When your crush is your deskmate

  Рет қаралды 6,901,590

Trần Thị Thu Trang

Trần Thị Thu Trang

Ай бұрын

#chang0000 #chany #c4class #shorts
When your crush is your deskmate
Hé lloo mọi người, đây là kênh youtube chính thức của Chang nè
Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hãy SUBSCRIBE và COMMENT để ủng hộ mình làm clip ngày càng hay hơn nha
=================================
- Facebook: / hi.chang0000
- Tiktok: / chang0000
- Instagram: / chany_nee
=================================
© Bản quyền thuộc về Trần Thị Thu Trang
© Copyright by Trần Thị Thu Trang ☞ Do not Reup
#tranthithutrang #thutrangtiktok #chanytiktok #chanypov #thutrangchany #thutrangpov #chanytiktok #chang0000 #c4classseries

Пікірлер: 930
@shantaahmed8621
@shantaahmed8621 Ай бұрын
This Boy is so cute ❤❤❤❤❤❤❤❤
@AuraPhone-bd4ht
@AuraPhone-bd4ht Ай бұрын
ดบ😂😂😂❤❤❤❤❤❤😊😮😂🎉😢😢😂🎉🎉🎉🎉😂❤❤❤❤
@lilianafilipa2216
@lilianafilipa2216 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤🥰🥰😘😍
@ErikaSevillagujujntiene
@ErikaSevillagujujntiene Ай бұрын
Y8u😊
@elenesantos452
@elenesantos452 29 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊
@user-mu8ur4wo7m
@user-mu8ur4wo7m 29 күн бұрын
ههههههههههههه ❤
@Hachu3953
@Hachu3953 Ай бұрын
Chang + Viin = cutest couplesss❤
@RajRam-iv7xj
@RajRam-iv7xj Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@BeaHoneyLouToledo
@BeaHoneyLouToledo Ай бұрын
❤ Haha
@aniawalkowiak14
@aniawalkowiak14 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@TamaraGattelli-nv7rx
@TamaraGattelli-nv7rx Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@Su_TV_23
@Su_TV_23 Ай бұрын
Dhshd is a great place to work ❤
@Abeera_zainab
@Abeera_zainab Ай бұрын
When my crush try to help me
@SuthaM-vp8oc
@SuthaM-vp8oc Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤love
@amarjeetsingh5158
@amarjeetsingh5158 Ай бұрын
You are soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Cute couple👫❤
@Aesthetic_Blimy
@Aesthetic_Blimy Ай бұрын
Chany and Viin we love u 😘💕❤
@JonathanMadrid-ik7ls
@JonathanMadrid-ik7ls Ай бұрын
Eknyu❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@BasmalaAhmed-kj3sy
@BasmalaAhmed-kj3sy Ай бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉❤❤❤❤
@Aesthetic_Blimy
@Aesthetic_Blimy Ай бұрын
Love u Chany. ❤❤❤❤❤ Love u Viin. ❤❤❤❤❤❤ Best couple in the world. ❤❤❤❤❤ We will always love u and support u. You both are so beautiful. 😍😊😊 Chany and Viin lovers/Fans here 👇
@AbdullahAmadh-mb1be
@AbdullahAmadh-mb1be Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@ibrahimsuleman6228
@ibrahimsuleman6228 Ай бұрын
♥️♥️♥️♥️😍😍💕 ♥️♥️♥️😍😍💕💕🔚♥️💕
@ibrahimsuleman6228
@ibrahimsuleman6228 Ай бұрын
💕💕💕💕💕💕💕💕💕♥️♥️♥️🤲😊
@user-li5kz8rd9t
@user-li5kz8rd9t Ай бұрын
У сосной тоже так была😢
@chang0000
@chang0000 Ай бұрын
Aww thank you sm 😍❤️❤️
@muskanmirza79
@muskanmirza79 Ай бұрын
Chany you very cute 🥰 love from Bangladesh ❤
@chang0000
@chang0000 Ай бұрын
Hello Bangladesh 😍 🇧🇩
@user-pz9ht2jv2e
@user-pz9ht2jv2e 27 күн бұрын
❤❤❤❤❤
@user-zc6ee8eh3b
@user-zc6ee8eh3b 5 күн бұрын
Cute 💕💕💕💕💕
@user-nx3xf5jx7s
@user-nx3xf5jx7s Ай бұрын
Love u chany love u viin ❤❤❤❤❤❤❤
@user-vp8lw3de1u
@user-vp8lw3de1u 20 күн бұрын
❤❤
@user-vp8lw3de1u
@user-vp8lw3de1u 20 күн бұрын
❤❤❤❤❤
@forever_moa_army_
@forever_moa_army_ Ай бұрын
Chang and Viin so cute couples 💜
@lorenzaborja4254
@lorenzaborja4254 Ай бұрын
Chany eres muy lindo😊❤❤
@user-ce5lf2hd8o
@user-ce5lf2hd8o Ай бұрын
Love ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤
@yesicaruizgonzalez4647
@yesicaruizgonzalez4647 Ай бұрын
❤😮😢😟😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@ShendarkurdLavnd
@ShendarkurdLavnd Ай бұрын
هفعفعدغمفه٥خفنهقخغا ❤
@rangamanimadhavan4644
@rangamanimadhavan4644 Ай бұрын
Literally you both are the best couples ever❤❤❤
@user-he6by5wz2t
@user-he6by5wz2t 16 күн бұрын
12ตครีสวใมๆฟชจ
@shashi_singh511
@shashi_singh511 Ай бұрын
I love you Chany! You are our queen of stories! You are soooooooo cute and charming! God bless you and your family + friends + Viin! ❤ Love from India and a preteen Shambhavi!! 😅😊❤🎉
@baolabaola5221
@baolabaola5221 3 күн бұрын
Này là người Việt Nam
@vinodhinimahilselvan8581
@vinodhinimahilselvan8581 Ай бұрын
Ms.Trang and Mr.Viin fans ❤❤😊😊 👇
@LovelyOffroadCar-wd3uj
@LovelyOffroadCar-wd3uj 29 күн бұрын
ညုသာမခ ခ ည ယ
@entrang-zl8gu
@entrang-zl8gu 28 күн бұрын
Hay Quá
@vinodhinimahilselvan8581
@vinodhinimahilselvan8581 23 күн бұрын
@@entrang-zl8gu yes
@wiwinrahma9089
@wiwinrahma9089 Ай бұрын
Sosweet
@user-up2dg9xg6f
@user-up2dg9xg6f Ай бұрын
So cute ❤❤❤❤
@dhamaalgaming6295
@dhamaalgaming6295 Ай бұрын
You both are cutest in world I am sure ❤❤❤❤
@TrishayadavYadav
@TrishayadavYadav Ай бұрын
Do you agree so like
@user-zy7eu1ik5z
@user-zy7eu1ik5z Ай бұрын
Cute couple ❤❤❤❤❤❤
@binitatamang959
@binitatamang959 Ай бұрын
Beautiful couple you is best ❤❤❤❤❤❤❤❤
@annagasparyan7944
@annagasparyan7944 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@binitatamang959
@binitatamang959 Ай бұрын
Tq ♥️♥️😘
@perlagasparmercado785
@perlagasparmercado785 23 күн бұрын
❤😊🎉😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-jf4fl9cj7f
@user-jf4fl9cj7f Ай бұрын
❤❤❤❤❤💗💗💗💗💗😍😍😍😍😍👍👍👍👍
@r.pvlogs1278
@r.pvlogs1278 7 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤
@FatimaCabitacArtz
@FatimaCabitacArtz Ай бұрын
others : *watching video* me : *vibing to the song*
@vinodhinimahilselvan8581
@vinodhinimahilselvan8581 Ай бұрын
Me too😊😅
@IbraaimCali
@IbraaimCali Ай бұрын
jacalka shiinaha waaw ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@ZahidKhan-zw1lp
@ZahidKhan-zw1lp 23 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂❤❤❤
@Raymisonoffc
@Raymisonoffc 23 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@shaimalaguindab8441
@shaimalaguindab8441 22 күн бұрын
Sanaolaa❤❤❤
@user-fy9ks2bp7l
@user-fy9ks2bp7l Ай бұрын
Chang And viin we love❤❤❤
@TaiyabAnsari-iz1sr
@TaiyabAnsari-iz1sr Ай бұрын
So cute couple very very beautiful😍✨❤😍
@PatrickOtaigbe
@PatrickOtaigbe Ай бұрын
There in crush 😚😚😘
@inedychewe1470
@inedychewe1470 23 күн бұрын
happy love
@user-bp4sl6vc3l
@user-bp4sl6vc3l 20 күн бұрын
❤❤❤❤❤
@user-bp4sl6vc3l
@user-bp4sl6vc3l 20 күн бұрын
😘😘😘
@user-bp4sl6vc3l
@user-bp4sl6vc3l 20 күн бұрын
💙💙💙💙💙
@user-bp4sl6vc3l
@user-bp4sl6vc3l 20 күн бұрын
🎉🎉🎉
@ngwnblmm_
@ngwnblmm_ Ай бұрын
Sớm nee chii❤
@Hanni_yew_mn
@Hanni_yew_mn Ай бұрын
Chang ❤ Vĩnh
@DamiaoSilva-pb5yb
@DamiaoSilva-pb5yb Ай бұрын
muito linda e fofo❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@alee.6317
@alee.6317 Ай бұрын
Que bonita pareja❤
@jesusramonmontesdeoca7852
@jesusramonmontesdeoca7852 Ай бұрын
Este amor no lo tiene nadie
@taidoan9374
@taidoan9374 Ай бұрын
Cute quá
@Jennie_kim_26
@Jennie_kim_26 Ай бұрын
You are so cute ❤
@Warriorgaming619
@Warriorgaming619 Ай бұрын
Super couples 💞
@Yucca87
@Yucca87 Ай бұрын
Chany+Viin=☺️💘
@user-jb6hr3fe8c
@user-jb6hr3fe8c Ай бұрын
Love u Chany❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@jamesmoises
@jamesmoises Ай бұрын
Love u Chany.❤❤❤❤❤🎉🎉
@user-ez5vt2dc2m
@user-ez5vt2dc2m Ай бұрын
Chang+Viin. =cutestcou😮
@ayesiashamim
@ayesiashamim Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤the boy is handsome
@user-ui9wq8ei4w
@user-ui9wq8ei4w Ай бұрын
♥❤️‍🔥🔐
@TowengLazatin
@TowengLazatin Ай бұрын
Love u chany
@Chee681
@Chee681 Ай бұрын
Ỏ hai anh chị dễ thưn qué❤❤❤
@user-lo5hc5hp5p
@user-lo5hc5hp5p Ай бұрын
imaginary team 👇🏻
@user-lc7ys1yl1d
@user-lc7ys1yl1d Ай бұрын
Chany and viin so cute ❤
@user-et3vy3bt2n
@user-et3vy3bt2n Ай бұрын
Viin+Chang=cutest couplesss❤🥰💋
@DanielleEssoh-mt5vy
@DanielleEssoh-mt5vy 49 минут бұрын
@DarvieOcon
@DarvieOcon 54 минут бұрын
Wow
@EsteranjosSilva3
@EsteranjosSilva3 Сағат бұрын
❤❤❤❤❤❤😍😍😍
@Ronaldosoot
@Ronaldosoot 3 сағат бұрын
اجمال
@user-op5ri5jd8d
@user-op5ri5jd8d 5 сағат бұрын
Qqqq rivo 😏😏😏😚😁😘
@user-op5ri5jd8d
@user-op5ri5jd8d 5 сағат бұрын
Uyyyuuu esa soy yo con .i nv
@LuisaBravo-sc2se
@LuisaBravo-sc2se 5 сағат бұрын
holi
@itelvinadasilva
@itelvinadasilva 6 сағат бұрын
❤❤❤
@deepaksoalnkiaz0034
@deepaksoalnkiaz0034 13 сағат бұрын
Please wear short top
@yamamdroubi313
@yamamdroubi313 15 сағат бұрын
What was the gift ?❤
@user-zt5mz4mu3g
@user-zt5mz4mu3g 22 сағат бұрын
Дхх
@user-js4lm7vk6l
@user-js4lm7vk6l 23 сағат бұрын
Aww they look so cute when they are together ❤
@MRizwan-pt3gy
@MRizwan-pt3gy Күн бұрын
This boy and gear is so cute
@NorailyAzuaje
@NorailyAzuaje Күн бұрын
te amo
@MostetiAkter-zm4qs
@MostetiAkter-zm4qs Күн бұрын
Is it, an❤❤❤❤❤❤❤
@DharmanAnoop
@DharmanAnoop Күн бұрын
I like chang and vin videos
@MariaRodrigues-pl5ho
@MariaRodrigues-pl5ho Күн бұрын
so cute
@ReyhanPutrarahayu-mk9hs
@ReyhanPutrarahayu-mk9hs Күн бұрын
❤❤❤❤😊
@ReymarcMugar
@ReymarcMugar Күн бұрын
😊😊😊😊😊😊
@abbasQuluzad-bi2uk
@abbasQuluzad-bi2uk Күн бұрын
❤❤❤❤
@giangthuong8045
@giangthuong8045 Күн бұрын
Love❤❤
@RealynFerrer-xt6zs
@RealynFerrer-xt6zs Күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-gq1ew4kh5k
@user-gq1ew4kh5k Күн бұрын
I love you ❤️
@LaurenceDelosreyes
@LaurenceDelosreyes Күн бұрын
This 😊😊bo is so cute
@AnaiVargasmercado
@AnaiVargasmercado Күн бұрын
Megus ta
@AnaiVargasmercado
@AnaiVargasmercado Күн бұрын
Video
@AnaiVargasmercado
@AnaiVargasmercado Күн бұрын
❤❤❤❤
@toyagab
@toyagab Күн бұрын
🥰🥰🥰💘💘💘💞💞💞💖💖💖❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
@kmstylisthair8259
@kmstylisthair8259 Күн бұрын
Très bonne coupe ❤❤🎉🎉❤ happens to you
@kmstylisthair8259
@kmstylisthair8259 Күн бұрын
Très bonne coupe ❤❤❤🎉🎉Haha
@johnwinardcruz7235
@johnwinardcruz7235 2 күн бұрын
cute
@PalzuriaDegola
@PalzuriaDegola 2 күн бұрын
Oi gente este vídeo é muito fofo ❤❤❤❤
@Kyawchitbo
@Kyawchitbo 2 күн бұрын
❤❤❤😮😮😮🎉🎉🎉
@Kyawchitbo
@Kyawchitbo 2 күн бұрын
ခ၊
@sapanaselokar3966
@sapanaselokar3966 2 күн бұрын
This couple is so cute
@sapanaselokar3966
@sapanaselokar3966 2 күн бұрын
I love you
@darahmendes1530
@darahmendes1530 2 күн бұрын
Fofo ❤❤
@NeelamSharma-vm1lm
@NeelamSharma-vm1lm 2 күн бұрын
💏🫂लवयू
@MuslimaLumayon
@MuslimaLumayon 2 күн бұрын
Chang it Soo cute and the boy it Soo cute
@NayNaing-tl6zy
@NayNaing-tl6zy 2 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@SubbaraoMolleti
@SubbaraoMolleti 2 күн бұрын
❤❤❤❤❤
@pinebreeze9863
@pinebreeze9863 2 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@Zeynap-ye5gn
@Zeynap-ye5gn 2 күн бұрын
😊❤❤❤❤
@splashodilon2028
@splashodilon2028 2 күн бұрын
This asi tu ame❤❤❤❤❤❤❤❤
@anlispineda142
@anlispineda142 3 күн бұрын
😊😊😊siii
@npremlatanpremlata8284
@npremlatanpremlata8284 3 күн бұрын
This Boy is vary nice ❤❤❤❤
@user-uf8fg6qr3v
@user-uf8fg6qr3v 3 күн бұрын
Can you please let me know how much salima beautiful
@kuttakadusatheesh9352
@kuttakadusatheesh9352 3 күн бұрын
Akka Super Anna Super ❤🎉❤🎉
@kayan4096
@kayan4096 3 күн бұрын
Ilove you❤❤❤❤❤
@user-gi8hd4qp7n
@user-gi8hd4qp7n 3 күн бұрын
❤love you❤❤❤❤❤❤❤
@duhneikim7857
@duhneikim7857 3 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@anasanchu6664
@anasanchu6664 3 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉
@Zafe_eeeee
@Zafe_eeeee 3 күн бұрын
Cringe button
@user-hz3vp1oc6v
@user-hz3vp1oc6v 4 күн бұрын
واااااااااااااااااو❤❤❤❤❤❤❤❤
@NaiaraSilva-ew8jp
@NaiaraSilva-ew8jp 4 күн бұрын
Love 🌷
@user-gk6ky7lh5z
@user-gk6ky7lh5z 4 күн бұрын
Je vous aime fort
@user-lk6hn8my9s
@user-lk6hn8my9s 4 күн бұрын
Ilove❤❤❤❤
@Souza-zy2iy
@Souza-zy2iy 4 күн бұрын
Bonitinho mano que estranho o galinha pintadinha mas eu amei yt tem que ser certo a música😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 é 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😮😮😮Hvxn goed bakhvvxfhbbjxb
@RebecaMinciuc
@RebecaMinciuc 4 күн бұрын
❤❤❤❤😊❤iubire mare
He's thief of heart #chang0000 #chany #c4class #shorts
0:30
Trần Thị Thu Trang
Рет қаралды 7 МЛН
❤️❤️❤️❤️
0:55
ZUOHANG 🌈🌈
Рет қаралды 5 М.
Conforto para a barriga de grávida 🤔💡
00:10
Polar em português
Рет қаралды 99 МЛН
Не пей газировку у мамы в машине
00:28
Даша Боровик
Рет қаралды 10 МЛН
ШЕЛБИЛАР | bayGUYS
24:45
bayGUYS
Рет қаралды 695 М.
Nghe lời “Bố Già Trấn Thành” và cái kết
1:45
Duyên Trần
Рет қаралды 223 М.
SERIES : ĐÁP TRẢ GIÁO VIÊN CỰC GẮT | HUY HAHA OFFICIAL
3:16
Huy Haha Official
Рет қаралды 3,3 МЛН
He's mine, this’s mine, get in line 🚩 #tiktok #ciin
1:00
CiiN Bùi Thảo Ly
Рет қаралды 120 МЛН
She's 10 points but she's lazy to wash her hair #chang0000 #chany #c4class #shorts
1:00
English Conversation; Learn while you Sleep with 5000 words
3:01:48
Zen English
Рет қаралды 24 МЛН
who is better #trending #viral #funny #love #shorts
0:48
H&T Official
Рет қаралды 11 МЛН
Conforto para a barriga de grávida 🤔💡
00:10
Polar em português
Рет қаралды 99 МЛН