в больницах должны быть скорые помощи. Чтобы отвезти неходясих в больницу. Или тааси специальные до поликлинникиили вбольрицу. А там встречают и отвозят на сп.калясках до врача ! И вовремя выписать рецепты на лекарства . Это большая проблема в . России да и у вас тоже ! Вот каа должно быть в 21веке иза счёт государства . Всем мира и добра !❤😂🎉❤😂🎉❤🎉🎉 Перевести на китайский❤😂🎉❤😂🎉 перевести на английский❤😂🎉
@user-fp8cl6de1i
@user-fp8cl6de1i Ай бұрын
У нас в городе есть специальные машины перевозки для таких людей, недавно маму лежачую возили из стационара от палаты до кровати в квартире, два санитары все делали.. 300 руб плюс каждый этаж по 50 рублей.. 😊
@user-dv5ny6cr3d
@user-dv5ny6cr3d Ай бұрын
Ага , всё вам государство должно . А вы что сделали для того , что бы государство вам было должно ?
@user-dv5ny6cr3d
@user-dv5ny6cr3d Ай бұрын
Японцы давно такие машины делают . Ничего удивительного .
@user-bs5rb7el9q
@user-bs5rb7el9q 2 ай бұрын
這樣的為年長者及身障者,四隻手腳受傷者設計,真的在坐上下車時,方便多了🤣🤣👏👏❗️
@alikhaled8317
@alikhaled8317 2 ай бұрын
Hi
@tikkun888
@tikkun888 2 ай бұрын
Что смешного?
@adhilrockz3125
@adhilrockz3125 Ай бұрын
പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരാണോ...😂❤
@crishill6458
@crishill6458 Ай бұрын
Will be a nightmare in the pouring rain, everything will be ruined
@WedfDog
@WedfDog Ай бұрын
😊
@nanasarfo3817
@nanasarfo3817 Ай бұрын
This is good for disabled people. Bravo 👏
@shabbarvejlani
@shabbarvejlani Ай бұрын
Please bring this in India. It will help senior citizens a lot. Worth every penny.
@peterparker286
@peterparker286 Ай бұрын
India is already vishwaguru
@peterparker286
@peterparker286 Ай бұрын
India is already vishwaguru. What's required now?
@anusharma8579
@anusharma8579 Ай бұрын
U😅 pp​@@peterparker286
@k.jagadish2916
@k.jagadish2916 Ай бұрын
India is poor country
@auroraurbina5006
@auroraurbina5006 Ай бұрын
​@@peterparker286tlzkfiduek😊🎉
@khiemlam835
@khiemlam835 2 ай бұрын
This chair is really good and convenient for old and disabled people. We used to bring my mom in and out of car as she wasn’t able to walk.
@missnanthandaraung9275
@missnanthandaraung9275 2 ай бұрын
Thats right and good for your mum
@khiemlam835
@khiemlam835 2 ай бұрын
@@missnanthandaraung9275 thanks, unfortunately she already pased away about 3.5 months ago.
@appi7012
@appi7012 2 ай бұрын
Made in China 😂
@superr_heroes
@superr_heroes 2 ай бұрын
Ya bro 👍👍
@tonyinhbolero4815
@tonyinhbolero4815 Ай бұрын
👍
@raghu_rsb
@raghu_rsb 2 ай бұрын
Nice, very much useful for elderly & physically challenged people.
@renugopalbaskaran4310
@renugopalbaskaran4310 Ай бұрын
Available in wellfire
@orlandotorres9210
@orlandotorres9210 Ай бұрын
Aprendiendo a que las personas sean mas perezosas ok
@beaumontlivingston8084
@beaumontlivingston8084 Ай бұрын
Ya for a week. It's Chinese and it'll either break or malfunction.
@sarunkumar5201
@sarunkumar5201 Ай бұрын
IPO ups p pp 0p pp
@hanieychannel863
@hanieychannel863 14 күн бұрын
Nk hu
@liliyalili1248
@liliyalili1248 Ай бұрын
Любой каприз за ваши деньги! Только вот у инвалидов, денег то и нет, чаще всего!
@murtaza306
@murtaza306 Күн бұрын
Oo00😊
@user-lu7yu7ml6e
@user-lu7yu7ml6e Ай бұрын
Ο θεός να φυλάει μακρυά από τέτοιες τεχνολογίες 😮
@user-qh8hx1mn6m
@user-qh8hx1mn6m 2 ай бұрын
Nhà sáng chế ,vừa có tài vừa có tâm lại vừa có đức nữa , đáng khâm phục
@abc-321
@abc-321 2 ай бұрын
It is a European design with a history of more than 60 years. It was invested in a new factory in Changzhou, China after 2000.
@Ali-vb4qw
@Ali-vb4qw Ай бұрын
عالی دمش گرم کمک بزرگی به معلولان و افراد مسن کرده ❤
@AseDed-jh7gs
@AseDed-jh7gs Ай бұрын
143YOSE
@user-fo6pl9mz7r
@user-fo6pl9mz7r Ай бұрын
Q
@MuteenBhatti-yf2go
@MuteenBhatti-yf2go Ай бұрын
Aramclaia🎉🎉😊😮❤
@nguyenhuytran8912
@nguyenhuytran8912 2 ай бұрын
Xe nay giành riêng cho nhug benh nhan khuyết tat...cam on ng sx có tầm và có tâm
@chinhmeho
@chinhmeho 2 ай бұрын
Ba cái này con cháu CSVN ta và các bác lãnh đạo đảng CSVN ta phát minh sáng tạo ra thiếu gì! Trung + chỉ đánh cắp đỉnh cao trí tuệ có khác của con cháu CSVN ta đó mà!!
@user-ej4qe9mg3s
@user-ej4qe9mg3s Ай бұрын
Много добри хора, които мислят и за мързеливите 🥰👍
@danielbarasa3342
@danielbarasa3342 Ай бұрын
I say it daily and wouldn't get tired of reiterating, China and technology are badass 😮😮😮😮
@jj5648
@jj5648 Ай бұрын
Too bad!!!!! Mr. China now accounts for .
@jj5648
@jj5648 Ай бұрын
.
@jj5648
@jj5648 Ай бұрын
Nearly 60% of EV sales worldwide......
@Its-light
@Its-light 2 ай бұрын
很貼心的設計
@alanwilliams2284
@alanwilliams2284 Ай бұрын
It's not a totally new invention. It combined already known well used technologies with some enhancements It's good.
@nicanornick2016
@nicanornick2016 Ай бұрын
😊a@a Gappss
@graceporquez4831
@graceporquez4831 2 ай бұрын
And what if wheelchair version also. No need to transfer
@lidiashiferaw-eg9jm
@lidiashiferaw-eg9jm Ай бұрын
God bless China ❤ always for this amazing skill😂😮
@evelynmedija
@evelynmedija Ай бұрын
Wow! This car seat is very convenient for seniors and disabled persons.
@ai8989889
@ai8989889 2 ай бұрын
一般上年纪的老人都坐轮椅 应该用机械臂直接把人和轮椅弄上车
@RudyTruly
@RudyTruly 2 ай бұрын
太对了,而且老人的头不能太近车顶,不然晕车
@hongkongchina2048
@hongkongchina2048 2 ай бұрын
老人不能在車上坐輪椅,不安全。 若上了車 ,再換到車座,沒有空間,不方便! 現在座位伸到車內,有空間方便上座!
@ai8989889
@ai8989889 2 ай бұрын
@@hongkongchina2048 真要比較坐輪椅上的確沒坐車上坐位安全 但現在市面就是有無障礙福祉車 就是直接讓輪椅上車再各種固定 老人院接送都是用這種
@ai8989889
@ai8989889 2 ай бұрын
而且巴士都能讓輪椅上
@leo-ds8en
@leo-ds8en 2 ай бұрын
适用性太低。每次需要载老人的时候就要去拆原来的椅子,载完后再装回去,非常不方便。而且在车上坐轮椅很不安全,也只有低速行驶的公交车可以适用。在高速行驶的车辆里,轮椅坏了事小,老人摔了可是大事
@hemhaka2642
@hemhaka2642 2 ай бұрын
I want it for parents
@nameless3748
@nameless3748 Ай бұрын
While driving?
@adeelkhan4767
@adeelkhan4767 Ай бұрын
Where to get it?
@user-nh4wv9ow2u
@user-nh4wv9ow2u Ай бұрын
Нинггрролмбим. Ьтлг
@user-vq6bs3fj7k
@user-vq6bs3fj7k Ай бұрын
The Chinese companies makes our life easier and beautiful thank you
@eringarcia5003
@eringarcia5003 Ай бұрын
We need to share improvements to progress together. Amazing creation by genius inventors !! Legs aren't promised for some so let's improve they're happiness.
@attennayechobonsansinoinhi2008
@attennayechobonsansinoinhi2008 2 ай бұрын
Tôi thấy nể Kỹ sư thiết kế khi dá nghĩ ra những điều tuyệt vời phục vụ người khuyết tật.
@chinhmeho
@chinhmeho 2 ай бұрын
Ba cái này con cháu CSVN ta và các bác lãnh đạo đảng CSVN ta phát minh sáng tạo ra thiếu gì! Trung + chỉ đánh cắp đỉnh cao trí tuệ có khác của con cháu CSVN ta đó mà!!
@mohdali1282
@mohdali1282 Ай бұрын
Chaina Wale bhi Kamal karte hai 😂😂😂😂😂,👌👌
@FerkousFahima-rf6xq
@FerkousFahima-rf6xq Ай бұрын
إختراع جميل يستاهل البرطاج
@JohnDoe01
@JohnDoe01 2 ай бұрын
這樣的車,大家可以賣大陸的各種品牌的MPV電動車,6或7座位,價格在40-110萬人民幣之間。你知道2023年中國大陸汽車出口量和產量都超過日本,成為世界第一,因為性價比C/P值超高,而且電池技術世界領先,外形設計和性能都領先。可以預見,2024年中國汽車會更加倍出口到世界各地。很多中國品牌汽車,比如比亞迪BYD、華為等等都在下單建造自己的運輸船,一船運輸一萬輛汽車的那種。 中國2002年出口汽車只有2萬輛,2012年跨越百萬輛大關,2021年首次突破200萬輛,2022年,汽車出口爆發式增長,從200萬輛到300萬輛,只用了一年時間,超過德國成為世界第二。其中,新能源汽車成為關鍵。2023年,中國汽車出口411萬輛,超越日本,成為世界第一。2024年,中國汽車出口會更加大幅增長。中國汽車早就不是初期的外形簡陋、質量粗糙的印象,現在的中國汽車不僅外觀漂亮、前衛、大器,品質好,車內空間大,而且都可以自動駕駛autopilot,而且各種新技術不斷創新發展,電動汽車的電池技術世界第一,寧德時代、比亞迪等的電池和汽車都領先世界。電動汽車開一公里,成本只有0.05-0.1圓人民幣,也就是0.22-0.45新台幣/公里,通常油車每公里成本是十倍。 電動汽車中國肯定世界第一,連汽油車和油電混動汽車的出口量也大幅躍升。 我昨天看了小鵬的X9七座位電動車,人民幣36-42萬,很漂亮,現在誰還會買豐田艾爾法了,那個在大陸動不動要賣一百萬人民幣,現在都被中國汽車超越了。理想、蔚來、小鵬、比亞迪、廣汽埃安、奇瑞、吉利旗下的領克和高端品牌極氪、零跑、華為問界、智己、上汽、北汽、東風、長春一汽、長安、長城等上百家汽車公司可以選擇。
@farmers740
@farmers740 2 ай бұрын
永远不买国产车
@ashleymistletoe
@ashleymistletoe 2 ай бұрын
​@@farmers7401450你好
@user-kr9vw4vs3s
@user-kr9vw4vs3s 2 ай бұрын
在幫中共打廣告嗎?
@farmers740
@farmers740 2 ай бұрын
@@user-kr9vw4vs3s 这是我们中国人你看不出来吗😂
@sharp1942
@sharp1942 2 ай бұрын
最近才有一台中國車在路上被機車撞一下就翻車……你有幾條命就買幾台吧。
@jjgg9991
@jjgg9991 2 ай бұрын
好棒的設計。。有先進又有益處。。真的需要這些發明
@abc-321
@abc-321 2 ай бұрын
原裝歐洲廠,60年積累,常州投資生產,不是中國發明
@jjgg9991
@jjgg9991 Ай бұрын
@@abc-321 沒關係 對社會有益就好。
@abc-321
@abc-321 Ай бұрын
@@jjgg9991 40年前開發的
@neerajanagena8373
@neerajanagena8373 Ай бұрын
It's very helpful for old persons and unhealthy persons
@nuralifah2337
@nuralifah2337 Ай бұрын
This chair is really good and convenient for old
@parnikareddykoduru4866
@parnikareddykoduru4866 Ай бұрын
Very useful for old and physically handicapped people
@AV50_AnomalieFinder
@AV50_AnomalieFinder Ай бұрын
People in 1991: in 2024 we will have high technology cars! People in 2024: YAYYYYY
@jenova13q
@jenova13q Ай бұрын
При ПП от
@AV50_AnomalieFinder
@AV50_AnomalieFinder Ай бұрын
Что это значит
@cassettekaier
@cassettekaier 2 ай бұрын
Wonderful technology. Wish I have one 😅
@Lim_hongLchong
@Lim_hongLchong Ай бұрын
Copyright technology😂
@reydelossantos9119
@reydelossantos9119 2 ай бұрын
For disabled not for normal people
@carlottedemacho1405
@carlottedemacho1405 Ай бұрын
For physical challenged, old people, pregnant ladies
@user-gc6xf1yp6r
@user-gc6xf1yp6r Ай бұрын
Потому морды жирные
@user-hm8rr8si6n
@user-hm8rr8si6n 28 күн бұрын
Для инвалидов очень удобно
@ramcharger6096
@ramcharger6096 Ай бұрын
China can make everything possible ❤
@user-in8jk4df4z
@user-in8jk4df4z 2 ай бұрын
Thật sự rất thực dụng, phải nói người TQ rất giỏi, phát minh ra những tính năng rất thực dụng, giá thành lại hợp lý, đấy xe của các hãng nổi tiếng, giá vài chục tỷ đã có chưa, hay sau này lại học của TQ , chất liệu có thể tốt hơn 1chút nhưng giá lại đội lên cả trăm, cả nghìn lần, tại sao con người lại cứ phải chạy theo cái hư vô ko thực tế vậy nhỉ ,bỏ ra 1đống tiền để mua thương hiệu, tuy nhiên cũng phải nói là tốt thật nhưng nó quá đắt vì bạn phải mua cả thương hiệu chứ giá trị thực tế thì ko đến nv
@chinhmeho
@chinhmeho 2 ай бұрын
Ba cái này con cháu CSVN ta và các bác lãnh đạo đảng CSVN ta phát minh sáng tạo ra thiếu gì! Trung + chỉ đánh cắp đỉnh cao trí tuệ có khác của con cháu CSVN ta đó mà!!
@meomoe2727
@meomoe2727 2 ай бұрын
Toyota anphald của nhật mà
@user-iz5yq1rz3o
@user-iz5yq1rz3o 2 ай бұрын
肯定有市場!還會大買!
@user-le5lt1vt6o
@user-le5lt1vt6o 2 ай бұрын
日本隨處可見的福祉車而已。中國人都沒見過?
@beidaihou
@beidaihou 2 ай бұрын
有市场 但是真没大卖。我上一台二手车,买的时候就有台带这种座椅的,蛮便宜的。可惜这椅子影响我后边的各种自由发挥,没要。这种配置的车,比例很少很少。1%都不到😅
@user-le5lt1vt6o
@user-le5lt1vt6o 2 ай бұрын
@@beidaihou 中國人,少見,多怪。
@shravankarate
@shravankarate Ай бұрын
It's not china made.....it's from Toyota Japan ❤
@rosabazan2704
@rosabazan2704 Ай бұрын
Super , especially for the disabled and the seniors ‼️❣️🌹❣️
@user-kk1ln2rq3s
@user-kk1ln2rq3s 2 ай бұрын
Chỉ có các pháp sư trung hoa mới nghĩ đến ❤
@sss.1305
@sss.1305 2 ай бұрын
У японцев давно такие кресла есть
@IVANIVAN-nw8rj
@IVANIVAN-nw8rj 2 ай бұрын
This is a Toyota Alphard!!!!!!
@sss.1305
@sss.1305 Ай бұрын
@@IVANIVAN-nw8rj нет, дружище, это не Alphard. Это хуета какая-то.
@james-nl3tk
@james-nl3tk 2 ай бұрын
安裝一組 多少錢?
@user-cy3lb6ht1k
@user-cy3lb6ht1k 2 ай бұрын
大約40多萬起跳
@JohnDoe01
@JohnDoe01 2 ай бұрын
這個車看來是小鵬X9,整車價格在大陸賣36-42萬人民幣,大約折合新台幣162-189萬左右。
@abc-321
@abc-321 2 ай бұрын
歐洲外資廠家在常州可直接問他們
@ankithareddy9890
@ankithareddy9890 Ай бұрын
Car లో ఎక్కి కూర్చోవడానికి కూడా ఇంత బద్ధకస్తులు అయ్యారు.😂😂😂
@fishmichele7805
@fishmichele7805 2 ай бұрын
家里的車也有安裝給妈妈用,前幾年老人家中风。真的很好用。
@MattUSARider
@MattUSARider 2 ай бұрын
Can you tell me where and how much you bought it? I think I really need it for my mother.❤
@deepaksahustonetreatment3095
@deepaksahustonetreatment3095 Ай бұрын
Right
@deepaksahustonetreatment3095
@deepaksahustonetreatment3095 Ай бұрын
愛してます
@bbsarkar7133
@bbsarkar7133 2 ай бұрын
For disabled people
@divyadarling3875
@divyadarling3875 Ай бұрын
This is very useful for old people
@kprosshia4258
@kprosshia4258 Ай бұрын
Good invention for physically handicapped and elderly.
@pomluong4037
@pomluong4037 2 ай бұрын
Dùng làm xe cứu thương chuyên chở người bị gãy chân rất tiện lợi nè 😅😅
@chinhmeho
@chinhmeho 2 ай бұрын
Ba cái này con cháu CSVN ta và các bác lãnh đạo đảng CSVN ta phát minh sáng tạo ra thiếu gì! Trung + chỉ đánh cắp đỉnh cao trí tuệ có khác của con cháu CSVN ta đó mà!!
@LienNguyen-mr6pc
@LienNguyen-mr6pc 2 ай бұрын
❤❤❤❤❤ SIÊU ĐỈNH CAO CỦA CHÓP ... NHẤT CỦA QUẢ ĐẤT ...😊😊😊😊😊❤
@chinhmeho
@chinhmeho 2 ай бұрын
Ba cái này con cháu CSVN ta và các bác lãnh đạo đảng CSVN ta phát minh sáng tạo ra thiếu gì! Trung + chỉ đánh cắp đỉnh cao trí tuệ có khác của con cháu CSVN ta đó mà!!
@govi_max
@govi_max Ай бұрын
The CM of Kerala will love this.😂
@user-by3xe8qj4l
@user-by3xe8qj4l 13 күн бұрын
Дай Бог нам тоже такую машину🤲🤲🤲
@wendyrs1087
@wendyrs1087 2 ай бұрын
I wish this was available when my dad was here ... my dad gone now ...😔
@user-nv9bx8hl2n
@user-nv9bx8hl2n 2 ай бұрын
就怕很容易壞…
@WelcomeSide-yj5lj
@WelcomeSide-yj5lj 2 ай бұрын
壞左就等同普通固定坐位無分別😂😂😂
@user-nv9bx8hl2n
@user-nv9bx8hl2n 2 ай бұрын
​@@WelcomeSide-yj5lj是呀,一樣要人抱進去坐而已呀😑
@cieyk4158
@cieyk4158 Ай бұрын
😂就算容易壞 也會有下一代加強版吧
@user-nv9bx8hl2n
@user-nv9bx8hl2n Ай бұрын
​@@cieyk4158應該很難再有下一代加強版…😑
@jefflee259
@jefflee259 2 ай бұрын
由于中国具有成本和市场优势,加持生产制造能力的提升,越来越多的便民产品会推出市场,而在发达国家却不去生产,一切都是利润使然,中国为世界提供了多重选择!
@mohdali1282
@mohdali1282 Ай бұрын
Chaina Wale bhi Kamal karte hai 😂😂😂😂💚👌
@pichonsoza7436
@pichonsoza7436 Ай бұрын
Eso es para haraganes,que no quieren ni dar un paso para subir a su auto.
@sergiomejia3341
@sergiomejia3341 Ай бұрын
Podría ser, pero ve esto por los que están enfermos o los de incapacidad motriz. Digo .!
@garyhall7140
@garyhall7140 2 ай бұрын
Where can this be purchased?
@alxvideos6634
@alxvideos6634 2 ай бұрын
China
@user-wz5eg4yt7d
@user-wz5eg4yt7d Ай бұрын
Очень удобно пожилым и инвалидам вообще. Нет. Цены такой функции
@gloria7357
@gloria7357 Ай бұрын
احنا ماشي ظالمين نحتلوا البلاد للي سبق ساعدناها ضد للي كان محتلها وباقي ان عارض جماجم جدودها في اللوفر
@vijayakumarm4613
@vijayakumarm4613 Ай бұрын
கட்டுமரத்தின் வண்டியில் இத பாத்துட்டேன் 😅
@NirwanaTarigan
@NirwanaTarigan Ай бұрын
Hh🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉​@@-.-UNITY-.-
@user-qu3ql4xh4z
@user-qu3ql4xh4z Ай бұрын
Nanum nenaichen
@ferozahmed348
@ferozahmed348 Ай бұрын
This innovation we saw 15 years back in ex Chife minister Mr karunanithi 😊
@user-fb2tg9qq1f
@user-fb2tg9qq1f Ай бұрын
Шикардос 👍 ох для моей дочери.инвалид❤❤❤
@quyashaurang3672
@quyashaurang3672 Ай бұрын
a and it’s 10000000000000 yen Made in China 😅
@trixmarklin1650
@trixmarklin1650 2 ай бұрын
豐田一早有啦 閉門造車
@user-js2mc1fy3p
@user-js2mc1fy3p 2 ай бұрын
😂台灣真搞笑!
@1229vv
@1229vv 2 ай бұрын
你這人礦呀!這個東西大概日本十幾年前就有了😏😏😏
@user-js2mc1fy3p
@user-js2mc1fy3p 2 ай бұрын
@@1229vv 人家有說過誰沒有?日本有跟你有什麼關係?日本有的別人就不能有?😂可憐的台灣人這是有多自卑啊
@1229vv
@1229vv 2 ай бұрын
@@user-js2mc1fy3p 那你拿台灣説啥嘴?😏😏😏
@max-bw3yk
@max-bw3yk 2 ай бұрын
好酸,好可怜,听说车价事大陆2倍,真人矿
@user-wu9ge5cm7n
@user-wu9ge5cm7n Ай бұрын
If I have some money ,I ‘ll buy it for my mother 😊
@cherylkirby9119
@cherylkirby9119 18 күн бұрын
We used a van with two pieces of wood with hooks to hook on the back bumper. Then we had to push the wheel chair in. My two brothers wheelchairs side by side in the back of a full size van. No lockdowns for the ties except the locks to stop the tires from rolling like any other push wheelchairs. Then when they got the motorized wheel chairs with the car batteries they could help out a bit but with the battery it was still heavy to push it in.
@yingkao4859
@yingkao4859 2 ай бұрын
人性化的设计,温暖又贴心。
@user-le5lt1vt6o
@user-le5lt1vt6o 2 ай бұрын
日本隨處可見的福祉車而已。中國人都沒見過?
@_mr_vampire_03_
@_mr_vampire_03_ Ай бұрын
Normap car dore open and close 30 second But this car 2 hours 😅😅😅
@mohammedadem5215
@mohammedadem5215 Ай бұрын
Make the car. The seat is irrelevant.
@Anonymous_self
@Anonymous_self Ай бұрын
😂😂😂😂😂 this car proved human became paralyzed 😂😂😂😂
@gudegarciavazquez6773
@gudegarciavazquez6773 Ай бұрын
Fascinante y grandioso . Ayudara a todos esa comodidad. Felicitaciones
@user-ys3gf4gm1d
@user-ys3gf4gm1d Ай бұрын
Фантастика!!!!!!!
@hanubhavbhan8391
@hanubhavbhan8391 Ай бұрын
Thanks for these technologies and lots of heartiest regards for those creators who invented this.. it seems so comfortable and convenient for imbalanced person,they can easily avail these restful opportunities 🎉🎉 really liked it 🎉🎉
@irfanullahussaini9080
@irfanullahussaini9080 Ай бұрын
Wow it is really helpful to my mom
@baktygulsuranova3660
@baktygulsuranova3660 Ай бұрын
Супер!!!Мне нравится!!!❤❤❤
@rajeshguna9045
@rajeshguna9045 Ай бұрын
This came to tamilnadu i was used by legend Dr.kalainjar
@janavi8419
@janavi8419 Ай бұрын
Wowwwwww beautiful ❤❤❤❤ great helpfull for senior citizens n major patients n handicapped people too pls launch in India soon
@user-cg4bx6ug9l
@user-cg4bx6ug9l Ай бұрын
Такая "революция" была у Японцев ещё в 90-е....😅
@ilyashapchenko8140
@ilyashapchenko8140 2 ай бұрын
А в сраной совдепии 4 НИИ работали- работали, и не сварганили эскалатор для дорогого Лернида Ильича😂😂😂😂😂 охранники заносили в самолёт😅😅😅
@dhiraj3829
@dhiraj3829 Ай бұрын
I think legs are not needed anymore. Feet should be removed.
@shahidirfan2
@shahidirfan2 Ай бұрын
You have to be a HANDICAP to get this facility.
@AzkiyaZaviera
@AzkiyaZaviera Ай бұрын
Woww keren banget deh 👌
@parvinderkaur638
@parvinderkaur638 Ай бұрын
I want this car now iam Mukesh Ambani
@malamnight9567
@malamnight9567 Ай бұрын
Subhanallah, maha suci engkau ya Allah , yang telah memberi ilmu kepada hambamu yang engkau kehendaki
@rosareyes6883
@rosareyes6883 3 күн бұрын
Cual siervo?😙
@dr.phanik3516
@dr.phanik3516 Ай бұрын
If this invention for royalty , then they should watch "WALL E"
@eancola6111
@eancola6111 Ай бұрын
I’m pretty sure it was meant for the old an disabled, not some rich Korean guy
@user-sy6tw2su1j
@user-sy6tw2su1j Ай бұрын
Отличная идея для инвалидов если установить с водительской стороны вообще огонь
@senaitsimegn4640
@senaitsimegn4640 Ай бұрын
Absolutely beautiful
@user-du9my4vu1u
@user-du9my4vu1u Ай бұрын
এটা নিশ্চিত জাপানিজ টেকনোলজি এবং অবশ্যই এটি মানুষের অনেক উপকারে আসবে। ❤❤
@randomsena7788
@randomsena7788 29 күн бұрын
China is very devloped nation. Ye reality h hum india inse abhi 50 sal peeche h tecnology k mamle me.
@mariblu2006
@mariblu2006 Ай бұрын
Ottima invenziome per le persone disabili. Davvero molto utile.
@siopaoclash5879
@siopaoclash5879 Ай бұрын
They have good inventions but they keep using super cheap materials to ruin it
@Brainybudsstudio
@Brainybudsstudio Ай бұрын
Who says money can't buy Happiness, for sure it bring comfort to you 😂😂
@ayishaazeez2648
@ayishaazeez2648 Ай бұрын
ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നേൽ ചെറിയൊരു വീഴ്ചയിൽ തളർന്നു പോയ എന്റെ ഹസ്ബന്റിന് ഉപകാരമായിരുന്നു
@mellanieriley1295
@mellanieriley1295 Ай бұрын
I need this Xara so I can drive again!! I lost EVERYTHING. My car, house, stuff, my leg? Even my momma
@sajcooks2828
@sajcooks2828 Ай бұрын
I hope this kind of seat comes out rather than human with disability or sick elderly person suffering
@user-wg1rd5ug9u
@user-wg1rd5ug9u Ай бұрын
Эффектно смотрится слов нет
@qwertyqwerty2474
@qwertyqwerty2474 Ай бұрын
Хочу себе такое кресло! Машина уже есть !
@interested892
@interested892 Ай бұрын
Mashallah Nice Car Allah Mujhy Bhi Itna Paisa dain Ky Main Apny waldain Ky Liya Lay Sakun Ameeeen ❤❤❤❤🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Домработница!!! Уральские Пельмени.
9:25
Позитивчик
Рет қаралды 566 М.
Визуализация гравитации
10:00
Макар Светлый
Рет қаралды 13 МЛН
I Trapped Myself in a Box with Colored Smoke!
00:50
A4
Рет қаралды 11 МЛН
Money Vs Knowledge , Help Huggy🤑😢
00:27
FANTOM Pro
Рет қаралды 51 МЛН
THIS BABY IS A GHOST😱
00:23
JULI_PROETO
Рет қаралды 17 МЛН
$1 vs $100,000,000 Car!
16:28
MrBeast
Рет қаралды 270 МЛН
Laser Pointers from 1.25 miles away.
0:42
Avl Mountains
Рет қаралды 28 М.
Mercedes CEO: This New Engine Will DESTROY The Entire EV Industry!
9:37
50 САМЫХ ГЕНИАЛЬНЫХ ТЕОРИЙ.
1:29:01
ЗЛОЙ АНАЛИТИК ВСЕЛЕННОЙ.
Рет қаралды 1,5 МЛН
I Trapped Myself in a Box with Colored Smoke!
00:50
A4
Рет қаралды 11 МЛН