I was bullied, but fortunately Ultraman was here!

  Рет қаралды 38,584,640

奧特羅羅 Ultraman

奧特羅羅 Ultraman

2 ай бұрын

A person who always believes in light, I hope you all like my vids!
I am new to KZbin, I wish for your support!
I am brother Ultraman Zero, please come and take a seat!
Hope you like my videos, please support us by clicking subscribe + ring the bell:
bit.ly/3D2v8I9
#ultraman #ultramanzero #ultramantiga #liveaction #奥特曼 #超人力霸王

Пікірлер: 1 300
@Tuyetnhi9367
@Tuyetnhi9367 Ай бұрын
Ngầu quá chị ơi ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@anant11q2plabzkumar5
@anant11q2plabzkumar5 20 күн бұрын
😮❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😊😊😊😊😊😅😅😅😊😊😊😊😊😊😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😂
@anant11q2plabzkumar5
@anant11q2plabzkumar5 20 күн бұрын
😮😮😮😮😮😊😅
@user-ph7br7kj5z
@user-ph7br7kj5z 20 күн бұрын
Ghjufujc$$)9 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉😢 ​@@anant11q2plabzkumar5
@galiamussanova4647
@galiamussanova4647 19 күн бұрын
CV CD G f red vs f BC ldg😂❤😢
@user-ss8fj6sx6v
@user-ss8fj6sx6v 19 күн бұрын
?
@DungPham-nh8vs
@DungPham-nh8vs Ай бұрын
❤️ em kia khóc nè😂 Còn chị kia ngầu quá😘
@linhbanthi7474
@linhbanthi7474 Ай бұрын
chị ngầu quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá
@huyentrantranthihuyen570
@huyentrantranthihuyen570 Ай бұрын
Chị ngầu quá
@PhongLe-kv4ty
@PhongLe-kv4ty Ай бұрын
Chị đeo nơ giỏi vậy Em chưa thấy ai như chi❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@vinhNguyen-dn5zd
@vinhNguyen-dn5zd Ай бұрын
Chị ấy ngầu quá đi mất , mà lại còn mạnh mẽ nữa.😮😮
@user-ly7os6qv6j
@user-ly7os6qv6j Ай бұрын
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
@user-ly7os6qv6j
@user-ly7os6qv6j Ай бұрын
😢😢😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 😮 😮😮😮😮 😮😮😮😮😮😮
@poeei.bbuilder4225
@poeei.bbuilder4225 15 күн бұрын
ငိဒိျဓိုိူညျူ🎉❤
@user-gn9ol7fv6q
@user-gn9ol7fv6q Ай бұрын
Chị quá là ngầu
@nguyetlo
@nguyetlo 24 күн бұрын
Chị ngầu thật sự ai ủng hộ chị ấy nhiều like vào
@user-wz2lv6fu7h
@user-wz2lv6fu7h Ай бұрын
Chị ngầu quá ❤❤❤❤❤❤❤❤
@birlikbaibauirjan994
@birlikbaibauirjan994 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊
@nazokatumarova9955
@nazokatumarova9955 Ай бұрын
$@!₩yysh❤😂🎉😮😢😅😊​@@birlikbaibauirjan994
@Eva-vf3iz
@Eva-vf3iz Ай бұрын
😢😥😓😇👩‍🦳👩👑♀️💗❤❤💓💗💗💗💘💖💝❤🤍❤🧡💛💚💙💜🖤💓💞💕💚🤎🤍💗💖💘💝💟♍
@user-cq7mm4vm9t
@user-cq7mm4vm9t Ай бұрын
20000 10000 🎉 шупрпкгкгпунп
@user-cq7mm4vm9t
@user-cq7mm4vm9t Ай бұрын
10000000 2000000 ушркпгрдаррашр алиааоаи
@ThaoLe-cu3dv
@ThaoLe-cu3dv Ай бұрын
Chị ngầu quá chị ơi
@user-nj3cg6vm9j
@user-nj3cg6vm9j Ай бұрын
💪💪💪💪💪💪💪
@thoanguyenthi2545
@thoanguyenthi2545 Ай бұрын
Chị ngầu quá 😢
@user-cr5kh3bt9f
@user-cr5kh3bt9f Ай бұрын
Ydjj😮❤🎉😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@thuongtao-oh7wf
@thuongtao-oh7wf Ай бұрын
Chị ngầu quá 😎
@user-gk2cg9ry9w
@user-gk2cg9ry9w 14 күн бұрын
😊😂🎉😮❤😮😅😊
@user-bg6gx3op5h
@user-bg6gx3op5h Ай бұрын
Đó là một người siêu nhân anh hùng khỏe mạnh không thể bỏ suốt được đâu
@ReizoFtAkito1212
@ReizoFtAkito1212 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
@esthercarrillo9509
@esthercarrillo9509 Ай бұрын
Too saû9w9o9¹owoo99oo😊k​@@ReizoFtAkito1212olpp poor iiijdr Red 😊
@user-tt5ij1bu5x
@user-tt5ij1bu5x Ай бұрын
😂😂😂😂😭😭😭😄🥰😡🪄
@LinhThanh-ey9wm
@LinhThanh-ey9wm Ай бұрын
Hay quá đi thôi ❤❤❤❤❤❤❤
@user-cr2bf7si5f
@user-cr2bf7si5f Ай бұрын
🏫🏫🏫🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇸🇦🇸🇦🇸🇦
@artemmesherekov7526
@artemmesherekov7526 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊
@user-bb7fj6uu4x
@user-bb7fj6uu4x Ай бұрын
@@artemmesherekov7526😊😊😊😊😊😊❤❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💝💝💝💝💝💐💐💐💐😇😇😇😇😍😍😍😍😘😘😘💟💟💟💟💟
@user-mm5dx7mj7x
@user-mm5dx7mj7x Ай бұрын
Chị thật tốt bụng và ngầu
@Iana730
@Iana730 Ай бұрын
Usududururutiturir8eu🎉🎉🎉🎉🎉😗😘😡😠🥰😍🤩😛👍👩💁‍♂️🙅‍♀️🙅‍♂️
@user-ss5pv2te1s
@user-ss5pv2te1s Ай бұрын
Они это репетировали 10 раз
@user-sb6sn9mc7p
@user-sb6sn9mc7p Ай бұрын
Ôi hay quá đi mất thôi
@user-lf4lc8bw5s
@user-lf4lc8bw5s 21 күн бұрын
Победы❤️💖❤️💖💗💕🌹💋🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💓♥️♥️♥️♥️💗💖🤗🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰💋💋💋🥰💋🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑💋🤑🤑🤑🤑😍😍😍😍😍💗😄😄😄😍😍💗💗💗😄😄😄😄😄😄😄😄😄💗😄😄🎉🎉🎉🎉🎉🎉🌹🌹👍🌹👍👍🌹👍👍
@ThamLe-sq3lg
@ThamLe-sq3lg Ай бұрын
Hay quá❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-rp6qp7ss6y
@user-rp6qp7ss6y Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-uy3iv9nf3k
@user-uy3iv9nf3k Ай бұрын
😊
@user-gx1pm3ts2h
@user-gx1pm3ts2h Ай бұрын
Chị giỏi quá chị ơi❤❤❤❤❤😊
@ChuTu-od8ps
@ChuTu-od8ps Ай бұрын
🎉😢😮
@MarceWalean
@MarceWalean 29 күн бұрын
🎉❤😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😊
@TrungNguyen-hp5kg
@TrungNguyen-hp5kg Ай бұрын
Chị quá. Ngầu. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤999999999999999999999%❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@shiela9367
@shiela9367 23 күн бұрын
Hriegdjdho😢(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
@shiela9367
@shiela9367 23 күн бұрын
Dwjwgsjck💔🔥
@vergilcate8830
@vergilcate8830 23 күн бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@RamiRami-cy3nk
@RamiRami-cy3nk 20 күн бұрын
قفعمف🎉ضضضا بب٣ض١ ضظتقةبضض
@yuliaaftari1731
@yuliaaftari1731 20 күн бұрын
​@@vergilcate8830pop
@user-yt3fy3lh1d
@user-yt3fy3lh1d Ай бұрын
在施工期待 ❤❤❤❤❤❤❤
@user-vf5xf7ej5y
@user-vf5xf7ej5y 26 күн бұрын
О моя люблю тебя😅
@user-gx8jm5sl8i
@user-gx8jm5sl8i 25 күн бұрын
გდეყწტფ8ეყ🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😮 დყს7ეე63ი
@duyentrinh3239
@duyentrinh3239 Ай бұрын
Chị gái mãi đỉnh🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊
@jana-md4ws
@jana-md4ws Ай бұрын
❤😊😊
@paraimash7297
@paraimash7297 Ай бұрын
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥳🥳🥳🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥰🥰🥰🤩🤩🤩🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🤩🥳🥰
@user-ys2be4pr5o
@user-ys2be4pr5o Ай бұрын
😮😮😮😮😮😮 😊😊😊😊❤❤❤❤😮❤🎉😅 Хорошая девочка Хорошие девочка очень хорошая которая в черной палкой
@mohamedazouni9078
@mohamedazouni9078 Ай бұрын
​@@user-ys2be4pr5oqنگ
@benamnguyenthi882
@benamnguyenthi882 Ай бұрын
DÂN HÔ❤❤❤❤❤
@halidgunibala9425
@halidgunibala9425 21 күн бұрын
😮😮❤❤😨😨😍👍😨
@user-rd5qb6ym3p
@user-rd5qb6ym3p 21 күн бұрын
Yevs ok
@user-pu7zq6po7v
@user-pu7zq6po7v 21 күн бұрын
9.ظددددددطططططجح8هخخحجججحٌ7🎉7خخخخخ8😂😂777🎉ه
@user-pu7zq6po7v
@user-pu7zq6po7v 21 күн бұрын
​همم0ممكككجج1مكككم0😊ن❤ههههه
@SuryasuryaSurajsuraj
@SuryasuryaSurajsuraj 20 күн бұрын
​@@halidgunibala9425😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-iu8nq3do3c
@user-iu8nq3do3c Ай бұрын
@wayanyusnadi4808
@wayanyusnadi4808 18 күн бұрын
😢😅😢😅😢😅😅😢😅😢😅😢😅😢😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😅😢😢😅😢😅😅😢😅😢😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😢😅😅😢
@user-iq7qr5yp1k
@user-iq7qr5yp1k 16 күн бұрын
🎉🎉❤❤❤😊นะีพนดีนพ
@user-ib3gm8yf7b
@user-ib3gm8yf7b Ай бұрын
Dam chân cái đứa liệu luôn😂😂😅😅
@ekremgezer863
@ekremgezer863 Ай бұрын
683
@user-ju2hu3bl9l
@user-ju2hu3bl9l Ай бұрын
Лео😮😢😂❤оа ұчшквщн
@emersonRamalho-qp7sm
@emersonRamalho-qp7sm Ай бұрын
🥰😳🥰😞😭👁️👁️👄👁️👁️😩😳😘🥰😘🥴🥳🤦🤦🙅🙄🏃🙄🤸🙎🤸🙎🛀😞😭🤣🙄😛😭🥴😘😊🇧🇸😅
@user-qx7ww4fl2y
@user-qx7ww4fl2y Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😅😅😅😅😅😅😅😅😅
@Claritaaaa1234
@Claritaaaa1234 Ай бұрын
❤❤❤❤😊😊😊😊
@bzhsugzhz
@bzhsugzhz Ай бұрын
Nhờn này 😂❤😢😮😅😊
@user-xu9ue1uf7s
@user-xu9ue1uf7s Ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@yasminekessali2075
@yasminekessali2075 Ай бұрын
😅😅😅😅😅
@DindaAja-eq1si
@DindaAja-eq1si Ай бұрын
😂❤😂❤😂😂❤
@ThuongTran-fh1gd
@ThuongTran-fh1gd Ай бұрын
Chị ngầu quá đi thôi😮
@AdiAdii-zq3fb
@AdiAdii-zq3fb Ай бұрын
Fun
@TungHoang-hv3xo
@TungHoang-hv3xo Ай бұрын
Chị ngầu quá chị mới đập cái mặt xuống mà chúng nó đã chạy tiếp lên kia rồi❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@talha3312
@talha3312 Ай бұрын
😮❤🎉😮
@DiemNguyen-iq9uo
@DiemNguyen-iq9uo Ай бұрын
chị siêu dễ thương và ngầu quá
@HangVu-uq2qo
@HangVu-uq2qo Ай бұрын
Hoa chị đánh ngầu quá
@VanphuongLoc-xp5xb
@VanphuongLoc-xp5xb 26 күн бұрын
😮🎉😮🎉😮😊
@VanphuongLoc-xp5xb
@VanphuongLoc-xp5xb 26 күн бұрын
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
@HuanVuthi-ll1hr
@HuanVuthi-ll1hr Ай бұрын
😘😘😘😘😘😘😘😘😘
@user-he1ms9qt5b
@user-he1ms9qt5b Ай бұрын
😮❤❤❤❤❤❤
@runa79
@runa79 Ай бұрын
people who know the song name?plzzzzzz tell me the song name😢😢😢😢😢😢😢😢
@adamsfamilycyp7225
@adamsfamilycyp7225 Ай бұрын
I don't think anyone realy know the song name
@FLORENTINO-wz8ow
@FLORENTINO-wz8ow Ай бұрын
Music dadada
@user-pg4rs6iq6w
@user-pg4rs6iq6w Ай бұрын
😮😮😮😮
@user-pg4rs6iq6w
@user-pg4rs6iq6w Ай бұрын
😢😢😢😮😮😮😮😮😎
@user-dl7dd1pe6d
@user-dl7dd1pe6d Ай бұрын
This is song russia Name is "между нами провода "
@user-bz2ro1qp2r
@user-bz2ro1qp2r Ай бұрын
❤🎉😊
@nguyenvanloi2878
@nguyenvanloi2878 Ай бұрын
Nhìn chị ngầu quá trời luôn 😮😮
@hanbuithi5549
@hanbuithi5549 Ай бұрын
dep gai ghe
@PhuongPhan-vc8py
@PhuongPhan-vc8py Ай бұрын
10 điểm luôn chị ơi🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😮😮😮😮😮❤❤❤❤
@user-pr7nu2he2h
@user-pr7nu2he2h 26 күн бұрын
😢по%лоароардом Мстостоомжж;!!:() ( Глпардлраолджопап ОД жээ
@LienNguyen-em1wy
@LienNguyen-em1wy Ай бұрын
😎😎😎😜🤪😎😎😎🤭
@user-hm8xl2df1t
@user-hm8xl2df1t 15 күн бұрын
Аовичгф10275
@user-hm8xl2df1t
@user-hm8xl2df1t 15 күн бұрын
Уимбждорав😊
@user-hm8xl2df1t
@user-hm8xl2df1t 15 күн бұрын
🥰😘😍😘✌
@user-hm8xl2df1t
@user-hm8xl2df1t 15 күн бұрын
09123
@ThaoQuach-ou9wl
@ThaoQuach-ou9wl Ай бұрын
Chị ngầu quá đi ❤❤❤❤❤❤
@EViettel-gc8ot
@EViettel-gc8ot Ай бұрын
Chị quá ngầu đấy chị ạ
@madecatrawan7313
@madecatrawan7313 Ай бұрын
Kakak nya sangat baik ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂
@enkhjargalnarantsetseg4719
@enkhjargalnarantsetseg4719 Ай бұрын
😊😊😊☺☺☺😍😍
@Raushan-xf3pm
@Raushan-xf3pm Ай бұрын
Айшабибі❤❤❤❤
@user-iv2wf6gg7s
@user-iv2wf6gg7s 25 күн бұрын
​@@Raushan-xf3pmjou
@housevillage7864
@housevillage7864 Ай бұрын
Ôi trời sao mà chị ngầu thế ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@nnnhuu786
@nnnhuu786 Ай бұрын
😎😎😎😎😎😎😎😎
@user-sp5oj7ii3e
@user-sp5oj7ii3e Ай бұрын
Унлпкеешдппозз😮😮😮😮🎉позоплдптжгр😢😢😢😢прллр шшппаплеырлдло
@PetraPirlogeanu
@PetraPirlogeanu Ай бұрын
❤🎉3re😢4ew😢😢🎉🎉🎉😢😅》■●❤❤~~°°£££♤1○|□111111₩!😊😂😅×2÷🎉÷#%❤#@-#$@$##🎉;###😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂,😂😂😂AM NEVOIE DE VOI SĂ FACEȚI ACEASTĂ POZĂ SĂ CIRCULEZE CĂ FACEBOOK ESTE ÎN TOATĂ LUMEA. O CAUT PE MAMA MEA BIOLOGICA CARE M-A DAT IN ADOPTIE IN ANUL 1980 PRESUS IN PALOMAR BS CA, CEI CARE SUNT IN POZA SUNT NASII MEI SI PARINTII MEI ADOPTIVI, AM SPERANTA CA MAMA SAU FRATII MEI SA RECUNOSC PE CINEVA DIN POZA. VĂ ROG DISTRIBUIȚI!!!! Știrile din Valley.❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂❤😂😂÷##😂😂😂🎉🎉🎉
@YenVang-xr9zj
@YenVang-xr9zj Ай бұрын
Chị nghầu quá
@khackhachnguyen3714
@khackhachnguyen3714 Ай бұрын
N❤que9 Kwjeiru❤ W❤wh29 Wkeheud❤
@DamTong-wz4cs
@DamTong-wz4cs Ай бұрын
Chị ngầu quá đi
@user-jf9xm2wc6z
@user-jf9xm2wc6z Ай бұрын
@user-mh4xp3eh3e
@user-mh4xp3eh3e Ай бұрын
😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣🧍‍♂️🧍‍♂️
@user-le1ho7ke2z
@user-le1ho7ke2z Ай бұрын
😅​@@user-mh4xp3eh3e
@ruliruli6325
@ruliruli6325 Ай бұрын
❤😢😊😮
@GurmeetkaurKaur-pq1ey
@GurmeetkaurKaur-pq1ey Ай бұрын
😊😊😊😊😊
@Yuotube-2024
@Yuotube-2024 Ай бұрын
Hay ghê 😢😢😢
@LethihongLe-gn1zg
@LethihongLe-gn1zg Ай бұрын
Chị quá tuyệt vời❤❤❤
@user-ir9iq2xd7w
@user-ir9iq2xd7w Ай бұрын
❤❤❤❤😊🎉😮
@user-yj3zs8fp4l
@user-yj3zs8fp4l Ай бұрын
Шаашшаш😂😂😂щкщк
@user-qj9xy7xh1f
@user-qj9xy7xh1f Ай бұрын
@user-yn4kr7xm1m
@user-yn4kr7xm1m Ай бұрын
300000
@sefermorqedirov258
@sefermorqedirov258 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@avilacelestedelvalle3629
@avilacelestedelvalle3629 19 күн бұрын
Ggdibz
@user-sy3cc2gt2f
@user-sy3cc2gt2f 2 ай бұрын
Hãy quá ❤😂
@KadishaJamalova
@KadishaJamalova Ай бұрын
😮😮😅😅😅❤❤❤😊😊
@user-rp1ki6wq4n
@user-rp1ki6wq4n Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😢🎉😢😊😢😢😮🎉😊
@PapaerKongjinda
@PapaerKongjinda 2 күн бұрын
@@KadishaJamalova😅😮😊
@PapaerKongjinda
@PapaerKongjinda 2 күн бұрын
@@KadishaJamalova❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤e❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂❤❤❤❤❤❤❤
@myphandiem
@myphandiem Ай бұрын
Hay quá😮
@tritri9046
@tritri9046 Ай бұрын
Nhạc này hay quá đi 🎉🎉🎉🎉❤❤❤¾🍀🍀🍀☘️☘️☘️😂😂😂
@HangVu-uq2qo
@HangVu-uq2qo Ай бұрын
Chị đeo nơ còn đẹp nữa em thích chị quá cơ
@user-xj3lt6fx6o
@user-xj3lt6fx6o Ай бұрын
❤Чтобы закрепить фрагмент, нажмите на него и удерживайте. Незакрепленные объекты будут удалены через час.Нажмите на фрагмент, чтобы вставить его в текстовое поле.Знакомьтесь с клавиатурой Gboard! Здесь будет сохраняться текст, который вы копируете.Чтобы закреплять, добавлять или удалять фрагменты, используйте значок редактирования.
@user-jn6gk9or1r
@user-jn6gk9or1r Ай бұрын
Класс вот не надо только mi😊😊😊😊😊😮😮😮😮😮😮😮😮😮❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😮😮😮😮❤❤😮😮😮😮😊😊😊😊❤❤❤😮😮😮😮😮
@MkMni
@MkMni Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤😊
@vungo4775
@vungo4775 Ай бұрын
🎉❤😢😮😅😊
@user-dz4yf1qo4x
@user-dz4yf1qo4x Ай бұрын
😮❤❤❤❤❤❤❤Аня привет тебе спасибо за то что ты меня любишь
@user-dz4yf1qo4x
@user-dz4yf1qo4x Ай бұрын
​@@vungo4775я не знаю почему ты так сильно обиделась на меня 😢❤
@MuaNguyen-yx5oo
@MuaNguyen-yx5oo Ай бұрын
Ủh cos🎉🎉🎉🎉😊😊😮❤❤❤​@@vungo4775
@user-eb7pe6up3r
@user-eb7pe6up3r 21 күн бұрын
@@vungo4775ممث،$ لبى،بمك
@NgocNguyenTuan-qu3cb
@NgocNguyenTuan-qu3cb Ай бұрын
Hay quá chị ơi
@HungGiang-zu6wv
@HungGiang-zu6wv Ай бұрын
chị quá quá ngầu luôn😍😍😍😍😍😍😍😍
@shokh__bro4880
@shokh__bro4880 19 күн бұрын
🥹🥹🥹😼😾💚💯💯💯💯💯💢💥💢💥💫💫
@user-iq2wr1ku4z
@user-iq2wr1ku4z Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊
@melanynavasherrera3775
@melanynavasherrera3775 Ай бұрын
Fhffjfjfjfjfj Hola te amo Hola cómo estás bien❤
@zareenasyed9501
@zareenasyed9501 Ай бұрын
Pyq​@@melanynavasherrera3775
@MoonieBorahae
@MoonieBorahae Ай бұрын
❤😂❤😂❤
@user-ek6bj7ou1b
@user-ek6bj7ou1b Ай бұрын
Hkehah😊
@hongnguyenviet6333
@hongnguyenviet6333 Ай бұрын
😂🎉😊😮​@@MoonieBorahae
@johnarmillo5252
@johnarmillo5252 Ай бұрын
❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😮
@cuongnguyeninh1392
@cuongnguyeninh1392 Ай бұрын
707
@kritornprachumlek564
@kritornprachumlek564 Ай бұрын
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤
@user-tf8yo5ot4k
@user-tf8yo5ot4k Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@DianaBota-og8nr
@DianaBota-og8nr Ай бұрын
Da. Dragut❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@DianaBota-og8nr
@DianaBota-og8nr Ай бұрын
Drăgu foarte îmi place ❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 🥰😙😙🥰🥰🥰🥰🥰😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍*🥰🥰😍🥰🤩
@HieuNguyen-gj3mm
@HieuNguyen-gj3mm Ай бұрын
​@@DianaBota-og8nr❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@thantzinmyint6142
@thantzinmyint6142 Ай бұрын
🎉🎉🎉❤❤သဝရလာ
@LongTrinh-vn8qy
@LongTrinh-vn8qy Ай бұрын
❤❤❤❤😂😂😂🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😮😮😮😮😅😊😊😊😊😊❤❤❤😮😮😮🎉🎉😂😊😊😅😮😢🎉😂❤😊😅😮😢🎉😂❤❤❤😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@RidhoRAS
@RidhoRAS Ай бұрын
❤😂
@hamadjassimjason2748
@hamadjassimjason2748 Ай бұрын
للباا ا لا ااتذذذذذذكتبثغصصص❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂🎉😢😮😊
@HuongThu-ug9co
@HuongThu-ug9co Ай бұрын
Bạn nói là quá ngầu
@user-qp9hh6lh9l
@user-qp9hh6lh9l Ай бұрын
😢😢орлооро
@trangquyen8001
@trangquyen8001 Ай бұрын
hay quá❤❤❤❤
@bertuliepierre2561
@bertuliepierre2561 Ай бұрын
8syegeyh3gwffw a gehhs❤❤❤❤
@MarceWalean
@MarceWalean 29 күн бұрын
❤❤❤❤❤😢
@user-xk2be1fb5q
@user-xk2be1fb5q Ай бұрын
hay ghê 😊
@NgocNguyenTuan-qu3cb
@NgocNguyenTuan-qu3cb Ай бұрын
Hay quá vậy chị ơi 🎉🎉🎉🎉
@user-if8qn2jy6z
@user-if8qn2jy6z Ай бұрын
❤❤❤❤🙏🙏🙏👍👍👍👍😎😎😎😎😎💯💯💯
@LiziBasharuli
@LiziBasharuli Ай бұрын
@LiziBasharuli
@LiziBasharuli Ай бұрын
@rayaanculusow3739
@rayaanculusow3739 Ай бұрын
Kmjkk66fie1😊
@user-yi5fp1yc7t
@user-yi5fp1yc7t Ай бұрын
​@@user-if8qn2jy6z🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💩💩💩💩💩
@amellia5962
@amellia5962 Ай бұрын
🎉🎉 💖💖💖🌹🌹💪💪
@YenVang-xr9zj
@YenVang-xr9zj Ай бұрын
Chị nghầu quá ❤
@123ladieman
@123ladieman Ай бұрын
🎉jf😂rjjrjr
@ThamVuong-ez9co
@ThamVuong-ez9co Ай бұрын
❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-nf1oe6ei2n
@user-nf1oe6ei2n Ай бұрын
😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
@mecarititiknyaman4285
@mecarititiknyaman4285 Ай бұрын
Hhhhg❤❤
@Mailinhiugaudau
@Mailinhiugaudau Ай бұрын
Ngầu ❎ Nghầu✅
@NghiNguyen-zw3cj
@NghiNguyen-zw3cj 28 күн бұрын
Ôi trời chị ấy ngầu quá đi thôi 😊😊😊😊
@MuhamadLucky-oj7sv
@MuhamadLucky-oj7sv Ай бұрын
Bagus 🧛🧛🧛🧛🧛🧛🧛
@iyarants
@iyarants Ай бұрын
Haha 😂😂😂😂😂😂
@KhonHtooaung
@KhonHtooaung 25 күн бұрын
😊😊
@HieuLe-iy5gj
@HieuLe-iy5gj 24 күн бұрын
Quá dữ
@user-ts8il3gn4u
@user-ts8il3gn4u 24 күн бұрын
😂❤😅😢😮นหยฃ้าลนบนแบ่ะบฉ่ไจ❤❤​@@KhonHtooaung
@user-ts8il3gn4u
@user-ts8il3gn4u 24 күн бұрын
สายา❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@agusliauw7318
@agusliauw7318 23 күн бұрын
❤tghdud$$$$$90❤❤❤❤🎉🎉🎉
@MinhQuyenNguyen-nv5vz
@MinhQuyenNguyen-nv5vz 2 ай бұрын
Chị. Ngầu quá đi 😍🥰😘
@SrisukPhasuksart-ss4hs
@SrisukPhasuksart-ss4hs Ай бұрын
❤🥰😆😊😋😎😘😨😰🤬👩‍🏫👩‍🎓👩‍🌾👩‍💼
@duongvo3967
@duongvo3967 Ай бұрын
❤🎉😊😮
@lykhanh6030
@lykhanh6030 Ай бұрын
😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
@minhmo5190
@minhmo5190 Ай бұрын
❤🎉😊 chúc tết may mắn năm mấy chị chưa về mấy chị quay rất là hảo rất là hiểu gì ✨🌟⭐💫✨❤️🌼💐🌹🤗🌼💐💝💖💗💓💞💕💌♥️💐🌹🥀🌺🌷🌸💮🏵️🌻🍂🍁🍄🌾🌱🌿🍃☘️⚡🏖️🌅🌄🌅🌄🌅🌄🌈🌊🌬️🌀
@user-nz4lp1uu7m
@user-nz4lp1uu7m Ай бұрын
😊😊😊😊❤❤❤❤❤🎉🎉🎉
@user-ei7ub8qf8t
@user-ei7ub8qf8t Ай бұрын
1квфшрщрщппшэагэгакшшэшаашашашшвшвшвшвшкшващвгругк77вгч88чв8в8ч6цосовонныоггшышвщх00у02спчннгоосшслч
@IonCucu-pb3py
@IonCucu-pb3py Ай бұрын
​@@minhmo5190]😅😢😊🎉❤😮❤😊🎉
@user-cn2vp5yy2k
@user-cn2vp5yy2k Ай бұрын
😅😅😅😅😅😅❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢😢😢🎉😢😢😢😢😢🎉🎉
@user-gg6bi6ei6s
@user-gg6bi6ei6s Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-yh5xv1uw2t
@user-yh5xv1uw2t Ай бұрын
❤сиаап😂
@glennbaguinang5473
@glennbaguinang5473 Ай бұрын
❤😂❤❤❤❤4 to p
@uyangadelgerjav6392
@uyangadelgerjav6392 Ай бұрын
Fake😅😅😅
@user-gg6ii7ll4t
@user-gg6ii7ll4t Ай бұрын
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@MaqaHaci
@MaqaHaci Ай бұрын
​@@uyangadelgerjav6392❤🎉gh
@thihieno9757
@thihieno9757 28 күн бұрын
Quá ngầu luôn chị ơi❤❤❤❤
@caokien6480
@caokien6480 Ай бұрын
Chị ơi đừng quá để giúp cho em ấy trả thù được
@user-qc9uh7pw7o
@user-qc9uh7pw7o Ай бұрын
❤😊🎉
@NikolaiOchkasov
@NikolaiOchkasov Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤7❤❤❤❤❤❤1000 💋💋💋💋❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💕💕💖💕💕💕💕💕💖💕💖💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💝💝💝💗🙂💗👇
@SuongNguyenThiThu-dn3xw
@SuongNguyenThiThu-dn3xw Ай бұрын
Em đăng kí rồi chị ơi
@VuHoang-ci1sn
@VuHoang-ci1sn Ай бұрын
ngầu quá chị 😉😉😊😊
@user-ni2wp5pw1z
@user-ni2wp5pw1z Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@user-dz4pw7hn6m
@user-dz4pw7hn6m Ай бұрын
😂😂😂😂оиа
@user-pj7yu7lt5e
@user-pj7yu7lt5e Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤​@@user-dz4pw7hn6m
@user-eo7rk9pq1q
@user-eo7rk9pq1q Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊
@user-mq7tw3wc1s
@user-mq7tw3wc1s Ай бұрын
Яахачуэтовицитьеа
@AyeKhingAyeKhing-yt6pl
@AyeKhingAyeKhing-yt6pl Ай бұрын
❤❤❤❤🎉🎉
@user-dv8it1sy2r
@user-dv8it1sy2r Ай бұрын
Fyfuryygyl
@user-en8ph7uq7c
@user-en8ph7uq7c Ай бұрын
Annisa fitri💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝🎁📏
@Hoaang-bp6sq
@Hoaang-bp6sq 22 күн бұрын
Ngầu quá chị ơi 😊😊😊
@HaNguyen-nb7bh
@HaNguyen-nb7bh 22 күн бұрын
Ngầu quá chị ơi😊😊😊
@user-lx6dp1dj1o
@user-lx6dp1dj1o Ай бұрын
Chị quá là ngầu luôn!
@Mailinhiugaudau
@Mailinhiugaudau Ай бұрын
Chị ngầu quá cho e theo với ❤🥰🥰
@user-np3zq9bc7w
@user-np3zq9bc7w Ай бұрын
Hfijgdoeiojgs
@user-mp1pu9xp2e
@user-mp1pu9xp2e Ай бұрын
😮🤗
@tahaali7050
@tahaali7050 Ай бұрын
❤❤❤🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
@ElbaraDafit
@ElbaraDafit 16 күн бұрын
KwjadjbdnsnbsbnsnJDBdvda
@PhuongHoang-ff1vt
@PhuongHoang-ff1vt 16 күн бұрын
00000009
@KhinThu-sz1ij
@KhinThu-sz1ij Ай бұрын
❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉😊😊😊😊
@rheajoyravilas2009
@rheajoyravilas2009 Ай бұрын
Gghh
@trangta4622
@trangta4622 Ай бұрын
🥰🥰🥰🥰😇😇😍🤩😘😗🤗💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💋💋💋💋🥰💋💌💝💖💗💓💞💕💟❣❤🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💢💢💢💢💢💢💢💢💢👍👍👍👍👍👍👍👍🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄🐈🐭🐇🐰🐹🐁🐀🐣🐓🐤🐥🐦🍇🍈🍉🍊🍋🍍🍌🥭🍎🍏🍐🍑🍒🍓🥝🍅🥥🥑🍆🥔🥕🌽🥒🥬🥦🧄🍄🍖🥞🍖🍔🍖🍄🥖🍔🥐🍖🍔🥐🥨🍟🥐🍔🍖🍄🥐🍚🥫🥣🥫🥗🍜🍜🥫🥣🥘🥣🥫🍙🍜🍚🥫🍘🍝🍱🍱🥫🥗🧂🥗🍜🍕🍕🍕🌭🍳🌭🌭🍿🧂🍭🥛🍬🍹🥂🍵🍬☕🥛🥧🍧🦞🍩🍩🍧🍧🥧🧁🥧🍪🍮🎂🍰🍩🍵🧉🧊🥢🧊🍽🏺🍴🥂🥤🥃🍻🥤🧊🏺🧊🥂🏘🏡🏠⛰🏰💒🗼🗽⛺🕌🌃⛩⛺🌃🌃🌁⛲🕋💈🚲🛴🦽🛹🛺🛵🚘🚙🚚🚛🚜🏎🏍🌈🔥⛄⛄☃️☃️🌊💧❄🌀⛱☔🌬🌬🌫☔⛱
@trangta4622
@trangta4622 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@neffosneffos3346
@neffosneffos3346 Ай бұрын
😢😢😢😢😢😂❤❤❤❤❤❤❤❤😚😚☺️☺️☺️😆🤣😂😍🥰🤭🤭🫢🤪😎😎😱😭💋
@saifonrangrot2156
@saifonrangrot2156 Ай бұрын
❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊
@astikatamaleneastika6582
@astikatamaleneastika6582 24 күн бұрын
bagus sekali😊❤❤❤❤❤
@dungnguyen-vs6dx
@dungnguyen-vs6dx Ай бұрын
Tốt😊
@user-os4dh6gt3n
@user-os4dh6gt3n Ай бұрын
This deserves to go viral.
@xoanao218
@xoanao218 25 күн бұрын
00rryt🎉🎉😢😮1♤■□7《♡♤{>7🎉🎉😢tit
@user-xd8vz7tj9i
@user-xd8vz7tj9i Ай бұрын
❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
@user-eb3wd3zr2k
@user-eb3wd3zr2k Ай бұрын
Сестра у тебя очень крутая 🔥💯🔥💯😼
@LuanNguyenVan-rm1rr
@LuanNguyenVan-rm1rr 25 күн бұрын
Chị quá ngầu lùn
@user-xi7wn7jx9c
@user-xi7wn7jx9c Ай бұрын
🎉🎉😮😮👏👏
@iluhketutresiati3222
@iluhketutresiati3222 Ай бұрын
😮😮😮😅😅😅😅😅😊😅😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
@user-wr9nb5nu7m
@user-wr9nb5nu7m Ай бұрын
❤❤😮😊
@TaVanvan-hy7bu
@TaVanvan-hy7bu 19 күн бұрын
chị này quá ngầu quá đi😮
@jibanmagar5936
@jibanmagar5936 2 ай бұрын
❤❤🎉🎉
@inathamarhadika1247
@inathamarhadika1247 Ай бұрын
00000000111111❤🎉😊
@jonibekshukurov3537
@jonibekshukurov3537 Ай бұрын
🎉🎉🎉😂😮😮😊
@user-bp5wr5vw7u
@user-bp5wr5vw7u Ай бұрын
Скажи
@user-wl8yo5fx8q
@user-wl8yo5fx8q Ай бұрын
للقث
@kris_flowers
@kris_flowers Ай бұрын
😂😂😂❤❤❤🎉🎉🎉😅😅😮😮😮😮😮
@danlynpadernal7433
@danlynpadernal7433 Ай бұрын
😢❤🎉🏊🤴👊😭😭😭
@asniasni7647
@asniasni7647 Ай бұрын
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
@nhamnguyen2826
@nhamnguyen2826 Ай бұрын
😊😊😊😊thích
@vanysamoilov6668
@vanysamoilov6668 Ай бұрын
Та девушка которая защищала молодец 👏
@thanhvinhpham9046
@thanhvinhpham9046 Ай бұрын
❤❤❤❤
@user-lu6fv8wv2u
@user-lu6fv8wv2u Ай бұрын
ั😢😢😢😢😢😢😢😮😅😊😊😅😅😮😢🎉🎉😢😮😮😮😮😅😅😊😊😅😮🎉แ😂❤❤❤😂🎉😢😮😅😅😊😊😊😊😅😮😢
@user-yz7xe9px1x
@user-yz7xe9px1x Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂🎉🎉🎉🎉🎉🎉э🎉🎉🎉🎉🎉э🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😢😢😢😢😢😢😮😮😮😮😢😢😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊роргпсппнснгм
@rizaortiz5131
@rizaortiz5131 Ай бұрын
​@@user-lu6fv8wv2u😢😢😢😢😢😢😢😮😢😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😅😅😮😮😅😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮
@beibitgultelpekbaeva695
@beibitgultelpekbaeva695 Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤
@marinaploxotnikova4436
@marinaploxotnikova4436 Ай бұрын
😮❤❤❤❤❤❤❤❤😊❤❤❤❤❤❤
@runa79
@runa79 Ай бұрын
song name plzzzzzzz rply plzzzzzz😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
@HungChu-ke1rj
@HungChu-ke1rj Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
@YiasPaj
@YiasPaj Ай бұрын
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂❤glzo
@24_thanhtruc89
@24_thanhtruc89 Ай бұрын
😢
@QuanBui-on3rx
@QuanBui-on3rx Ай бұрын
😮😮😮😮
I Was MURDERED…
25:20
Stokes Twins
Рет қаралды 49 МЛН
World's Most Dangerous Trap!
19:48
MrBeast
Рет қаралды 235 МЛН
Homemade Professional Spy Trick To Unlock A Phone 🔍
00:55
Crafty Champions
Рет қаралды 54 МЛН
I Built a SECRET McDonald's in My Room!
24:41
Ben Azelart
Рет қаралды 39 МЛН
Upin & Ipin - Ultraman Ribut [Eng/Jap Sub]
19:29
Les' Copaque Production
Рет қаралды 86 МЛН
My Daughter's EXTREME HALLOWEEN TRANSFORMATIONS *Instagram Controls*
9:30
Ultraman Fighting Evolution 3 PS2 Gameplay HD (PCSX2 v1.7.0)
18:51
xTimelessGaming
Рет қаралды 1,6 МЛН
Ultraman Do You Believe in Light? Unexpected Ending Original Video Ultraman Series
1:13
Busting 1,000 Movie Myths In 24 Hours!
14:05
Stokes Twins
Рет қаралды 72 МЛН
Mama Vs Tante‼️
0:13
Abil Fatan Key
Рет қаралды 11 МЛН
Какого года авто в вашей семье? У нас жигули 2020)
0:53
Виталий Смирнов
Рет қаралды 2,2 МЛН
Spider-Man funny video 😂😂😂 May 2024 Part21 #funny #tiktok #sigma
0:36
spider-maaaaaaan / スパイダーメーン
Рет қаралды 10 МЛН