എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പേജ് എങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കും| VD SATHEESAN |JESUS |BIBLE| HOLY CROSS| GOODNESS TV

  Рет қаралды 210,687

Goodness Tv

Goodness Tv

9 ай бұрын

എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പേജ് എങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായപ്പോൾ എന്നെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചത് ഒരു ബൈബിൾ വചനം... വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു സതീശൻ | VD SATHEESAN | JESUS |BIBLE | HOLY CROSS| GOODNESS TV
#goodnesstv #catholic #breakingnews #church #vdsatheesan #bible
► For more new videos SUBSCRIBE GOODNESS TV : / goodnesstelevision
►Goodness Television:
Follow us: Official website www.goodnesstv.in
►Official KZbin channel: / goodnesstelevision
►Goodness Radio: halo.streamerr.co/radio/8210/...
-------------------------------
►24Hour Divine Perpetual Adoration Link
/ goodnesstelevision
►Watch Live On: / @goodnesstvonline5917
-------------------------------------
Follow us On Social Media:
-------------------------------------
►Facebook: / goodnesstelevision
►Twitter: / goodness_tv
►Instagram:
/ goodnesstelevision
►Telegram: t.me/goodnessmedia
►WhatsApp Group: chat.whatsapp.com/Hp4NX4I2UMb...
--------------------------
KZbin Channels
--------------------------
►Perpetual Adoration: / goodnesstelevision
►Goodness TV: / goodnesstelevision
►Goodness TV LIVE India: / @goodnessnews
►Goodness TV LIVE Europe: / @goodnesstvonline5917
►Goodness TV LIVE USA: / @goodnesstvonline5917
------------------
Mobile Apps:
------------------
►Goodness TV: play.google.com/store/apps/de...
►Goodness Radio:
halo.streamerr.co/radio/8210/...
Contact Us:
feedback@goodnesstv.in , socialmedia@goodnesstv.in
call : 9778702654
© 2022 Goodness TV.
The copyright of this video is owned by Goodness TV.
Downloading, duplicating and re-uploading will be considered as copyright infringement.
#GoodnessTV

Пікірлер: 890
@jacquelinsiby6569
@jacquelinsiby6569 9 ай бұрын
സഹോദരാ താങ്കൾ ആണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി. ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ജീവിതത്തിലുടനീളം ക്രിസ്തുവിന് അനുസരിക്കുന്നവൻ ആണ് ക്രിസ്ത്യാനി.
@mercypaulose8048
@mercypaulose8048 9 ай бұрын
സഹോദരാ താങ്കളെ പ്രതി ഞാൻ എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു.അവിടുന്ന് താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
@gracysebastian6646
@gracysebastian6646 9 ай бұрын
Jesus bless Sree Satheesan to become a staunch believer of the Word.❤❤❤
@sr.cletasccg6441
@sr.cletasccg6441 9 ай бұрын
​very nice inspiring talk from a politiiocion. God bless you more and more ..in faith..
@leelammapanicker3848
@leelammapanicker3848 9 ай бұрын
God may Bless you abundantly 🙏 Praise the Lord Hallelujah 🙏
@poulyjoseph3946
@poulyjoseph3946 9 ай бұрын
ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കയും അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വർക്കുഎല്ലാ൦നന്മക്കായിമാറ്റു൦🙏🙏🙏🙏🙏
@mathewjoono805
@mathewjoono805 9 ай бұрын
very good message ....
@rajendrakumarvn1835
@rajendrakumarvn1835 9 ай бұрын
ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വി ഡി. സതീശനെ ഉയർത്തും ദാവിദിനെ ഉയർത്തിയതുപോലെ❤❤❤
@marygeorge4496
@marygeorge4496 9 ай бұрын
Sir angaye.kresthu .vijayathil ethikkum ❤
@job345
@job345 9 ай бұрын
ഉയർത്തും കൊറേ സോബോധത്തിലാണോ ദൈവമേ ഇങ്ങനെത്ത് കമന്റ്‌ ഒക്കെ ഇടുന്നെ
@Rajayogi777
@Rajayogi777 9 ай бұрын
യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയുക എന്നത് അതിമഹത്തരമായ കാരൃമാണ് അനുസരണ പിറകേ വന്നുകൊളളും👏👏
@philominaeuby4229
@philominaeuby4229 9 ай бұрын
👏👏👏👏💓👏🙏👍
@anishb9216
@anishb9216 9 ай бұрын
Verthe Ella Ivan gunam pidikyaathe
@bijupaul4197
@bijupaul4197 9 ай бұрын
​@@anishb9216നേരാ,, അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ വന്ശക്തി ആയതു ഗണപതി ഹോമം കഴിച്ചിട്ടാ 😃😃😃
@jijijijo1857
@jijijijo1857 9 ай бұрын
Amen 🙏
@diyawilson3358
@diyawilson3358 9 ай бұрын
ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ, ദാരിദ്രർക്കുവേണ്ടിയും നിലകൊള്ളുന്ന നല്ലൊരു ധീര നേതാവ് ❤അങ്ങയെപ്പോലുള്ളവർ കേരളം ഭരിക്കട്ടെ 🙏
@roydavidkochedathwa5559
@roydavidkochedathwa5559 9 ай бұрын
Wow.... Unbelievable..... Fantastic Speech.... 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
@MrCshaney
@MrCshaney 9 ай бұрын
@anishb9216
@anishb9216 9 ай бұрын
Dalit Christian
@MarySincyJoseph
@MarySincyJoseph 9 ай бұрын
ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും കേൾക്കേണ്ട വാക്കുകൾ ❤❤
@mathewssamuel5605
@mathewssamuel5605 9 ай бұрын
yes.He got Bible knowledge
@philominaeuby4229
@philominaeuby4229 9 ай бұрын
❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉
@lenovoanphil
@lenovoanphil 9 ай бұрын
Ithu oru vote bank thanthram
@thomasca7395
@thomasca7395 9 ай бұрын
ആഗാധമായബൈബിളുംചരിത്രപാണ്ഡിത്യവും
@Ruthammababy
@Ruthammababy 9 ай бұрын
​@@philominaeuby4229🎉 4:55
@ancyjohn9317
@ancyjohn9317 9 ай бұрын
മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റു പറയുന്നവരെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റു പറയും.. 🌹🌹 ദൈവത്തെ ഏറ്റു പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്തു മഹത്വമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്... സതീഷ് സാർ... A BIG SALUTE.. 👍👍👍👍
@joseea7393
@joseea7393 9 ай бұрын
പരശുദ്ധാ ത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെ ട്ടീട്ടുണ്ട്
@daisyscaria6279
@daisyscaria6279 9 ай бұрын
A ബിഗ് സല്യൂട്ട് Sir 🙏🏻🙏🏻👍
@lisammathomas4043
@lisammathomas4043 9 ай бұрын
👍❤️
@jaingancis1906
@jaingancis1906 9 ай бұрын
God bless you
@t.mabraham991
@t.mabraham991 9 ай бұрын
👏🏻👏🏻👏🏻
@bijumathew7933
@bijumathew7933 9 ай бұрын
കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനേയും Bible - ഉം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയൊള്ളു.V. D സതീശന് അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
@bibinjoseph471
@bibinjoseph471 9 ай бұрын
ഒരു നാട് നന്നാവണം എങ്കിൽ ദൈവ ഭയവും. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ളവർ ഭരിക്കണം.. നീതിമാൻമാർ ഭരിക്കണം.. Satheesh sir ... ദൈവം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..❤❤❤
@bhagyalekshmisunil2414
@bhagyalekshmisunil2414 9 ай бұрын
അതാണ്‌ യഥാർത്ഥ സത്യം
@KeralaTaxLawyer
@KeralaTaxLawyer 9 ай бұрын
ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി പലവട്ടം പറഞ്ഞു : ഞാൻ ദൈവ വിശ്വാസി ആണ് ... അതിൽ ഉപരി ദൈവ ഭയം ഉള്ളവനാണ് ... അതാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത്
@anuabm974
@anuabm974 9 ай бұрын
ദൈവഭയം ഉള്ളവർ വഴിവിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല.. അതു തന്നെയാണ് വന്ന ആരോ പണങ്ങളെ ധീരതയോടെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചതും.
@thomaspc59
@thomaspc59 9 ай бұрын
@user-lq2fy3ny7u പാവപ്പെട്ട വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സതൊഴിലാളികളെ പെരുവഴിയിലാണ് കാരണം ഈ കപടവിശ്വാസി
@annievarghese6
@annievarghese6 9 ай бұрын
അതുപോലെതന്നെയാണു മാത്യു കുഴലനാടനും എല്ലാവരെയും യേശുഅനോഗ്രഹിക്കട്ടെ
@isacmathew2381
@isacmathew2381 9 ай бұрын
I am grateful to satheesh sir. Touching words. God bless you.
@samoommen2177
@samoommen2177 9 ай бұрын
യേശു പറഞ്ഞു ലോകത്ത് കഷ്ടം, പ്രയാസം ഉണ്ട് ഏന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിച്ച് യേശു കൂടെ ഉണ്ട് അതു കൊണ്ട് ഒന്നിനെ പേടി ഇല്ല ❤
@goodvoice4410
@goodvoice4410 9 ай бұрын
സുവിശേഷം എവിടെയെല്ലാം പ്രഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ജനം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെല്ലാം സുവിശേഷം തിരസ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇന്നും ഏകാധിപതികൾ വാഴുന്നു. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുംഎന്ന ദൈവവചനമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം
@annammathomas7215
@annammathomas7215 9 ай бұрын
ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
@mariammamathew329
@mariammamathew329 9 ай бұрын
Faivam anugrahikatte.good essage.all glory to Jesus Christ.
@lincygilson9516
@lincygilson9516 9 ай бұрын
വിവേകവും ജ്ഞാനവും നൽകി ദൈവം സമൃദ്ധമായി സാറിനെ അനുദിനം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
@MJ-lg8sd
@MJ-lg8sd 9 ай бұрын
എൻ്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ സാധിക്കയില്ല. നന്ദി ദൈവമേ.
@valsalazar1036
@valsalazar1036 9 ай бұрын
Super sir👍👍🙏🙏 God bless you
@hopworld434
@hopworld434 9 ай бұрын
Praise the lord 🙏
@shajichacko3661
@shajichacko3661 9 ай бұрын
സാഹചര്യം അനുകൂലമെങ്കിലും പ്രതികൂലമെങ്കിലും എപ്പോഴും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയട്ടെ 👍👍.
@joykuttym8800
@joykuttym8800 9 ай бұрын
ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൽ നിന്നും പ്രതിക്ഷിക്കാത്ത മെസേജ്. Super
@sunujoseph
@sunujoseph 9 ай бұрын
Yes
@tintujob5949
@tintujob5949 9 ай бұрын
എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്റെ വിഷമ ഘട്ടങ്ങളിൽ വായിച്ചാൽ എനിക്കുള്ള മറുപടി തന്നിരിക്കും love u jesus ❤❤
@poulinegeorge6027
@poulinegeorge6027 9 ай бұрын
ക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. നല്ലത് വരട്ടെ!!
@eliaitalia1414
@eliaitalia1414 9 ай бұрын
ജീവിക്കുന്ന ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് ... God bless you forever..
@simsionsples.2973
@simsionsples.2973 9 ай бұрын
GOOD❤😅😢😊🎉
@youlookme9077
@youlookme9077 9 ай бұрын
ധൈര്യപൂർവം യേശുവിനെ സമൂഹമ്മദ്ധ്യേ ഏറ്റുപറയാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. യേശുവേ ക്ഷമിക്കണേ. അതിഭയങ്കര മെസ്സേജ് 😭🙏🏿
@lyjuk.r6196
@lyjuk.r6196 9 ай бұрын
സതീശൻ sir നല്ല ഒരു സുവിശേഷകൻ... Best testimony... God bless you... Sir
@sakuanugraha7358
@sakuanugraha7358 9 ай бұрын
ഹൃദയത്തെ തൊടുന്ന വാക്കുകൾ sir. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 🙏🙏🙏
@liarkkl753
@liarkkl753 9 ай бұрын
അങ്ങയുടെ വചനം എന്റെ പാദത്തിനു വിളക്കും പാതയില്‍ പ്രകാശവുമാണ്‌. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 119 : 105
@rajuantony2709
@rajuantony2709 9 ай бұрын
@prof.cmgeorge3775
@prof.cmgeorge3775 9 ай бұрын
@dhanyavt4680
@dhanyavt4680 9 ай бұрын
Yes.... യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു....... 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌
@vincentsanthibhavan4903
@vincentsanthibhavan4903 9 ай бұрын
ദൈവമേ... ഇദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണെ.❤️🙏🙏🙏
@gracefulreflections
@gracefulreflections 9 ай бұрын
സത്കീർത്തിയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാം; ആയിരം സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ അത് അക്ഷയമാണ്. നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ പരിമിതമത്രേ; എന്നാൽ സത്കീർത്തി ശാശ്വതവും. അത്യുന്നതന്റെ ഉടമ്പടി അനുസ്മരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യാം.
@sathianmenon4395
@sathianmenon4395 9 ай бұрын
Bible vayikum ennu paranjathu kondano 😊
@ushathomas7035
@ushathomas7035 9 ай бұрын
ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള മനുഷ്യൻ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 🙏🏻❤
@rosilypaul9772
@rosilypaul9772 9 ай бұрын
എന്നെ ഏറ്റു പറയുന്നവനെ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ ഞാനും ഏറ്റു പറയും 🙏🏽
@vincentsakhai8936
@vincentsakhai8936 9 ай бұрын
പ്രിയ സതീശൻ സ്സിർ ബൈബിൽ വായിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Very very thanks God bless🌹❤️👍.
@bigamma6669
@bigamma6669 9 ай бұрын
മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നവരെ ഞാനും ഏറ്റുപറയും 🙏🙏🙏
@molythampi8884
@molythampi8884 9 ай бұрын
ഏന്നാൽ അയാളോടു പറയ് ആ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ ചെന്നു പരസ്യമായിപറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പിണുവും സരിത യും കൊടുത്ത ദുഷ്ടത്തരത്തിൽ ഇയാളുടെ പങ്കുണ്ടോ ഏന്ന്.ചാണ്ടിഉമ്മന്റെ ജോഡോയാത്രയും,കുടുമ്പത്തേയും ഒതുക്കാൻ മലനാടന് കൊട്ടേഷൻ,കൊടുത്തതാരാന്നറിയാമോ എന്ന്.വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര്യ പ്രസംഗം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ..
@poulyka6836
@poulyka6836 9 ай бұрын
ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട സന്ദേശം. സാറിന്റെ വിശ്വാസം എന്നെയും ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കി. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
@antonyjoseph4761
@antonyjoseph4761 9 ай бұрын
Great sir...Jesus always be with you
@CatholicI.W.I.T.I.Ljohn146
@CatholicI.W.I.T.I.Ljohn146 9 ай бұрын
മൂത്തു പഴുത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നോട് തന്നെ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. കാരണം പത്ത് പേരുടെ മുന്നിൽ അങ്ങയെപോലെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ.🙏
@jaisychacko9397
@jaisychacko9397 9 ай бұрын
Correct
@vajuaugustine8676
@vajuaugustine8676 9 ай бұрын
വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ " മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും മതിയാകും.
@lifeapassionloveit8523
@lifeapassionloveit8523 9 ай бұрын
❤❤
@lifeapassionloveit8523
@lifeapassionloveit8523 9 ай бұрын
Thoppichoo
@maggymathews1520
@maggymathews1520 9 ай бұрын
Exactly right.
@thankamma1337
@thankamma1337 9 ай бұрын
ദൈവമേ സാറിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കെണണമെ
@elsamaaugustine5806
@elsamaaugustine5806 9 ай бұрын
ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 🙏
@jooo-gk8sr
@jooo-gk8sr 9 ай бұрын
ആമ്മേൻ 😢😢😢 എന്നെ വിശ്വസിക്കു നമ്മുടെ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ആണ്..🙏
@josephjomi4131
@josephjomi4131 9 ай бұрын
ദൈവമേ അങ്ങയുടെ തിരുഹിതമനുസരിച്ചു മുന്നോടു നീങ്ങുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാത്ത നല്ല രാഷ്ട്ര തലവന്മാരെ രാജ്യത്തിനു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ മണിപ്പൂരിലെ അങ്ങയുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ അവർക്കു നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കണമേ
@babujacob8030
@babujacob8030 9 ай бұрын
ഓരോ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ അമൂല്യ നിധിയായ വിശുദ്ധ സത്യ വേദപുസ്തകം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സമാധാനവും സന്തോഷവും ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചേനെ
@elezebethsebastian4195
@elezebethsebastian4195 9 ай бұрын
സത്യം ആയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ സർ 🙏🌹🙏🌹💐💐💐i
@minitomy1535
@minitomy1535 9 ай бұрын
Good message sir ദൈവം സാറിനെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ദൈവം അങ്ങയെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി ഉബയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു God bless you sir
@royaltours464
@royaltours464 9 ай бұрын
ദൈവം സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
@kmmathew6398
@kmmathew6398 9 ай бұрын
ഇത് വോട്ടിനു വേണ്ടി അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ മതം ആവശ്യമില്ല.അവനെ ശ്രമിക്കുന്നവരെ അവൻ ആകർഷിക്കും
@susanshaji2416
@susanshaji2416 9 ай бұрын
Majority Christians don't know this Bible verses.Sir you are model for Christians we thank you and appreciate you
@rajendrakumarvn1835
@rajendrakumarvn1835 9 ай бұрын
ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ദൈവവചനം അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളും
@chandrikasunderaswaran3192
@chandrikasunderaswaran3192 9 ай бұрын
ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സതീഷ്, സോളമനുക്കു കൊടുത്ത jyanathe നിങ്ങൾക്കും ദൈവം തരട്ടെ
@ncg3503
@ncg3503 9 ай бұрын
രാജ്യം ഭരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള നേതാവ്.
@davymookken4585
@davymookken4585 9 ай бұрын
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരുവനെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും കൃസ്ത്യാനിയുമൊക്കെയായി മാറ്റുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ദൈവം ഒന്നു തന്നെ. ഞാനാണ് ശരി, ഞങ്ങളാണ് ശരി, ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരി എന്ന സങ്കുചിത ചിന്തയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം.
@manikarikadath6251
@manikarikadath6251 9 ай бұрын
ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ദൈവമാണ് യേശു
@binuthomas1486
@binuthomas1486 9 ай бұрын
VDS ningall powli annuuu …thank god for give us such a great leader ❤
@josephck9972
@josephck9972 9 ай бұрын
A big salute to Shree V D Satheeshan MLA. 🌹A man of God 🌹Keep it up. 🙏
@philominaomana3724
@philominaomana3724 9 ай бұрын
ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്കളെ 🙏🙏🙏🙏
@unnikrishnannair6518
@unnikrishnannair6518 Ай бұрын
ഇശോയേ..... എന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും ... മുഖ്യനാക്കിത്തരണേiiiiiആമേൻ
@presannakumari8038
@presannakumari8038 9 ай бұрын
നന്ദി ദയിവമേ വചനം അറിയാത്തവരെ വചനം പഠിപ്പിക്കണമേ ❤ആമേൻ ❤❤❤❤
@user-ju3vs8vm6h
@user-ju3vs8vm6h 9 ай бұрын
ഇനി അധികം താമസം ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട vd സതീശൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ, ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഘ്യ മന്ത്രി ആയി വരാം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, ഈ പുണ്യ പുരുഷനെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നു, എന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങളുടെ vd സതീശൻ സാറിന്റെ കൂടെ 👍🥰😘god bless you 🙏god with you 🙏🥰👍😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
@maryettyjohnson6592
@maryettyjohnson6592 9 ай бұрын
Dear Shri v d. Sateesh, l give my most welcome and congratulations 👏 which l don't have so much faith as a Christian. I feel shame of myself. Glory be to God!
@kjmathaisholy1499
@kjmathaisholy1499 9 ай бұрын
യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ,
@sukumaransu6073
@sukumaransu6073 9 ай бұрын
May Lord shower all Blessings upon V D .Satheesan Sir . Never Fail. GOD Loves you
@jacinthajacob6162
@jacinthajacob6162 9 ай бұрын
യേശുക്രിസ്തു ലോക രാജാവ്... 🙏കേരള ജനത നല്ല ഒരു ജനത ആണ്‌. നാളെ നിങ്ങൾ ഭരിക്കണം എന്റെ നാട്.. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 🙏
@jayanthammadp989
@jayanthammadp989 9 ай бұрын
Sir, അങ്ങ് നേതാവ് ആണെങ്കിൽ, എല്ലാവരെയും, ഒരുമിപ്പിച്ചു പോകുക, മുന്നേ എല്ലാവരെയും വിടുക, നമ്മൾ, പിന്നെ നടക്കുക, നമ്മളെ മുന്നേവിടാനും, ആരെയെങ്കിലും യേശു ദേവൻ വിട്ടു തരും. മീഡിയ, പത്രം, ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം താങ്കളെ കുറിച്ച് നല്ലത് കേൾക്കുന്നില്ല. നാം മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്തുക, കേൾക്കുക, മറുപടി നൽകുക, നമ്മൾക്കും, ആരെങ്കിലും, ഈ ദൈവ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും. Con. Party യെ നന്നായി നയിക്കുക, അണികളിൽ, പിറുപിറുപ്പ് ഒഴിവാക്കുക. അതായിരുന്നു ശ്രീ "ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാർ "🙏🙏🙏💞💞💞💞💞🌹🌹🌹
@minidavid656
@minidavid656 9 ай бұрын
എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും എന്ന ദൈവവചനം VD സതീശൻ സാറിനു വേണ്ടി നിവർത്തിക്കും, ആമേൻ 👏🏻👏🏻
@thomassibymathew4752
@thomassibymathew4752 9 ай бұрын
I never expect such a great message from VD. God bless you.
@jijyshabu2722
@jijyshabu2722 9 ай бұрын
This is mind blowing... I admire your faith in Jesus and in the Bible. Praise God for saving you..
@naveenabenny2574
@naveenabenny2574 9 ай бұрын
THANK YOU JESUS
@rejibe2528
@rejibe2528 9 ай бұрын
ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷക്ക്കുവേണ്ടി നല്കപ്പെട്ട ഒരേ.. ഒരു.. നാമം യേശുക്രിസ്തു...... 😍😍😍😍😍😍😍🌹🌹
@ansiyaramesh8269
@ansiyaramesh8269 9 ай бұрын
Amen
@ancyjoseph416
@ancyjoseph416 9 ай бұрын
യേശു ഇന്നും എല്ലാവരിലും ജീവിക്കുന്നു
@bindupk471
@bindupk471 9 ай бұрын
യേശുവേ സ്തോത്രം ആരാധന 🙏🏼🙏🏼
@georgekutty8772
@georgekutty8772 9 ай бұрын
Good speech. Talking from his own experience and true findings of his readings of Bible versus which he has quoted during his speech. Therefore, his sincerity, spirituality and honesty is highly appreciated.
@deepaksebastian8688
@deepaksebastian8688 9 ай бұрын
VD sathishan sir you are great. Let God bless and sir and his work
@gracypunnoose5141
@gracypunnoose5141 9 ай бұрын
ഒരു ഹിന്ദു ആയി ജനിച്ച് ഒരാള്‍ക്ക് ഇത്രയും Bible വചനം പറയുന്നത്‌ കേട്ടിട്ട്. അതിശയം തോന്നുന്നു. സാറിനെ കര്‍ത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു christavanപോലും ഇത് പോലെ samsarikkunnthu കേട്ടിട്ടില്ല. താങ്കള്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ തീര്‍ച്ചയായും നന്മ ഉണ്ടാകും.
@annettesister3885
@annettesister3885 9 ай бұрын
Lord Jesus, thank you for increasing his faith in you and thank you for giving him a good heart and soul.
@nazimm7438
@nazimm7438 9 ай бұрын
നിങ്ങളെ ദൈവം ഉയർത്തും.. God bless you
@susanmathew402
@susanmathew402 9 ай бұрын
Praise the Lord. Jesus is Alive.
@andrewskjandrews6259
@andrewskjandrews6259 9 ай бұрын
എശുവെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അങ്ങ് നിറയ്യണമെ
@davidgeorge1384
@davidgeorge1384 9 ай бұрын
Oh God give us a good Chief Minister 🙏🏻🙏🏻
@sr.marielama6050
@sr.marielama6050 9 ай бұрын
what a sincere speech!!!
@binduanil7600
@binduanil7600 9 ай бұрын
Thank you Jesus hallelujah ❤
@AngryMaverick
@AngryMaverick 9 ай бұрын
If Holy Spirit bless someone then , through Gospel he will find solution and solace to every trouble in life
@omanapurathur4405
@omanapurathur4405 9 ай бұрын
Yes,he is always with you to guide you and lead you 🙏
@sranusjc9551
@sranusjc9551 9 ай бұрын
Jesus is alive. God bless you.
@sajishthomas5268
@sajishthomas5268 9 ай бұрын
God is speaking through different people. A big saliye to Mr. V. D. Satheesan MLA. ❤
@salimmajimmy3924
@salimmajimmy3924 9 ай бұрын
പ൦ിച്ഛവർ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഫുടം ആയി സ൦സാരിക്കില്ല. ദൈവം😇🙏👼 അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നേ ചെയ്യട്ടെ.
@athulgaming7060
@athulgaming7060 9 ай бұрын
സാറിനെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ🙏🙏🙏👍👍
@sunnyjoseph615
@sunnyjoseph615 9 ай бұрын
VD Satheesan is the best candidate for our state CM.He has wide reading, plenty of parliamentary experience, connection with people, and leadership quality. He may have obtained all this from his years in Christian institutions..All the best for him..
@kurupasery
@kurupasery 9 ай бұрын
Good motivation speech, Keep it up. Jesus bless u leader.... 🙏
@user-ro4kc2md1q
@user-ro4kc2md1q 9 ай бұрын
O my God 🙏you are great 🙏ഉമ്മൻ ചാണ്ടി യെ മനസിലാക്കാൻ മരണശേഷമാണ് .. അതുപോലെ രു വ്യക്തിത്ത്തെ മനസിലാക്കാൻ ഈ വിഡിയോ സഹായിച്ചതിൽ നന്ദി. 🙏
@ephyephremanthony2797
@ephyephremanthony2797 9 ай бұрын
Karthavaya krusthuvil viswasikkuvin neeyum ninte kudumbavumrakshaprapikum❤❤
@rosammadavid371
@rosammadavid371 9 ай бұрын
Solving problems =Reading Bible..😢😢❤❤❤❤😊😊😊.big salute Sir..
@srreena8622
@srreena8622 9 ай бұрын
3:00 👍👍👍👍👍👍👍
@sumarethnamr7217
@sumarethnamr7217 9 ай бұрын
Praise the Lord
@tcthomas2397
@tcthomas2397 9 ай бұрын
A big Salut to you Sir. May God gives his strength and blessings to you. Excellent speech. Amazing 🙏👍👌
@josemichael3135
@josemichael3135 9 ай бұрын
Really glad to hear such great words from VD Satheeshan❤
@pushpajohn8997
@pushpajohn8997 9 ай бұрын
Thank you Jesus praise you Jesus 🙏
@celinmathew5643
@celinmathew5643 9 ай бұрын
My God and my Lord.....
@a.sthomas2215
@a.sthomas2215 9 ай бұрын
God bless you Mr. V.D.Satish
@vivette9195
@vivette9195 9 ай бұрын
Oh, my Lord ,🙏 O my Lord.👏👏👏🙏 God bless You forever'🙏
@anniejhonny4216
@anniejhonny4216 9 ай бұрын
Sir നല്ല ഭരണം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അതിനുവേണ്ടി യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം
@sonasonyta6006
@sonasonyta6006 9 ай бұрын
Great words 😊😊😊 🌹🌹🌹BIBLE🌹🌹
@yesiiqbal2445
@yesiiqbal2445 9 ай бұрын
God bless you 😇 Praise the lord Amem Amem 🌹✝️👏🙏🏾🌹⛪🌹🙏🏻🌹🙏🌹
@shinyanto5959
@shinyanto5959 9 ай бұрын
Satheesh sir.,Jesus Never fails ,everyone will proclaim him .God bless YOU
@josephej9708
@josephej9708 9 ай бұрын
May Jesus Christ bless you
@noeljacobaloshyus5bandjoel653
@noeljacobaloshyus5bandjoel653 9 ай бұрын
Sir it touched my heart and filled with tears.
@valsaeldouse6180
@valsaeldouse6180 9 ай бұрын
യേശുവേനന്ദി യേശുവിനെ ഇതുവരേയും മനസ്സിലാക്കത്തവരുടേ മേൽ കരുണ തോന്നണമേ.
@rajuantony9398
@rajuantony9398 9 ай бұрын
യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലു൦, പൊതുജീവിതത്തിലു൦ ദാർശനിക മൂല്യങ്ങളോടെ അനുവർത്തിക്കപെടുന്ന അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ.
СНЕЖКИ ЛЕТОМ?? #shorts
00:30
Паша Осадчий
Рет қаралды 7 МЛН
⬅️🤔➡️
00:31
Celine Dept
Рет қаралды 42 МЛН
UFC Vegas 93 : Алмабаев VS Джонсон
02:01
Setanta Sports UFC
Рет қаралды 210 М.
СНЕЖКИ ЛЕТОМ?? #shorts
00:30
Паша Осадчий
Рет қаралды 7 МЛН